slideshow 1

Modellváltás Hírek

Modellváltásra készül a Nyíregyházi Egyetem

2021.04.08.

 

Miután a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2021. február 24-ei rendkívüli ülésén (16 igen, 1 nem szavazattal) felhatalmazta az intézmény vezetőségét, hogy megkezdje és lefolytassa a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal a modellváltással kapcsolatos tárgyalást. A felsőoktatási intézmény a folyamat további lépéseit készíti elő, hosszútávú tervet állított össze az egyetem fejlesztésére.

 

Az intézmény vezetésének célja, hogy megerősítse az intézmény autonómiáját, ezzel egyidejűleg bővítse és színesítse képzési palettáját, piacképes szakokat indítson, szorosabb kapcsolatot ápoljon a képzések fejlesztésében, piacképesebbé tételében a régió társadalmi és gazdasági szereplőivel, valamint erősítse az elindult nemzetköziesítési folyamatot, valamint támogassa az intézményben folyó tudományos, kutatási, innovációs tevékenységet, valamint azok széles körben való hasznosítását a régió fejlődése érdekében, így az intézmény tudásközpont szerepe is erősödni tud – összegezte a Nyíregyházi Egyetem hosszútávú terveit a modellváltás kapcsán Vassné Prof. dr. habil. Figula Erika, az intézmény rektora.

Az intézmény vezetése a Szenátusi ülést megelőzően február 23-án online összdolgozói értekezlet keretében tájékoztatta az intézmény dolgozóit és hallgatóit az elmúlt tanév eredményeiről és a jövő terveiről, melyet követően online fórum keretében a felmerülő kérdésekre is válaszoltak az előadók. A tervezett fenntartóváltás estén a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C.§ (5) bekezdése alapján a Nyíregyházi Egyetemen foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul. A munkaviszony első évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény munkáltatói felmentésre, első öt évében a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait még alkalmazni kell. A közalkalmazottak szabadságának munka törvénykönyvétől kedvező irányba történő szabályozására Kollektív szerződés keretében lesz lehetőség.

A modellváltás folyamatának mostani állomásán március 31-én nyújtotta be a Kormány, illetve innovációért és technológiáért felelős miniszter az újabb modellváltó egyetemekről szóló törvényjavaslatokat, melyben szerepel a Nyíregyházi Egyetem is, ahol alapítványi fenntartás kialakítását tervezik. A történelmi léptékű egyetemi fejlesztések célja, hogy a magyar fiatalok korszerű képzésben részesülve a jövő nyertesei legyenek – írta az Innovációs és Technológiai minisztérium a törvényjavaslatok benyújtásáról kiadott közleményében.

Az egyetemek megújítása a kormány kiemelt nemzetstratégiai célja. A minőségi tudás megszerzéséért folytatott versenyben csak azok a nemzetek lehetnek sikeresek, amelyeknek az egyetemei képesek választ adni az átalakuló világrend kihívásaira. A kormány Klebelsberg Kunó szellemiségében született egyetemi modellváltási programja történelmi esélyt kínál arra, hogy Magyarország a jövő nyertesei közé tartozzon – összegezte a folyamat céljait Stumpf István felsőoktatási modellváltásért felelős kormánybiztos korábbi nyilatkozatában.

(Nyíregyházi Egyetem) 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza