Hányan jelentkeztek a Nyíregyházi Fõiskolára? - részletes adatok már elérhetõek

A 2007-es jelentkezések legfrissebb adatsorai követhetõek nyomon a www.felvi.hu oldalán.

Az Országos Felsõoktatási Információs Központ weboldalán a „Statisztikák, rangsorok” menüben az egyes pont, vagyis a „Gyorsjelentések” alatt tudhatják meg a továbbtanulni vágyók elsõ kézbõl azt, hogy melyik intézménybe, vagy szakra hányan jelentkeztek.

A felvételi iroda oldalán szereplõ adatokat tizenhat bontásban tekinthetik meg az érdeklõdõk a jelentkezõk megoszlása szempontjából. A jelentkezés helye, illetve a jelentkezõk állandó lakhelye szerinti megoszlásból pedig sok információt kaphatnak a leendõ fõiskolások, egyetemisták, illetve bárki, aki az oldalra kattint.

A március 12-i adatok alapján 78798 hallgató jelentkezése került feldolgozásra, természetesen ez még nem a végleges számot jelenti.

Részletes adatok

Bontásban tekinthetõek meg azok az adatok is, amelyek azt mutatják, hogy a továbbtanulni vágyok milyen képzésben, milyen finanszírozási formában és munkarendben akarják folytatni tanulmányaikat. Kiderül, hogy elsõ helyen legtöbben alapképzésre jelentkeztek 64620-an, de népszerû volt a felsõfokú szakképzés is, ide 3223 beadvány érkezett. Diplomás képzésre 2411-en, kiegészítõ képzésre 1474-en, mesterképzésre pedig 134-en akarnak járni ez év õszétõl.

Az egységes, osztatlan képzés mesterfokozatot nyújt, amelynek elvégzése, alapfokozat kiadása nélkül - a képzési idõt, illetve az összegyûjtendõ krediteket figyelembe véve - ugyanannyi tanulmányi idõt igényel, mint az elsõ, majd ezt követõen a második képzési ciklus teljesítése. A 12 félévnyi támogatási idõ tehát egy osztatlan képzés elvégzését teszi lehetõvé.

2006-ban érettségizõk a Felsõoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett alapképzési szakokra és egységes, osztatlan képzésekre jelentkezhetnek. A jelentkezés során mindenki maga dönt a jelentkezési sorrendrõl, arról, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre jelentkezik-e. Az osztatlan képzésre jelentkezõk száma eddig 6936.

Nappali tagozatot 57990, estit 833-an, levelezõt 18571-en, távoktatást pedig 1404-en jelöltek meg elsõ helyen.

Több mint 5000-en jelentkeztek a Nyíregyházi Fõiskolára

A finanszírozást tekintve 63535 esetben az államilag támogatott, míg 15445 a költségtérítéses képzést részesítik elõnyben. A képzési területeket tekintve a bölcsészet-, a gazdaságtudományi-, a mûszaki- és a társadalomtudományi képzési terület a legnépszerûbb.

Intézményenként eddig a Nyíregyházi Fõiskolát 5146 fõ jelölte be, mint hallgatójelölt, ebbõl 4701 az állami helyekre pályázók száma. A térségben az NyF-en kívül még a Debreceni Egyetem, és a Miskolci Egyetem verseng a fiatalok körében, a hallgatói létszámot tekintve az elõbbinek 12180, még a miskolci alma maternak 5796 fõ kíván a hallgatója lenni.

Több nõ tanul tovább

A statisztikában az látszik, hogy a nõkben nagyobb a továbbtanulási kedv. A hölgyek közül 44672-en, a férfi nem képviselõi pedig 34122-en szeretnének fõiskolások, egyetemisták lenni. A dolog érdekessége, hogy négyen nem adták meg nemi hovatartozásukat.

A korosztály szerinti megoszlásban a „tizennyolc évesig” korosztályból 22316, a tizenkilencesbõl pedig 19099-en képzelik a jövõjüket el az elõadások és szemináriumok világában. Magas a huszonhét éven felüliek száma is, ebbõl a korosztályból 11590-en akarják tanulásra adni a fejüket. Egyelõre! Az adatok folyamatosan frissülnek a www.felvi.hu oldalon.

(ej)