Szenátusi ülés 2022. július 19-én

2022. július 19-én 15.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.  

 

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Matematika és Informatika Intézetbe 2 fő tanársegéd munkakörre érkezett pályázatok rangsorolása.

3. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem állandó bizottságaiba új hallgatói tagok megválasztására.

4. Előterjesztés Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásának kezdeményezésére.

5. Előterjesztés új szakfelelősök elfogadására.

6. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány által támogatott Ösztöndíjak Szabályzata módosításának elfogadására.

7. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadására.

8. Előterjesztés a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosításának elfogadására.

9. Előterjesztés az okleveles oktatási szakasszisztens technikus képzés csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapképzési szakokra vonatkozó Képzési Programjának jóváhagyására.

10. Előterjesztés a „A mentális fejlesztés technikái” C típusú tantárgy 2022/23. tanév 1. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

11. Előterjesztés a „A szoftvertesztelés alapjai” C típusú tantárgy 2022/23. tanév 1. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

12. Előterjesztés a „Bevezetés a helynévkutatásba” C típusú tantárgy 2022/23. tanév 1. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

13. Egyebek