slideshow 1

Szenátusi ülés 2020. október 20-án

2020. október 20-án 14.00 órától az A épület 113-as számú tanácsteremben szenátusi ülés lesz.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató két szenátusi ülés között történt eseményekről.

2. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Tanárképzési Tanácsába új tagok megválasztására.

3. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Tanárképzési Tanácsa ügyrendje módosításának jóváhagyására.

4. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadására.

5. Előterjesztés a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés szak indítása regisztrálási kérelmének elfogadására.

6. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. sz. melléklete) módosításának elfogadására.

7. Előterjesztés a Technológiai és Tudástranszfer Iroda ügyrendje elfogadására.

8. Előterjesztés a Szabályzat az „MNB kiválósági ösztöndíj” program elbírálási rendjéről és feltételeiről a 2020/2021. tanévre gazdálkodási és menedzsment alapképzésben című dokumentum elfogadására.

9. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata módosításának elfogadására.

10. Előterjesztés a Tudományos Tanács ügyrendje módosításának jóváhagyására.

11. Előterjesztés „A szerződéskötés eljárási rendje” című szabályzat módosításának elfogadására.

12. Előterjesztés a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás szabályzata módosításának elfogadására.

13. Előterjesztés a Nyíregyházi Egyetem és a RB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság közötti bérleti szerződés módosításának és új bérleti szerződés megkötésének lehetőségére.

14. Egyebek

 


 

2016, Nyiregyhaza