slideshow 1

In memoriam Csorbáné Bánfalvi Márta

Mély megrendüléssel, döbbenettel és fájdalommal értesültünk arról, hogy 2020. november első napján tragikus hirtelenséggel elhunyt

Csorbáné Bánfalvi Márta
kolléganőnk, az Eötvös Gyakorlóiskola meghatározó pedagógusegyénisége, dolgozója.

Egy élet elvesztését mély fájdalom kíséri mindig a hozzátartozók, a szerettek körében, de mi, Márta közvetlen kollégái, munkatársai és tanítványai ugyanezt az érzést éltük és éljük meg a lesújtó, s hozzánk eljutó fájdalmas hír hallatán. Nehezen érthető és felfoghatatlan, hogy iskolánk három és fél évtizede meghatározó pedagógusegyénisége, a mindig életvidám, kedves, jóhumorú és barátságos Márta sajnos már nincs velünk itt az iskolában, mellettünk, s az égi magasságokból tekinthet csak le ránk.

 

Sajnálatosan tragikus veszteség érte az Eötvös Gyakorlóiskolát. Döbbenet, csend és fájdalom nekünk, mert egy nagyon jó embert, kollégát, pedagógust, szakembert veszítettünk el, s fájdalom a családjának, mert egy nagyon jó anyát, társat és nagymamát siratnak most és később is szerettei.

Csorbáné Bánfalvi Márta 1962. február 18 – án született Debrecenben. 1984. június 23 – án nyíregyházi főiskolai tanulmányait követően orosz-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. 1995. június 17 – én német nyelvtanári, majd 2010. január 22 – én német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári egyetemi oklevéllel gyarapította végzettségeit és igen gazdag szakmai repertoárját. Pedagógus pályafutását az Ibrányi Általános Iskolában kezdte 1984. 08. 14 – től, majd 1985. 08. 13 – tól az Eötvös Gyakorlóiskola jogelőd intézményének, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1. számú Gyakorló Általános Iskolának lett a pedagógusa. Annak az intézménynek, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak, ahol ezt követően 35 esztendőn keresztül végezte mindig nagyon lelkiismeretesen és színvonalasan, gyermek- és diákcentrikus szemlélettel pedagógiai – szaktanári és osztályfőnöki tevékenységét, munkáját. Az iskolában Márta az idegennyelvi szakmai munkaközösségnek volt az oszlopos tagja és ezen belül

betöltötte a német nyelvi munkacsoport vezetőjének tisztségét is. Több alkalommal látott el osztályfőnöki feladatokat is, az iskola, de még inkább a rábízott osztályok diákjai és közvetve a szüleik örömére, közmegelégedésre.

Csorbáné Bánfalvi Márta - vagy a hogyan a legtöbben szólítottuk -, Mártika pozitív emberi és tanári tulajdonságait pedagógusként, osztályfőnökként és a rá bízott tanárjelöltek vonatkozásában vezetőtanárként, szakvezetőként is megmutatta. Oktató – nevelő munkáját mindvégig a tanulókkal és önmagával szembeni igényesség, pontosság és tudatosság jellemezte. Magas színvonalú módszertani kultúrája, biztos szakmai tudása évtizedeken át támogatta és segítette a főiskolai és egyetemi hallgatókat a tanítási óráik tervezésében és szervezésében.

Márta rendkívül nyitott és innovatív személyiség volt, s mindig lehetett számítani ötleteire és aktív részvételére a különböző iskolai szakmai és szabadidős tevékenység során. Komoly hangsúlyt fektetett a diákok tehetséggondozására is, s több tanítványa kiemelkedő, 1 – 2. helyezést jelentő eredményt ért el a különböző kategóriájú német prózamondó és szövegértési versenyeken. Szívesen foglalkozott kisebb – nagyobb idegen nyelvű színdarabok, musicalek színpadra állításával is. 2006 – tól kezdődően folyamatosan vett részt tanítványaival a rakamazi Színjátszó Fesztiválon, ahol csoportjaival több díjat is nyert. A legnagyobb ilyen jellegű vállalkozása a „Mausicall” volt iskolánk tanulói, főiskolai hallgatók és a főiskolai német lektor közreműködésével.

Csorbáné Márta a közéletben is szívesen vállalt és végzett különböző feladatokat, képviselve ezzel szűkebb közössége érdekeit. Több éven keresztül látott el munkaközösségvezetői tevékenységet, tagja volt az Iskolatanácsnak, szakszervezeti bizalmi funkciót is ellátott és az Eötvös Gyakorlóiskola Intézményi Tanácsának az oszlopos tagja volt.

Magas színvonalon és óriási lelkesedéssel, s nemkülönben eredményesen végzett pedagógusi valamint közéleti munkáját a Nyíregyházi Egyetem 2001 – ben „Vezető pedagógus” címmel, 2003 – ban az Eötvös Gyakorlóiskola kollégái felterjesztésére „Eötvös Ezüst Emlékérem” elismeréssel, míg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016 – ban „Oktató – nevelő Munkáért Vietórisz díj” kitüntetéssel ismerte el.

A hozzátartozók fájdalmában osztozva őszinte részvéttel és emlékét mindvégig megőrizve búcsúzik Csorbáné Bánfalvi Mártától a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus- és alkalmazotti közössége, az Idegennyelvi Szakmai Munkaközösség tagjai, a Diákönkormányzat és az Iskolavezetés.

Távozásoddal óriási űrt hagytál Magad mögött. Isten áldjon, nyugodj békében Mártika! Emlékeinkben mindig és örökké élni fogsz, velünk leszel.

Az Eötvös Gyakorlóiskola iskolavezetése

 


 

2016, Nyiregyhaza