slideshow 1

Népszerűek az MTMI képzések a Nyíregyházi Egyetemen

Sajtóközlemény 

 

Népszerűek az MTMI képzések a Nyíregyházi Egyetemen 

 

2021/01/28 

 

 

2021. január 31-én zárul a „JEEP! - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen” című EFOP-3.4.4-16-2017-00020 azonosítószámú projekt a Nyíregyházi Egyetemen, melyre 194,96 millió forintösszegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a konzorcium, melynek tagjai a Nyíregyházi Egyetem (konzorciumvezető) és az Együtt A Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ). A projekt céljai között szerepelt, hogy segítse a felsőoktatásba való bekerülést, elsősorban az MTMI szakokon a célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális tanulási formákkal, emelje a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számát, növelje az intézmény vonzerejét, ezen belül is kiemelten ösztönözni az MTMI szakokra való jelentkezést,  csökkentsen a lemorzsolódáson, különösen a műszaki területen, egyúttal az érintett pedagógus pályák, szakterületek vonzóvá tételét erősítse. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. 

 

A projekt megvalósítóinak kiemelt célja volt, hogy a felsőoktatásba való bekerülés fokozása megfelelő és célzott kommunikációs tevékenységekkel és nem-formális tanulási formákkal, a Nyíregyházi Egyetemre jelentkező fiatalok számát emeljék, ezen belül is kiemelten ösztönözzék a műszaki, természettudományos, matematika, informatika (MTMI) szakokra való jelentkezést.  

 

A megvalósult programokkal felhívták a diákok figyelmét a műszaki-mérnöki, természettudományos életpálya által nyújtott lehetőségekre. Így játékos és gyakorlati, valamint online készségfejlesztő előadások, élményközpontú szakmai napok, MTMI területet érintő roadshow, interaktív versenyek, kutatóhelyi nyílt napok, vállalati nyílt napok szervezése, MTMI foglalkozások, gyár-, üzem-, vállalatlátogatások, mini állásbörze programok valósultak meg. Többféle szakmai, játékos online alkalmazást, applikációt fejlesztettek a szakemberek, valamint egy Élménylabort is kialakítottak. 

A foglalkozások célja a kedvcsinálás mellett a tudomány gyakorlati alkalmazásának bemutatása, az eredmények felhasználásának demonstrálása volt a vállalati szakemberek és az egyetem kutatóinak bevonásával.  

 

A projekt nem titkolt célja volt, hogy a hátrányos helyzetű, gazdaságilag leszakadó térségekből érkező fiatalok számára az egyetemi oktatást elérhetővé tételét, képzettségi szintjük növelését, így életesélyeik javítását elősegítse

A pályázat központi eleme a Junior Engineer Education Program (JEEP) volt, amely az érdeklődő diákokkal mentori/nagyköveti rendszer keretében, 10 hónapon keresztül megismertette az egyetemi szakokon végzett munkát műszaki fizika, informatika, biológia, kémia, földrajz témákban élet-közeli, praktikus módon mutatva be az egyes tudományterületeket és elősegíti a felsőoktatásba való bekerülést. 

A pályázat a Nyíregyházi Egyetem koordinálásával valósul meg, a projekt konzorciumi partnere az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség, amely szervezetet olyan hazai vállalatok hoztak létre, akik elkötelezettek a műszaki és mérnöki képzések fejlesztése, a végzett hallgatók és szakemberek, ezen területen való munkába állása iránt.  

A program során több mint négyezer diákot értek el, számos megyei oktatási intézményt és szervezetet vontak be a munkába, így projektet megvalósító menedzsment eredményesnek, sikeresnek véli a pályázatot.  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

(Nyíregyházi Egyetem)
 
 

A 2021. január 29-én megrendezett ONLINE Zárókonferncia a „JEEP! - Junior Engineer Education Program. Pályaorientáció - matematika, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a Nyíregyházi Egyetemen” című EFOP-3.4.4-16-2017-00020 azonosítószámú projekt a Nyíregyházi Egyetemen című projekt keretében valósult meg.

 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza