Modellváltás Hírek

 

Elindult a modellváltás kormányzati honlapja

Elindult a modellváltás kormányzati honlapja. A www.modellvaltas.kormany.hu címen első kézből tájékozódhat a magyar felsőoktatási modellváltás híreiről!

A magyar kormány a modellváltással arra törekszik, hogy az eddiginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok képzésének színvonalát. Az intézmények az évtizedek óta változatlan működési modelljük megújításával sikeresebben lesznek képesek megfelelni az új kihívásoknak.  A fokozatváltás a felsőoktatásban kormányzati stratégia egyik kiemelt területe a versenyképesebb, rugalmasabb működési modellt biztosító közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában való működés. Kiemelt cél, hogy az egyetemek központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban, intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek. A magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat - olvasható a honlap bevezetőjében.

A weblapon a modellváltással kapcsolatos hírek mellett az egyetemekről, a fenntartó alapítványokról is tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve a modellváltáshoz kapcsolódó hasznos linkek között is böngészhetnek.

 


 

Modellváltás – a cél, hogy önálló maradjon a Nyíregyházi Egyetem, új fejlődési pályán

A Nyíregyházi Egyetemen járt Stumpf István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos, aki látogatása során találkozott a polgármesterrel, a létrejövő Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint az intézmény rektorával és kancellárjával, s részt vett az egyetem vezetőségi értekezletén, majd megtekintette létesítményeit. A kormánybiztos a Nyíregyházi Televízió kérdésére hangsúlyozta, a modellváltás legnagyobb előnye lehet, hogy például sikerül kiváltani a nagy terhet jelentő ppp programból, szabadabban tud gazdálkodni, s hozzájuthat olyan pénzekhez, amik a modellváltást támogatják kormányzati oldalról. A létrejövő kuratórium elnöke pedig hangsúlyozta, a cél, hogy a Nyíregyházi Egyetem önálló univerzitasként maradjon meg.

Néhány héttel ezelőtt online konferencia keretében válaszolt az egyetemi modellváltás folyamatáról, illetve a Nyíregyházi Egyetem jövőbeni feladatairól és lehetőségeiről szóló kérdésekre Stumpf István, csütörtökön pedig személyesen látogatott Nyíregyházára.

Megszabadulni a terhektől

A modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos a Nyíregyházi Televízió kérdésére azt mondta, a modellváltással például meg lehet szabadítani az egyetemet a rá nehezedő ppp programok pénzügyi terhétől, szabadabban tud majd gazdálkodni, hozzájuthat olyan pénzekhez, amik a modellváltást támogatják kormányzati oldalról, és közvetlen kapcsolatot építhet ki az üzleti szférával.

Emeltebb oktatói bérezés

Egyben szabadabban tudja javadalmazni a tanárait, ha minőségi teljesítményt nyújtanak. A kormánybiztos megerősítette, tervezik az oktatók kétszer 15%-os béremelését szeptemberben és januárban, s a kormány szeptembertől egy új, felsőoktatási finanszírozási rendszert fog bevezetni.

Vonzási központ lehet

– Azt szokták mondani, hogy a magyar felsőoktatási rendszer túlságosan széttagolt. Ebben a széttagoltságban van hátrány, de előny is, hiszen vidéken ott tudja tartani az értelmiséget, oda tudja vonzani a jó tudással a hallgatókat is és meg tudja mutatni ennek a térségnek, Nyíregyházának, Szabolcsnak azt a sajátos arculatát, amit egy intellektuális központnak be kell tudni mutatnia. Ehhez ad esélyt ez a modellváltás – mondta el prof. dr. Stumpf István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos.

Bővülő finanszírozási formák

Stumpf István hozzátette, továbbra is élnek az egyetemek fejlesztésével kapcsolatban elhangzott ígéretek. Gondolkodnak egyéb pénzügyi lehetőségeken, például egyetemi kötvény, valamint úgynevezett egyetemi TAO bevezetésén, és bíznak abban, hogy olyan vállalkozások is ki tudnak alakulni, ahol az egyetemi kockázati tőkealapok is jelentős szerepet játszhatnak. Tehát újabb és újabb finanszírozási formákat tudnak bevonni, ami korábban azért nem volt lehetséges, mert nagyon szűkített volt az államháztartási rendszerben az egyetemek vállalkozási képessége.

