Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzusok indulnak 100 intézményi többletpontért

Az alábbi kurzusokra az itt található linkeken lehet regisztrálni... (Kattints ide!)
 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Kémia

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. január 29.

Vízkémia

Szólláthné dr. Sebestyén Zita

jelenléti

2024. január 30.

Élelmiszerek kémiája

Dr. Simon Csaba

online

2024. február 12.

Komplex vegyületek és gyakorlati jelentőségük

Szólláthné dr. Sebestyén Zita

online

2024. február 15.

Mindennapi elektrokémia

Dr. Simon Csaba

jelenléti

2024. február 20.

Szerves vegyipari technológiák

Dr. Jekő József

online

2024. március 6.

Mikroműanyagok

Dr. Jekő József

jelenléti

2024. március 11.

Növényi eredetű gyógyszerek

Dr. Simon Csaba

jelenléti

2024. március 18.

Atomok törvényszerűségei

Kapitány Sándor

online

2024. március 25.

Kémiai elemek sokszínű arcai a különböző vegyületekben

Kapitány Sándor

online

2024. március 28.

Nanotechnológia

Dr. Jekő József

jelenléti

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Biológia

Időpont

Oktató

Témakör

Online/jelenléti

2024. január 17.

szerda 17-18:30h

Dobróné dr. Tóth Márta

Növényes feladatok érettségin

ONLINE

 

2024. január 24.

szerda 17-18:30h

Dr. János István

Embertan, keringés, táplálkozás

ONLINE

 

2024. január 31.

szerda 17-18:30h

Dr. János István

Embertan, táplálkozás, légzés

ONLINE

 

2024. február 7.

szerda 17-18:30h

 

Dr. Hörcsik Zsolt

Evolúció

ONLINE

 

2024. február 14.

szerda 17-18:30h

Dr. Molnár Mónika

Genetika: molekuláris biológia alapjai

ONLINE

 

2024. február 21.

kedd délután

Dr. János István

Mozgás szervrendszer

JELENLÉTI

 

2024. március 5.

kedd délután

Dr. Hörcsik Zsolt

Számolási és problémafeladatok

JELENLÉTI

 

2024. március 12.

 

kedd délután

Dobróné dr. Tóth Márta

Növényi szövetek, szervek vizsgálata

JELENLÉTI

 

2024. március 19.

kedd délután

Dr. Molnár Mónika

Biokémiai kísérletek

JELENLÉTI

 

2024. március 26.

kedd délután

Dr. Molnár Mónika

Genetikai feladatok megoldása

JELENLÉTI

 

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Matematika - Informatika

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus MII

Informatika

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. március 12.

17.30.

Informatika és matematika képzések a Nyíregyházi Egyetemen

Fórum

Tanyiné dr. Kocsis Anikó

kocsis.anikó@nye.hu

online

2024. március  21.

18.00.

Rekurzív algoritmusok

Dancs Sándor

dancs.sandor@nye.hu

online

2024. március 27.

18.00

 

Algoritmusok készítése hétköznapi problémák megoldására, online programozási feladatbankok, automata kiértékelő rendszerek segítségével

Dancs Sándor

dancs.sandor@nye.hu

online

2024.március 11.

17.00

Fraktáltenisz

Dr. Falucskai János

falucskai.janos@nye.hu

online

2024. március 26.

16.00

Startup egyetemistáknak

Dr. Iszály Ferenc Zalán

iszaly.zalan@nye.hu

online

 

 

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. január 18.

16.00.

INFORMATIKA

Programozási bevezetés C nyelven I. Programozási konstrukciók: szekvencia, elágazás.

Programozási nyelvek bevezető

Vegera József

vegera.jozsef@nye.hu

online

2024. január 19.

16.00.

MATEMATIKA

Egyenesek és síkok koordinátageometriája (síkban és térben), kapcsolatuk (alapszinten) a lineáris egyenletrendszerekkel. Vektorok.

Lineáris algebra előkészítő

Dr. Vattamány Szabolcs

vattamany.szabolcs@nye.hu

jelenléti, B épület 225.terem

2024. január 24.

