Identitásérzés és magyarságtudat diákszemmel az Eötvös Gyakorlóiskolában

Az „Összetartozunk Szövetség”, a „Nemzeti Együttműködési Közösség” és „Akiknek fáj Trianon Egyesület” szervezésében 2022. március 25.–26.-án Lakiteleken, a Népfőiskolán került megrendezésre a „Diákszemmel határon innen és túl” „Magyar sikerek – összetartozás, határon túli magyarság 2022” c. mottóval az az ifjúsági konferencia, amelyen a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorlóiskola is képviseltette magát. A programon az iskolát meghívás alapján a 12/C osztály négy végzős gimnazista diákja – Fucsku Virág Fruzsina, Járcsics Melinda, Nagy Anna Gréta és Urbin Letícia –, valamint az intézmény három pedagógusa – Jenei Andrea pedagógiai-nevelési igazgatóhelyettes, Mokánszki-Magyar Tünde osztályfőnök és Dr. Komáromi István intézményvezető – képviselte.

 

A program, a rendezvény magyarsiker.hu c. honlapon megjelent promóciója (https://magyarsiker.hu/)

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola elméleti és gyakorlati síkon is hagyományosan kiemelt figyelemet fordít a Kárpát-medencében, az egykori „Történelmi Magyarország”, ma más országokhoz tartozó területein élő magyar nemzetiségű honfitársainkkal való kapcsolatainak az ápolására és gondozására. Mindez megjelent és megjelenik például olyan programokban és az azon való részvételben, mint például az évente megrendezésre kerülő, s a „Trianoni békeszerződés” Magyarországot és a magyarokat sújtó évfordulóiról renhagyó történelemórák keretében történő megemlékezésekben. A nagyon sikeres „Határtalanul!” – programokon való aktív részvételben, amely fő célkitűzései a nemzetpolitikai célkitűzésekkel szinkronban a magyar – magyar kapcsolatok építése, a személyes találkozások megvalósítása és elmélyítése, tapasztalatszerzés a külhoni magyarságról és a partneriskolai együttműködések kialakítása. Olyan rendszeres iskolai, illetve ifjúsági- és diákturisztikai programok, utazások szervezésében és lebonyolításában, amely során a diákok megismerhetik és bebarangolhatják az egykori „Történelmi Magyarország” valóban nagyon szép ismert vagy még kevésbé ismert tájait, városait, településeit és megismerhetik az ott élő honfitársaink mindennapi életét.

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak utazásai és fotóillusztrációja a „Történelmi Magyarország” területén (Dr. Komáromi I.)

 

A Lakiteleken, a Népfőiskolán („Hungarikum Liget”) nagyon ideális és igen szép környezetben valamint feltételek biztosításával lebonyolított ifjúsági konferencián magyarországi és határokon túli civil szervezetek, önkormányzatok és középiskolák képviselői mutatkoztak be és mondták gondolataikat az anyaországi és a határokon túli magyar területen élők, a fiatalok helyzetéről, jelenéről és jövőképéről. A bemutatkozó és a tematikus előadások mottója a „Határon túli magyarság a gyakorlatban Trianon után” és a „Fiatalon határon innen és túl” voltak, s a középiskolások szempontjából utóbbihoz kapcsolódott a „Mondd el gondolataidat versben, dalban, grafikában, rajzban, táncban, előadásban, kisfilmben, vagy kötetlen beszélgetésben!” szlogen, amely a bemutatkozás és gondolatközvetítés műfaji sokszínűségének a lehetőségeit ajánlotta fel a diákoknak.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskolát és Gimnáziumot képviselő négy végzős 12/C osztályos gimnazista diák (Fucsku Virág Fruzsina, Járcsics Melinda, Nagy Anna Gréta és Urbin Letícia) – élve a bemutatkozás műfaji lehetőségeinek sokszínűségével –, egyrészt egy nagyon látványos zenés-táncos produkcióval, amely az „Egyek vagyunk” címet viselte, mutatta be a témával kapcsolatos érzésvilágát, másrészt rajzban, grafikusan is szépen és ízlésesen megjelenített formában szintén közvetítette gondolatait.

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak zenés-táncos produkciója (1)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak zenés-táncos produkciója (2)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola egyik 12/C – s diákjának (Adamecz Orsolya) egy tematikus grafikája

 

A programon részt vett pedagógusok közül Dr. Komáromi István intézményvezető prezentációs előadásban adta közre a témakörrel kapcsolatos gondolatait és tapasztalatait „Határokon átívelő korosztályos turizmus a „Történelmi Magyarországon” (Az ifjúsági- és diákturizmus néhány aspektusa a „Határtalanul!” – programok tükrében)” címmel.

 

Dr. Komáromi István előadásának egy mozzanata

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak és pedagógusainak a két napos program – az utazással együtt, amelyet az iskola a saját tulajdonú gépkocsijával bonyolított le – kellemes, s a tavaszt idéző időjárási körülmények közepette, egy nagyon szép miliőben, nagy, s maradandó élményt jelentett. A sokszínű és tartalmas program során volt lehetőség az élmény és tapasztalatszerzésre, a gondolataink közreadására, a kitekintésre és az ismerkedésre, a tartalmas beszélgetésekre, s nem utolsósorban a kapcsolatépítésre határon innen és túlról érkezettekkel egyaránt.

Nyíregyháza, 2022. március 29.

Dr. Komáromi István
igazgató

(Fotók: saját felvételek!)

 

Magyarkanizsáról (Szerbia) érkezett diákcsoport zenei produkciója

 

 

„Temesvári diákok zenés-énekes előadása (1)

 

 

„Temesvári diákok zenés-énekes előadása (2)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak rajzban, grafikában kifejezett gondolatai (1)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak rajzban, grafikában kifejezett gondolatai (2)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola konferencián résztvevő pedagógusai és diákjai (kép közepén a második sorban)

 

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjai és pedagógusai a Hungarikum Liget kilátóján a „Történelmi Magyarország” kontúrja felett

 

 

A „Történelmi Magyarország” kontúrja a Hungarikum Ligetben

 

 

Baksa Józsefnek a „Nemzeti Együttműködési Közösség” elnökének konferenciát záró gondolatai

 

 

A konferencia résztvevőinek csoportja (Fotó: https://magyarsiker.hu/)