slideshow 1

Sikeresen működik az egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Iroda

SAJTÓKÖZLEMÉNY - A Nyíregyházi Egyetem az alkalmazott tudományok egyetemeként képzési, kutatási, valamint harmadik missziós tevékenységként társadalmi feladatokat lát el. Kutatási profilját az alkalmazott kutatásai határozzák meg informatikai, agrár és műszaki, pedagógusképzési, valamint természet- és társadalomtudományi területen.

 

A Nyíregyházi Egyetem pályázatot nyert el „Technológia- és Tudástranszfer Iroda létrehozása a Nyíregyházi Egyetemen” címmel. Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatnak köszönhetően Technológiai és Tudástranszfer Iroda (TTI) került létrehozásra. A TTI célja, hogy elősegítse az Egyetemen keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, a technológia transzfert, valamint elősegítse az Egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) együttműködéseket.

 

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében (MAI), valamint Környezettudományi Intézetében (KOI) agrár, műszaki és természettudományi területen folynak kutatás-fejlesztési tevékenységek. Az Egyetem elsősorban műszaki, agrárműszaki, valamint mezőgazdasági, mikrobiológiai és élelmiszeripari szakterületeken kíván leendő üzleti partnerei részére kutatási és mérési, valamint oktatási és képzési szolgáltatásokat nyújtani.

 

A Nyíregyházi Egyetemen 2004 óta működik Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet (AMSZKI). Az AMSZKI a kémia-, biológia-, agrár-, és élelmiszertudományokhoz kapcsolódó interdiszciplináris K+F+I tevékenységet lát el, melyek kiterjednek a mérési szolgáltatások nyújtására, kutatás-fejlesztésre, alkalmazott kutatásra és alapkutatásra egyaránt.

 

A Nyíregyházi Egyetem célja a vállalkozásokkal együttműködve azok kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (K+F+I) igényeinek felmérése és kielégítése. A célcsoportot elsődlegesen azok a mezőgazdasági és ipari vállalkozások jelentik, amelyek nem rendelkeznek olyan saját szellemi és infrastrukturális háttérrel, amely lehetővé tenné számukra a tevékenységük során felmerülő K+F+I feladatok saját hatáskörben történő megoldását. Az Egyetem által nyújtott K+F+I tevékenységek, technológiai fejlesztések, szakértői tevékenységek a vállalkozások egyedi igényei alapján történik. A Nyíregyházi Egyetem nyitott a vállalkozásokkal együttműködve K+F+I pályázatok benyújtására, valamint közös projektek megvalósítására.

 

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00020 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO pályázati program finanszírozásával valósul meg.

 

 


 

2016, Nyiregyhaza