Állami felelősségvállalás a pedagógusképzésben

Ugyanakkor tudják, a tanító- és tanárképzés nem könnyen piacosítható terület, tehát itt az állami felelősségvállalásnak és finanszírozásnak a jövőben is fenn kell maradnia. Stumpf István szerint a modellváltás esélyt ad Nyíregyházának arra is, hogy az egyetem a saját profilját meg tudja mutatni, egyben hisz népességmegtartó erejében és képességében.

Regionális tudásközpont, határon átívelő szerep

– Az lehet a jövője, hogy egy olyan regionális tudásközpontként fog a későbbiekben is megmaradni a Nyíregyházi Egyetem, amelyik idevonzza az erre a területre specializálódó szakértőket, kutatókat. Sőt, bizonyos értelemben a határon átnyúló együttműködés révén egyfajta nemzetpolitikai missziót is be tud tölteni. Az egyetemi átalakításnak van egy nagyon fontos nemzetstratégiai jelentősége, hogy a magyar kultúra, nyelv, tudás versenyképes legyen nemcsak a régióban, hanem világszínvonalon is.

Segítheti a modellváltás az új növekedési pályára állást

Prof. dr. Mészáros József, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány felkért kuratóriumi elnöke stábunknak azt mondta, a modellváltás általában is jó a felsőoktatásnak, hiszen felrázza az intézményrendszert, amely elég régóta egyfajta tespedtség állapotában van. A kuratórium aktív szerepet óhajt vállalni abban, hogy a nagy egyetemek, a debreceni és miskolci szorításában a Nyíregyházi Egyetem új növekedési pályára álljon, s virágzó intézmény legyen.

Szükség van a Nyíregyházi Egyetemre

Szerinte fontos, hogy a nyírségi, szabolcsi emberek, minél nagyobb számban képződjenek helyben és maradjanak is itt. – A Nyíregyházi Egyetemmel kapcsolatosan a kuratórium célja és azt gondolom, az oktatásirányítás és a kormányzat célja is, hogy önálló egyetemként, önálló univerzitasként maradjon meg, hiszen a régiónak is szüksége van erre, és a tág értelemben vett régiónak is. Észak-Partiumra és Kárpátaljára szellemi kisugárzásának és reményeink szerint oktatási kisugárzásának is kell lennie az egyetemnek, hiszen a régió természetes központja jelenleg Nyíregyháza – fogalmazott.

A munkaerőpiac igényeinek megfelelve

Mészáros József úgy látja, ha az egyetem képes több, jobb minőségű mérnököt, tanárt adni a régiónak, több gazdasági szereplő fog jönni, ami visszahat az egyetemre is. Az egyetem és külvilág kapcsolatát is sokkal intenzívebben képzelik el, fontos, hogy becsatornázódjanak a munkaerőpiac igényei az intézmény falai közé képzési struktúrában és szakmai minőségben. Ebben bár vannak jelentős előrelépések a pedagógus- és repülőmérnök-képzésben, de erősíteni kell, hogy a környék gazdasága megfelelő szakemberekhez jusson, hiszen Nyíregyháza a térségben az egyetlen, lakosság szempontjából növekedő nagyváros.

Forrás: www.nyiregyhaza.hu
https://www.nyiregyhaza.hu/post/modellvaltas-a-cel-hogy-onallo-maradjon…


 

Az egyetem régiós tudásközponttá válhat

 
Az új rendszer komoly lépés a minőségi felsőoktatás felén.

NYÍREGYHÁZA - A modellváltás esély arra, hogy az intézmények, miután leválnak az állami köldökzsinórról, szabadabban hozzájuthassanak pénzügyi forrásokhoz, és így a stratégiájukban meghatározott területekre koncentrálhassanak, de arra is, hogy megmutassák saját arculatukat - többek között ezt mondta lapunknak prof. dr. Stumpf István, a modellváltásért felelős kormánybiztos, aki csütörtökön a Nyíregyházi Egyetemen járt. Mint ahogy arról beszámoltunk, az intézmény a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány fenntartásába került, a tervekről a kuratórium elnökével, prof. dr. Mészáros Józseffel is beszélgettünk.

„A modellváltás hatalmas esély”

- Minden olyan egyetemre ellátogattam vagy el fogok, amely alapítványi fenntartásba került, Nyíregyházára pedig különösen szívesen jöttem - mondta csütörtökön az intézményben prof. dr. Stumpf István, és hozzátette: a húga családja Gyürén él, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel áll a szívéhez. A modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos az egyetemen találkozott dr. Kovács Ferenc polgármesterrel, prof. dr. Mészáros Józseffel, a kuratórium elnökével, Vassné prof. dr. habil. Figula Erika rektorral és Halkóné dr. Rudolf Éva kancellárral. Részt vett az intézmény vezetőségi értekezletén, megnézte a létesítményeket, és lapunk kérdéseire is válaszolt.

Megmutatják az arculatukat

- A modellváltás esélyt kínál arra, hogy az intézmények, miután leválnak az állami köldökzsinórról, szabadabban hozzájuthassanak pénzügyi forrásokhoz, és ezáltal a stratégiájukban meghatározott területekre koncentrálhassanak, de arra is, hogy megmutassák saját arculatukat és kidomborítsák az erősségeiket - erre Nyíregyházán is sok példát találunk. A LEGO Innovációs Stúdió, a tanító- és tanár-, illetve a pilótaképzés olyan specialitások, amelyekre építve az egyetem regionális tudásközponttá vállhat, ezekre ugyanis egyetemi modelleket lehet építeni - mondta Stumpf István, aki úgy fogalmazott: korábban az államháztartási törvény szigorú korlátokat szabott az intézményeknek a gazdálkodás és a javadalmazás terén is, a jövőben viszont felszabadulhatnak azok az energiák, amelyeknek eddig a bürokratikus rendszer gátat szabott.

Nagyobb mozgástér

- Az új rendszerben az állam helyére fenntartóként lép be a vagyonkezelő alapítvány nem jelenti azt, hogy az állam a finanszírozási Oldalról teljesen kivonulna: továbbra is jelentős szerepet vállal a képzési támogatásokon és a stratégiai megállapodáson keresztül, a minőségbiztosítás terén pedig megmarad a Magyar Akkreditációs Bizottság ellenőrző szerepe. A három pillér második lába a kuratórium, ami kijelöli a stratégiai irányt, a szenátus pedig az egyetem autonómiáját jeleníti meg - utóbbi testület az alapítvány felügyelőbizottságát képviseli magát a fenntartó működésében - mondta lapunknak Stumpf István, aki a finanszírozással kapcsolatban azt mondta, számos új formán gondolkodnak, felmerült többek között egyetemi kötvény kibocsátása, egyetemi tao bevezetése, de tőkealapok létrehozása is.

- Korábban a felsőoktatási intézményeknek nem volt lehetőségük, vállalkozási most már lesz, és ez jóval nagyobb mozgásteret biztosít nekik. Nem halasztható tovább az egyetemeken oktatók bérrendezése: szeptembertől 15 százalékos, januártól pedig újabb 15 százalékos emelésre számíthatnak, és kidolgozzuk a teljesítményalapú finanszírozás részleteit is. Itt, Nyíregyházán számítunk a határon túli oktatókra és hallgatókra is, a modellváltásra ugyanis én nemzetpolitikai misszióként is tekintek, a felsőoktatási rendszer átalakítása egyben nemzetstratégiai lépés is - tette hozzá Stumpf István.

A kormánybiztos úgy összegzett: a modellváltás, ami nagyon komoly lépést jelent a minőségi oktatás felé, lehetőséget ad arra, hogy kiművelt emberfőkkel gazdagodjon az ország. - A jövő záloga, ha minél többen minél nagyobb tudásra tesznek szert - mondta.

Az oktatás egy lassú hajó

- Kuratóriumi elnökként akkor leszek sikeres, ha növekedési pályára tudjuk állítani az egyetemet, ami eddig két nagy intézmény, a Debreceni és a Miskolci Egyetem árnyékában élt - így fogalmazott lapunknak prof. dr. Mészáros József, a kuratórium elnöke, aki a rövid, közép- és hosszú távú tervekről is beszélt.

- A legsürgetőbb teendőnk stabilizálni az intézmény gazdasági helyzetét, ami nem egyszerű feladat. Ezt követően a gazdasági szereplők igényeit is figyelembe véve új képzéseket . kell elindítani, mindez hosszú távon azt eredményezheti, hogy a Nyíregyházi Egyetem a régió meghatározó tudásközpontjává válhat. De ez nem megy egyik napról a másikra, az oktatás ugyanis lassú hajó, egy-egy új szak elindítása például legalább másfél-két évet vesz igénybe.