16.00

MATEMATIKA

Kombinatorika, kombinatorikus valószínűségszámítás. A statisztika néhány alapfogalma, alkalmazása.

Valószínűségszámítás és statisztika bevezető

Grünwald Richárd

grunwald.richard@nye.hu

online

2024. január 25.

16.00

INFORMATIKA

Programozási bevezetés C nyelven II. Programozási konstrukciók: ciklusok. Tömbökkel kapcsolatos feladatok. Érettségi nehézségi szintű feladatok megoldása tömbökkel.

Programozási nyelvek bevezető.

Falucskai János

falucskai.janos@nye.hu

online

2024. január 26.

16.00

MATEMATIKA

Egybevágóság, hasonlóság, háromszögekre vonatkozó alapesetek, derékszögű háromszögre vonatkozó állítások, általános sinus-tétel, cosinus-tétel.

Geometria bevezető

Dr. Vattamány Szabolcs

vattamany.szabolcs@nye.hu

jelenléti, B épület 225.terem

2024. február 1.

16.00

INFORMATIKA

Az objektum-orientált programozás alapjai Javaban. Osztály, objektum, adattag, metódus, statikus módosítók, öröklődés.

OO programozás bevezető

Vályi Sándor Zoltán

valyi.sandor@nye.hu

jelenléti, B épület 181.terem

2024. február 7.

16.00

MATEMATIKA

Nevezetes azonosságok, binomiális tétel, szorzattá alakítások, oszthatóság, oszthatósági szabályok, osztók száma, osztók összege. Teljes indukció.

Algebra és számelmélet bevezető

Molnár Gábor Marcell

molnar.gabor@nye.hu

online

2024. február 8.

16.00

INFORMATIKA

Dinamikus adatszerkezetek használata Javaban. Érettségi nehézségi szintű feladatok megoldása OO módon, dinamikus adatszerkezetek használatával.

Adatszerkezetek és algoritmusok bevezető.

Vályi Sándor Zoltán

valyi.sandor@nye.hu

jelenléti, B épület 181.terem

2024. február 15.

16.00

MATEMATIKA

Relációk, függvények. Valós-valós függvények alapvető tulajdonságai, alapfüggvények, elemi függvénytranszformációk, függvényábrázolás. Mértani sorozat, sor.

Analízis bevezető

Grünwald Richárd

grunwald.richard@nye.hu

online

2024. február 24.

10.00

Önellenőrző tesztek megírása

Tanyiné Dr. Kocsis Anikó

kocsis.aniko@nye.hu

Összegzés

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Társadalomtudományi felkészítő

Szociálpedagógia BA és Közösségszervezés BA

 

Időpont

Téma

Oktató

Online/jelenléti

2024. február 5.

17.00-17.45

Ifjúság munkaerőpiaci helyzete

Dr. Szőcs Andor

adjunktus

online

2024. február 12.

17.00-17.45

Kultúra és társadalom

Dr. Takács Tamara

adjunktus

online

2024. február 20.

17.00-17.45

Szocializáció és színterei

Dr. Takács Tamara

adjunktus

online

2024. március 4.

17.00-17.45

Fiatalok és a munka világa

Dr. Szőcs Andor

adjunktus

online

2024. március 5.

17.00-17.45

Hatékony kommunikáció a közösségszervezésben

Nyilas Orsolya

mesteroktató

jelenléti

2024. március 6.

17.00-17.45

A szociális segítés módszerei a közoktatásban

Fucskó Mónika

tanársegéd

Jelenléti

2024. március 12.

17.00-17.45

Készségek és kompetenciák jelentősége fiatalkorban

Nyilas Orsolya

mesteroktató

jelenléti

2024. március 13.

17.00-17.45

A korai fejlesztés jelentősége

Fucskó Mónika

tanársegéd

Jelenléti

2024. április 8.

17.00-17.45

Történelem, társadalom és a művészet kapcsolatrendszere I.

