Szenátusi ülés 2022. január 25-én

2022. január 25-én 16.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.

Napirendi pontok:

 

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. A Környezettudományi Intézetbe egyetemi tanár munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

3. A Matematika és Informatika Intézetbe részfoglalkozású kutatóprofesszor munkakörre érkezett pályázat rangsorolása.

4. A Gazdasági Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Iroda irodavezető, vezető beosztás ellátására szóló megbízásra érkezett pályázat rangsorolása.

5. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Ügyeket Elbíráló Bizottság Diákjóléti Albizottságába új tag megválasztására.

6. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem állandó bizottságaiba új hallgatói tagok megválasztására.

7. Előterjesztés a Környezettudomány mesterképzési szak indításának elfogadására.

8. Előterjesztés a Légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzési szak indításának elfogadására.

9. Előterjesztés a 2021/22-es tanévre vonatkozó Intézményi tájékoztató módosításának elfogadására.

10. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem 2022. évi általános felvételi eljárására vonatkozó Felsőoktatási Felvételi tájékoztatójának tudomásulvételére.

11. Előterjesztés az angol nyelvű „Environment and Substainability” C típusú tantárgy 2021/22. tanév 2. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

12. Előterjesztés az angol nyelvű „Yoga and Meditation 1-2” C típusú tantárgy 2021/22. tanév 2. félévétől történő bevezetésének elfogadására.

13. Egyebek