- Hitek, vágyak, érzések vezérelnek bennünket, és nem csak nekünk kell elhinnünk, hogy ez egy kiváló egyetem, de másokat is meg kell győzni arról, hogy érdemes tudást, pénzt és energiát fektetni bele. Ha jobb minőségben képezünk hallgatókat, az hatással lesz a gazdaságra, de arra is, hogy milyen oktatók tanítanak az egyetemen. Olyan intézményt képzelek el, ami kultúrát közvetít, minőségi oktatást biztosít és ami a közösségi életnek is színtere - tette hozzá az elnök.

FORRÁS: Kelet-Magyarország / 2021. május 21. péntek


 

Modellváltás: online fórumot tartott a kormánybiztos
2021.05.07.

Online tájékoztató előadás és fórum keretében beszélt az egyetemi modellváltás folyamatáról és a Nyíregyházi Egyetem jövőbeni feladatairól és lehetőségeiről Prof. dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos 2021. május 3-án az eseményre regisztrált intézmény polgároknak.

Vassné prof. dr. habil. Figula Erika az intézmény rektora köszöntötte Prof. dr. Stumpf Istvánt, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztost, illetve Pavlik Líviát, az innovatív, versenyképes felsőoktatási működési modellek magyarországi bevezetésének előkészítéséért felelős miniszteri biztost, a tájékoztató program előadóit. Az eseményen részt vett Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja is.

Mint ismeretes az egyetem Szenátusa 2021. február 24-ei rendkívüli ülésén hatalmazta fel az intézmény vezetőségét a modellváltással kapcsolatos tárgyalások megkezdésére a fenntartóval, ezt követően március 31-én nyújtotta be a Kormány, illetve innovációért és technológiáért felelős miniszter az újabb modellváltó egyetemekről szóló törvényjavaslatokat, melyben szerepelt a Nyíregyházi Egyetem is. A felsőoktatási intézmény fenntartója a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány lesz. A fenntartóváltás augusztus 1-jétől történhet meg.

Prof. dr. Stumpf István először a modellváltás folyamatáról, céljairól, lehetőségeiről beszélt, majd bejelentette, hogy a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjai az Innovációs és Technológiai miniszter javaslatára az alábbi személyek lesznek: A kuratórium elnöke Prof. dr. Mészáros József, a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Magyar Államkincstár korábbi elnöke. A kuratórium tagjai lesznek: Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese, Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa, valamint Dr. Kovács Barnabás, a Széchenyi Egyetem Budapesti Innovációs és Képzési Központjának vezetője. Az alapítvány felügyelőbizottságába egy főt az egyetem szenátusa jelölhet.

A kormánybiztos elmondta, hogy jelenleg 21 modellváltó felsőoktatási intézmény van, amely a magyar egyetemek, mintegy 70 %-át jelenti. A kormányzat és az egyetemek közös célja, hogy a modellváltással megerősödjön az felsőoktatási intézmények tudományos, szakmai, innovációs szerepe, hatékonyabb lehessen a kutatási tevékenység, versenyképesebbé váljanak a magyar egyetemek a nemzetközi mezőnyben, egyúttal a kiadott diplomák piacképesebbek legyenek. Fontos cél, hogy a bérek versenyképesebbé váljanak, így a kormányzat kiemelet hangsúlyt teremt a finanszírozás stabilitására, valamint az intézményi és a dolgozói teljesítménymérésre, melyek alapján hatékony bérfejlesztésre nyílik lehetőség, első lépésként szeptembertől 15 %-os, januártól további 15 %-os béremelést terveznek a felsőoktatásban.

Prof. dr. Stumpf István kérdésekre válaszolva megerősítette, a bérfejlesztés fontosságát, a Szenátus szerepét érintő kérdésre reagálva hangsúlyozta, hogy a testület továbbra is az egyetemi autonómia egyik fontos szereplője lesz, a kuratóriumok pedig minden esetben abban érdekeltek, hogy harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki az egyetem vezetésével. A modellváltó intézmények az eddigieknél sokkal nagyobb működési és pénzügyi autonómiát kapnak. A kormánybiztos kiemelte azt is, hogy az állam továbbra sem vonul ki a finanszírozásból, a Nyíregyházi Egyetemet érintően kiemelten fontos szerep jut a tanárképzésnek, melyet piaci alapon nem lehet működtetni, így ebben továbbra is finanszírozókét lesz jelen az állam.