Dr. Drabancz Róbert

főiskolai docens

jelenléti

2024. április 15.

17.00-17.45

Történelem, társadalom és a művészet kapcsolatrendszere II.

Dr. Drabancz Róbert

főiskolai docens

online

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. január 19.

17.00-17.45

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak bemutatása

Dr. Jánvári Miriam

online

2024. január 22.

17:30-18:15

A csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája

Sztányi-Szekér Barbara

online

2024. január 29.

17.00-17.45

A hatékony tanulás technikája

Dr. habil Margitics Ferenc

online

2024. február 12.

17.15- 18.00

Klasszikus és kortárs hazai gyermekirodalom

Dr. Vincze Tamás András

jelenléti

2024. február 19.

17.00-17.45

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek

Harsányiné Dr. Petneházi Ágnes

jelenléti

2024. február 26.

17.00-17.45

Szakmai identitás fejlesztése

(Önismeret)

Vassné prof. dr. Figula Erika

jelenléti

2024. március 04.

17.00-17.45

Pályaválasztási kérdések serdülő - és fiatal felnőttkorban

Szatmáry Ágnes

jelenléti

2024. március 11.

17.00-17.45

Családi szocializáció

Dr. Takács Tamara

online

2024. április 04.

17.00-17.45

Munkaerőpiaci ismeretek (szakmaterületi orientáció)

Dr. Szőcs Andor

online

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Angol nyelv és kultúra tanára, anglisztika (5 x 2 alkalom)

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. 02. 23.

15.00-16.30

Az anglisztika/angol nyelvtanári szak munkaerőpiaci lehetőségei

Az amerikai történelem meghatározó eseményei

Kiss Sándor

jelenléti

2024. 03. 01.

15.00-16.30

A lírai kommunikáció

Dr. Ajtay-Horváth Magda

jelenléti

2024. 03. 08.

15.00-16.30

Fejezetek az angol nyelv történetéből

Dr. Tukacs Tamás

jelenléti

2023. 03. 22.

15.00-16.30

A kommunikatív angolnyelv-oktatás

Dr. Somfalvi Zita

online

2023. 04. 05.

15.00-16.30

Az interkulturális üzleti kommunikáció aspektusai

 

Dr. Vesszős Balázs

online

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Sportszervezés

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. január 29.

16.00-16.45

A sportszervezés alapszak rejtelmei

Urbinné dr. Bobély Szilvia

online

2024. január 30.

15.00-16.30

Játékos sportági alapismeretek kosárlabdából

Pálinkás Réka

online

2024. január 31.

15.00-15.45

Röplabda

Molnár Anita

jelenléti

T/3 terem

2024. február 03.

10.00-11.45

Labdarúgás

Veress Gyula

jelenléti

T/2 terem

2024. február 09.

15.00-15.45

Kézilabda

Dr. Moravecz Marianna

jelenléti

T/2 terem

2024. február 09.

17.00-17.45

Kosárlabda

Pálinkás Réka

jelenléti

T/2 terem

2024. február 16.

14.00-15.30

Sportgazdaság

Veress Gyula

online

2024. február 21.

15.00-15.45

Gimnasztika

Urbinné dr. Bobély Szilvia

jelenléti

T/1 terem

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár (5 x 2 alkalom)

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. febr. 2.

15.00-16.30

Helyesírás

Szófajtan

Dr. Minya Károly

jelenléti

2024. febr. 16.

15.00-16.30

Nyelvtörténet

Nyelvjárástan

Dr. Sebestyén Zsolt

online

2024. márc. 1.

15.00-16.30

Verstani ismeretek

Határon túli magyar irodalom

Dr. Karádi Zsolt

jelenléti

2023. márc. 8.

15.00-16.30

Kortárs magyar próza

Kortárs magyar líra

Dr. Antal Balázs

online

2023. ápr. 5.

15.00-16.30

Nyelvváltozatok

Anyanyelvünk rétegződése

 

Dr. Kiss Anita

jelenléti

 

Magyar nyelvi felkészítő kurzus óvodapedagógus és tanító alapszakra jelentkezőknek
 

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

február 8. 

15.00-15.45

A mássalhangzórendszer                   

Dr. Bényei Ágnes

jelenléti

február 15

15.00-15.45

A magánhangzórendszer                   

Dr. Bényei Ágnes

jelenléti

február 22. 

15.00-15.45

A szófajok                                        

Dr. Bényei Ágnes

jelenléti

február 29.

15.00-15.45

Helyesírási alapelvek                        

Dr. Bényei Ágnes

jelenléti

március 7. 

15.00-15.45

Helyesírási gyakorlatok                     

Dr. Bényei Ágnes

jelenléti

 

Ének-zenei felkészítő kurzus óvodapedagógus és tanító alapszakra jelentkezőknek

 

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

március 07. csütörtök 17:00

Szintfelmérő

Bódi Viktória Olga

jelenléti

március 14. csütörtök 17:00

Hangképzési gyakorlatok

Bódi Viktória Olga

jelenléti

március 28.  csütörtök 17:00

Szolmizációs gyakorlatok

Bódi Viktória Olga

jelenléti

április 04. csütörtök 17:00

Gyermekdalok

Bódi Viktória Olga

jelenléti

április 11. csütörtök   17.

Népdalok

Bódi Viktória Olga

jelenléti

 

Egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusok

Gazdálkodási és menedzsment alapképzés és felsőfokú szakképzés,

Turizmus-vendéglátás alapképzés és felsőfokú szakképzés

 

Időpont

Előadás címe

Oktató

Helyszín

2024. január 31.

szerda

15.00-15.45

Kommunikációs készségek, kompetenciák

Barabásné dr. Kárpáti Dóra

jelenléti

A. épület
II. em. 253-as előadó

2024. február 7.

szerda

15.00-15.45

Érdekességek az EU-ról

Dr. Nagy Zsuzsanna

Online

2024. február 12.

hétfő

15.00-15.45

A pénz beszél…

Oroszné Ilcsik Bernadett

jelenléti

A. épület
II. em. 253-as előadó

2024. február 19.

hétfő

15.00-15.45

Adatvédelmi alapismeretek

Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea

jelenléti

A. épület
II. em. 253-as előadó

2024. február 26.

hétfő

15.00-15.45

Globális trendek – Menedzsment kihívások

Kósáné dr. Bilanics Ágnes

Online

2024. március 4.

hétfő

15.00-15.45

Az állam kialakulása, hatalommegosztás rendszere

Dr. Nagy Andrea

jelenléti

A. épület
II. em. 252

2024. március 11.

hétfő

15.00-15.45

Tudatos fogyasztói magatartás

Dr. Magyar Zoltán

Online

2024. március 18.

hétfő

15.00-15.45

Vállalkozói stratégiák

Dr. Szabóné dr. Berta Olga

Online

2024. március 25.

hétfő

15.00-15.45

Emberi jogok kialakulása, csoportosítása, tartalma

Dr. Nagy Andrea

Online

2024. április 10. szerda

15.00-15.45

Pénzügyi kultúra

Havay Dóra Anna

jelenléti

A. épület
II. em. 252

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Történelem

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. február 01.

(csütörtök)

16.00-16.45

Törzsek, főnökök, államok. Hogyan jönnek létre ókori társadalmak?

Dr. Buhály Attila

online

2024. február 06.

(kedd)

15.00-15.45

A középkori oklevelek, mint történeti források

Dr. Gulyás László Szabolcs

jelenléti

2024. február 12.

(hétfő)

15.00-15.45

Hogyan nem lett atombombája Hitlernek?

Dr. Szabó-Zsoldos Gábor

online

2024. február 19.

(hétfő)

15.00-15.45

Hogyan lett atombombája Sztálinnak?

Dr. Szabó-Zsoldos Gábor

online

2024. március 01.

(péntek)

16.00-16.45

Állampolgári ismeretek hasznosítása a történelemtanításban

Dr. Szoboszlay György Csaba

online

2024. március 04.

