slideshow 1

Meghívó online szakmai konferenciára

Ezúton is meghívjuk az érdeklődőket A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából című EFOP-3.1.2 projekt következő rendezvényére, amelyre online formában 2020. december 1. (kedd) 14.00 - 15.00 óra között kerül sor.

A konferencia a MICROSOFT TEAMS rendszeren belül valósul meg, melyre jelentkezni az alábbi link segítségével lehet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1YjcyOGMtOTI4Ny00Y2QyLWJmOGMtYWZkOTQxNDE1Mjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22737ba229-4407-42c9-be11-9d95432ea27e%22%2c%22Oid%22%3a%227e7c4537-1ce2-45c3-a27b-464f878f2107%22%7d

PROGRAM:

14:00 – 14:10          A KOMPLEX ALAPPROGRAM A FELHASZNÁLÓK SZEMSZÖGÉBŐL(Dr.Kerülő Judit főiskolai tanár és Dr. Jenei Terézfőiskolai tanár)
14:10 – 14:20          TÁVOKTATÁS, AHOGY A KÉPZŐK LÁTJÁK(dr.Kerülő Judit főiskolai tanár)
14:20 – 14:30          MERRE TOVÁBB, DIGITÁLIS ALPROGRAM? KÉRDÉSEK ÉS KIHÍVÁSOK (dr.Buhály Attila főiskolai docens)
14:30 – 14:40          HÁLÓZATBAN AZ ISKOLÁK, AVAGY MI IS AZ A KAPOCS? (dr. Hollósi Hajnalka főiskolai docens)
14:40 – 14:50          MENTORÁLÁS AZ ÉLMÉNYSULIKBAN (Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanár)

14:50 – 15:00          TANKERÜLETEK ÉS INTÉZMÉNYI VEZETŐK ÉRZÉKENYÍTÉSÉNEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI(Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárképzési főigazgató, szakmai vezető)

Az esemény hivatalos meghívóját itt tekinthetik meg.

 


 

2016, Nyiregyhaza