Új szakok indulnak a Nyíregyházi Egyetemen!

A Magyar Akkreditációs Bizottság 2022. júniusában támogatta a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézete által kidolgozott Környezettudomány Mesterképzési szak szakindítási kérelmét. 

A mesterképzési szak célja olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges valamennyi tudományterületen magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján képesek a környezettudomány irányítói, tervezői szintű művelése iránti társadalmi igények kielégítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 

 

Pótfelvételi eljárás keretében lehet jelentkezni a Környezettudomány Mesterképzési szakunkra! 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: környezettudomány (Environmental Science) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése 

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat, szakképzettség: okleveles környezetkutató, a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Scientist 

3. Képzési terület: természettudomány 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány területről a környezettan, az agrárképzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi mérnök, műszaki képzési területről a környezetmérnök alapképzési szak. 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető továbbá: a természettudomány területről a biológia, a fizika, a földtudományi, a kémia, a műszaki képzési területről a biomérnöki, vegyészmérnöki alapképzési szak, továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

 

Keresd a Környezettudomány képzést a felvi.hu-n a mesterszakok között a Nyíregyházi Egyetemen! 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5.! Várunk szeretettel, találkozzunk szeptemberben! 

 

 

 

A Természettudomány-környezettan szakos tanárszak szintén újdonság a képzési palettán. 

 

A nagy múltú tanárképző intézményünk fontosnak tartja a pedagógusképzésben az új szak indítását, amely attól különleges, hogy ZEE generációs módszerek tanításával integrálja a természettudományos tanárképzést.  A szak célja a környezettudatosság és a természet megismerése, megértése minden eddigihez képest gyakorlatorientáltabb módszerek alkalmazásával, ahol az új kihívásoknak megfelelő kompetenciákkal rendelkező, kísérletezésben profi hallgatók kapnak majd diplomát. A szak sokoldalúsága miatt bármilyen tantárgyból szerzett emeltszintű érettségivel lehet jelentkezni.  

 

Mivel a ZEE generáció szereti a személyi szabadságot, az elektronikai és digitális eszközöket, továbbá a zöld, azaz a környezettudatos szemléletet, ezért mindezt figyelembe véve ZEE generációs módszerekkel, digitális eszközöket, a LEGO oktatási módszereket, a vizuális kultúra és a média eszközeit is alkalmazva fognak tanítani a szakon végzettek.  

 

Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség: okleveles természettudomány-környezettan tanár 

A képzésre pótfelvételi keretében lehet jelentkezni állami finanszírozott helyekre is!

 

Keresd a Természettudomány-környezettan képzést a felvi.hu-n a Nyíregyházi Egyetemen! 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5.! Várunk szeretettel, találkozzunk szeptemberben!