(hétfő)

16.00-16.45

A magyar rendszerváltás és demokratizálódás folyamatai

Körei László

online

2024. március 11.

(hétfő)

16.00-16.45

A mai magyar politikai rendszer kérdéskörei

Körei László

jelenléti

2024. március 18.

(hétfő)

16.00-16.45

Mit jelent gondolkodni?

Dr. Csobó Péter György

jelenléti

2024. március 20.

(szerda)

15.00-15.45

Mi a "történelem"?

Dr. Buhály Attila

jelenléti

2024. április 13. (szombat)

10.00-10.45

Az arisztokrácia-kutatások metodológiája

Dr. habil. Zsoldos Ildikó

jelenléti

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Gépészmérnöki alapképzési szak

Közlekedésmérnöki alapképzési szak

Járműmérnöki alapképzési szak

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. február 01.

(csütörtök)

16.00-16.45

Műszaki mérnöki szakok és a duális képzés bemutatása

Dr. habil Antal Tamás

online

2024. február 06.

(kedd)

15.00-15.45

Korszerű, környezetbarát gyártástechnológiák bemutatása (hegesztő szimulátor, CNC-megmunkálások, 3D-s nyomtatás és mérés)

Dr. Szigeti Ferenc

Bekő Balázs

Kósa Péter

jelenléti, C épület „B” szárny

2024. február 12.

(hétfő)

15.00-15.45

Additív gyártás és alkalmazásai a Nyíregyházi Egyetemen

Dr. Dezső Gergely

online

2024. február 20.

(kedd)

15.00-15.45

A drónok felhasználási területei

Dr. Tóth József Barnabás

online

2024. március 01.

(péntek)

16.00-16.45

A repülés fizikája

Dr. Tarján Péter

online

2024. március 04.

(hétfő)

16.00-16.45

Hányan építették a Kheopsz piramist?

Dr. Stonawski Tamás

online

2024. március 11.

(hétfő)

15.00-15.45

Szimulátorok alkalmazása a repülésben. Robotok, elektro- és pneumatika laborok bemutatása.

Dr. Sikolya László

jelenléti

2024. március 18.

(hétfő)

15.00-15.45

Élelmiszeripari gépészeti és mezőgazdasági géptani laboratóriumok bemutatása (próbapadok, motorfékpad stb.)

Krajnyik Károly

jelenléti

2024. március 20.

(szerda)

15.00-15.45

Elektronmikroszkóp bemutatás, alkalmazásai az oktatásban, iparban, kutatásban

Dr. Beszeda Imre,

Sipos Attila

jelenléti

2024. április 13. (szombat)

10.00-10.45

Látványos

fizikai kísérletek

Dr. Beszeda Imre

jelenléti

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Földrajz - Turizmus

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. január 31. szerda

15.30.

Régi és új térképek, a térképhasználat különböző módjai

Bácskainé Dr. Pristyák Erika

pristyak.erika@nye.hu

jelenléti, B épület 2.em., 205. terem

2024. február 12.

16.00.

A Naprendszer

Dr. Tömöri Mihály

tomori.mihaly@nye.hu

online

2024. február 19.

16.00.

Bevezetés az általános társadalomföldrajzba

Bányászné Dr. Kristóf Andrea

kristof.andrea@nye.hu

online

2024. február 28. szerda

15.30.

A turizmus helyzete Sza-bolcs-Szatmár-Bereg megyében

Bácskainé Dr. Pristyák Erika

pristyák.erika@nye.hu

online

2024. március 4.

16.00.

A Visegrádi országok és az EU

Dr. Kókai Sándor

kokai.sandor@nye.hu

jelenléti, B épület 2.em., 205. terem

2024. március 11.

16.00

Magyarország helye a világgazdaságban

Dr. Kókai Sándor

kokai.sandor@nye.hu

online

2024. március 18.

16.00

Magyarország éghajlata

Dr. Tömöri Mihály

tomori.mihaly@nye.hu

jelenléti, B épület 2.em., 205. terem

2024. március 25.