Személyesen tette fel kérdését Dr. Komáromi István, az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, Prof. dr. Simon László, az intézmény Professzori Tanácsának elnöke, valamint Dr. Dráviczki Sándor, az egyetem Közalkalmazotti Tanácsának elnöke is. Prof. dr. Stumpf István válaszaiban kitért arra, hogy a gyakorlóiskolák működésének támogatása továbbra is fontos a kormányzat számára, erősíteni kívánják a gyakorlóiskolák tehetséggondozó, valamint a tanérképzésben vállalt szerepét is. Az egyetemeken későbbiekben kialakítandó teljesítmény-értékelési rendszer szakmai feladatai a későbbiekben indulnak el, így a központi finanszírozásra, vagy a differenciált bérezésre vonatkozó kérdéseket is később vitatják meg. A modellváltó egyetemek működésüket saját maguk alakítják majd ki - a törvényi keretek adta lehetőségeknek megfelelően-, a kuratóriumok és az egyetemek szenátusai közösen kell, hogy dolgozzanak az intézmények eredményeségéért, a források hatékony felhasználásának érdekében, a szakmai célok eléréséért. A kormányzat és az egyetemek közös célja kell legyen, hogy a modellváltás sikertörténet legyen - összegezte a kormánybiztos -, melyhez kérte az egyetemi polgárok támogatását, munkáját.

 


Modellváltásra készül a Nyíregyházi Egyetem
2021.04.08.

 

Miután a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2021. február 24-ei rendkívüli ülésén (16 igen, 1 nem szavazattal) felhatalmazta az intézmény vezetőségét, hogy megkezdje és lefolytassa a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztériummal a modellváltással kapcsolatos tárgyalást. A felsőoktatási intézmény a folyamat további lépéseit készíti elő, hosszútávú tervet állított össze az egyetem fejlesztésére.

 

 

Az intézmény vezetésének célja, hogy megerősítse az intézmény autonómiáját, ezzel egyidejűleg bővítse és színesítse képzési palettáját, piacképes szakokat indítson, szorosabb kapcsolatot ápoljon a képzések fejlesztésében, piacképesebbé tételében a régió társadalmi és gazdasági szereplőivel, valamint erősítse az elindult nemzetköziesítési folyamatot, valamint támogassa az intézményben folyó tudományos, kutatási, innovációs tevékenységet, valamint azok széles körben való hasznosítását a régió fejlődése érdekében, így az intézmény tudásközpont szerepe is erősödni tud – összegezte a Nyíregyházi Egyetem hosszútávú terveit a modellváltás kapcsán Vassné Prof. dr. habil. Figula Erika, az intézmény rektora.

Az intézmény vezetése a Szenátusi ülést megelőzően február 23-án online összdolgozói értekezlet keretében tájékoztatta az intézmény dolgozóit és hallgatóit az elmúlt tanév eredményeiről és a jövő terveiről, melyet követően online fórum keretében a felmerülő kérdésekre is válaszoltak az előadók. A tervezett fenntartóváltás estén a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 117/C.§ (5) bekezdése alapján a Nyíregyházi Egyetemen foglalkoztatott közalkalmazottak közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul. A munkaviszony első évében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény munkáltatói felmentésre, első öt évében a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait még alkalmazni kell. A közalkalmazottak szabadságának munka törvénykönyvétől kedvező irányba történő szabályozására Kollektív szerződés keretében lesz lehetőség.

A modellváltás folyamatának mostani állomásán március 31-én nyújtotta be a Kormány, illetve innovációért és technológiáért felelős miniszter az újabb modellváltó egyetemekről szóló törvényjavaslatokat, melyben szerepel a Nyíregyházi Egyetem is, ahol alapítványi fenntartás kialakítását tervezik. A történelmi léptékű egyetemi fejlesztések célja, hogy a magyar fiatalok korszerű képzésben részesülve a jövő nyertesei legyenek – írta az Innovációs és Technológiai minisztérium a törvényjavaslatok benyújtásáról kiadott közleményében.

Az egyetemek megújítása a kormány kiemelt nemzetstratégiai célja. A minőségi tudás megszerzéséért folytatott versenyben csak azok a nemzetek lehetnek sikeresek, amelyeknek az egyetemei képesek választ adni az átalakuló világrend kihívásaira. A kormány Klebelsberg Kunó szellemiségében született egyetemi modellváltási programja történelmi esélyt kínál arra, hogy Magyarország a jövő nyertesei közé tartozzon – összegezte a folyamat céljait Stumpf István felsőoktatási modellváltásért felelős kormánybiztos korábbi nyilatkozatában.

(Nyíregyházi Egyetem)