16.00

Turizmusföldrajz – érdekességek a nagyvilágból

Dr. Lenkey Gábor

lenkey.gabor@nye.hu

online

2024. április 15.

16.00

Településföldrajzi érdekességek

Bányászné Dr. Kristóf Andrea

kristof.andrea@nye.hu

jelenléti, B épület 3. em, 319. terem

2024. április 22.

16.00

A földrajz és a turisztikai helyszínek kapcsolata

Dr. Lenkey Gábor

lenkey.gabor@nye.hu

jelenléti, B épület 2.em., 205. terem

 

 

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Agrár szakok

 

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. február 14.

(szerda)

17.30-18.15

Agrárszakok (mezőgazdasági mérnök alapszak, mezőgazdasági FOSZK) bemutatása

Dr. Simon László

Online

2024. február.20.

(kedd)

15:00-15:45

 

Az egyetemi élet kezdeti nehézségei

Dr. Vincze György

Online

2024. február 29.

(csütörtök)

17:00-17:45

 

Élő kincs a talpunk alatt

Dr. Uri Zsuzsanna

Online

2024. március 05.

(kedd)

17:00-17:45

 

Tormatermesztés képekben

Irinyiné Dr. Oláh Katalin

Online

2024. március 14.

(csütörtök)

15.00-15.45

Laborlátogatás

Dr. Vigh Szabolcs

Jelenléti

2024. március 19.

(kedd)

14.00-14.45

A Nyíregyházi Egyetem Tangazdaságának bemutatása

Dr. Szabó Béla

Jelenléti

2024. március 26.

(kedd)

14.00-14.45

Séta a Nyíregyházi Egyetem bemutatókertjében

Kosztyuné Dr. Krajnyák Edit

Jelenléti

2024. április 2.

(kedd)

15.00-15.45

 Növényszaporítási bemutató a Nyíregyházi Egyetem Rischel-növényházában

Irinyiné dr. Oláh Katalin

Jelenléti

2024. április 09.

(kedd)

15.00-15.45

Mikroszkópos sejtanatómia

Dr. Tóth Csilla

Jelenléti

2024. április 20. (szombat)

10.00-10.45

A gyógynövények jelentősége a XXI-ik században

Dr. Csabai Judit

Online

 

 

Felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzus

Repülőmérnöki alapképzési szak

Légijármű-vezetés felsőoktatási szakképzési szak

Időpont

Témakör

Oktató

Online/jelenléti

2024. február 14.

(szerda)

17.00-17.45

Szimulátorok a pilótaképzésben

Dr. Nagy Richárd

Nyíregyházi Egyetem, C épület

 CB001

2024. február 20.

(kedd)

16.00-16.30

Generációk a repülésben

Dr. Gáti Balázs

online

2024. február 26.

(hétfő)

16.00-16.45

Navigáció a levegőben

Bujdosó László

Nyíregyházi Egyetem, C épület

 CB001

2024. március 04.

(hétfő)

17.00-18:00

Repülés és a természettudományok

Rozgonyi László

Wizzair Oktatókp.

Budapest,

Üllői út 807/A

2024. március 13.

(szerda)

16.00-16.45

A repülés műszaki háttere

Dr. Szilágyi Dénes

Nyíregyházi Repülőtér,

Bejárat

2024. március 21.

(csütörtök)

16.00-16.45

Aerodinamika

Szelestey Gyula

Nyíregyházi Egyetem, C ép. CB003

2024. március 26.

(kedd)

15.00-15.30

A virtuális és a valódi pilóta

Dr. Gáti Balázs

online

2024. március 27.

(szerda)

15.00-15.30

Nem veszélyes?

Dr. Gáti Balázs

online

2024. április 9.

(kedd)

16.00-16.30

Két szakmát egyszerre?

Dr. Gáti Balázs

online

2024. április 10. (szerda)

16.00-16.30

Képes vagyok….?

Dr. Gáti Balázs

online

 

A fenti kurzusokra az alábbi felületen és regisztrációs űrlapokon lehet regisztrálni... (Kattints ide!)