Hungarian Arabic English German Russian Ukrainian

Ismét „reptér” és újra „lobog a szélben a légzsák”

Folytatódtak az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak „repülős” élményei az idei, a 2022/2023-as tanévben is!

Az immár négy évtizedes múltra visszatekintő –, de ugyanakkor napjainkban korosztálytól függetlenül ismét az érdeklődés előterébe került – és különösen a fiatal generációk által is szívesen hallgatott „Reptér” c. szám (Korda György) dallamainak kíséretével indult el az Eötvös Gyakorlóiskola 10. évfolyamos matematika – fizika, az ún. „repülőmérnöki, illetve pilóta” fakultációs csoportjának hat tagja szaktanárukkal együtt az első programjuk, foglalkozásuk keretében felkeresni tervezett nyíregyházi repülőtéri látogatására. (Ez a közép és a felsőoktatást modell értékűen összekapcsoló, s orientáló képzési program egy évvel ezelőtt indult el, s az idei, a 2022/2023-as tanévben immár második alkalommal kezdődött, indult ismét.)

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös Gyakorlóiskola olyan lehetőséget biztosít az iskolába jelentkező és az Eötvösben tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetemen diplomát is szerezzen.

A Nyíregyházi Egyetem, mint felsőoktatási intézmény, s mint az alkalmazott tudományok egyeteme és az Eötvös Gyakorlóiskola, mint 12 évfolyamos többcélú köznevelési intézmény, egységes iskola több olyan közös oktatási – képzési programot indított vagy tervez indítani, amelynek célja egy olyan intézményi szervezeti és tartalmi fejlesztés, amely összekapcsolja a köznevelési és felsőoktatási szegmenseket és intézményesíti azt egy „campus” – jellegű lineáris intézményszervezeti, korszerű, keresett, versenyképes tartalmi valamint infrastrukturális fejlesztés és modernizáció keretein belül. A program/programok indításának és megvalósításának motívumai között szerepel az egyetem képzéseinek népszerűsítése és a középiskolás tanulók felvételijének, s a Nyíregyházi Egyetemre történő jelentkezési – továbbtanulási orientációjának a támogatása is.

A felősoktatási és köznevelési intézményi – képzési együttműködés sokszínű és változatos területei közül az egyik, a megvalósítás folyamatában, annak immár a második tanévében indult, illetve folytatódó programja a Nyíregyházi Egyetem népszerű képzési formáinak egyikén, a repülőmérnöki szakon (pilótaképzés) azoknak a tanulóknak az orientáló bevonását jelenti, akik a 10. – 12. évfolyamokon matematika és fizika tantárgyakat tanulva az Eötvös Gyakorlóiskolában fakultációs oktatásban vesznek részt. A középiskolai képzés során az alapórákban a kötelező tananyag feldolgozása folyik, míg a fakultációs órakeret szolgál konkrétan a felvételihez szükséges plusz ismeretek átadására és elsajátítására. (A fakultációs program szaktanára Marcsekné Vetési Júlia tanárnő!)

A 10. évfolyamon e speciális fakultációs oktatásnak a részét képezik az olyan gyakorlatorientált programelemek, az ún. „repülős ráhangoló foglalkozások, órák”, mint például a repülőtéri tapasztalatszerző látogatások vagy éppen a szimulátor – gyakorlatok. Az elmúlt, a 2021/2022 – es tanévben indult oktatási – képzési program során az érintett diákok ismeret- és tapasztalatszerző, motiváló látogatásokat tettek a Nyíregyházi Repülőtéren, a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren és – a programév zárásaként – a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint az itt található Budapest Aeropark „Repülőmúzeum” – ban is. A szintén érdekes és érdeklődést felkeltő, s a résztvevőket motiváló –, számukra a repülőtéri látogatásokhoz hasonlóan nagy élményt nyújtó – szimulátorgyakorlatokat részben a Nyíregyházi Egyetemen, részben pedig a Tréner Kft. által szervezett repülőtéri látogatások alkalmával teljesíthették a diákok.    

A 11. évfolyamos fakultációs programban - a matematika és a fizika tantárgyak „célirányos” középiskolai anyagának oktatása mellett – a közös orientációs képzés során megjelennek olyan speciális, s magasabb színtű tartalmak is, mint például a repülésfizikai, a repülésmeteorológia ismeretek vagy éppen a repüléshez és repülésirányításhoz kapcsolódó szakmai angol nyelv elsajátítása is. (Az immár a második tanévébe lépett, s jelenleg 11. évfolyamos – kilenc diák alkotta – középiskolás csoport orientációs repülőmérnöki, illetve pilótaképző programja már e magasabb szintű oktatási-képzési tartalommal indult el az idei tanévben.)

A 2022/2023 – as tanévben indított ún. „repülőmérnöki, illetve pilóta” fakultációs csoport első programja november 21. – én, hétfőn zajlott le a Nyíregyházi Repülőtéren. Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjait és tanárait örömmel fogadták a repülőtéren. A diákok elsőként Horvát Péternek a Tréner Repülőgépvezető-oktató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójának a program szerepéről és jelentőségéről, illetve céljait is megfogalmazó érdeklődésfelkeltő tájékoztató gondolatait hallgatták meg. (A Tréner Kft. több mint 30 éve a gyakorlati képzést végző partnere a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki szakának valamint, az üzemeltetője Magyarország egyik jelentős repülőterének, a Nyíregyházi Repülőtérnek.) A repülőtéri látogatás további programja magának a repülőtérnek és természetesen az itt található, fel-és leszálló légi járműveknek a megtekintésével és a megismerésével folytatódott. Ennek során – a repülőtér és a gépek megtekintése közben – a diákokat olyan oktató és pilóta (Molnár Mátyás) kalauzolta valamint tájékoztatta, aki egykoron az Eötvös Gyakorlóiskola diákja volt 12 évig, majd ezt követően a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki/pilótaképzését elvégezve az egyetemen szerzett diplomát.

A 10. évfolyamon – immár a második tanévben – a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Gyakorlóiskola gondozásában induló speciális repülőmérnöki, illetve pilótaképző fakultációs programon résztvevők élményekkel gazdagodva zárták a látogatásukat. (A program támogató és koordináló megvalósításáért köszönetünket fejezzük ki Horváth Péternek, a Tréner Kft. ügyvezető igazgatójának valamint Dr. Kovács Zoltán intézetigazgató főiskolai tanárnak.)

Dr. Komáromi István
igazgató

 

1. fotó: A Tréner Kft oktatási központja (1)

 

 

2. fotó: A fakultációs csoport tagjai a Tréner Kft oktatási központja előtt (2)

 

 

3. fotó: A Nyíregyházi Repülőtér (1)

 

 

4. fotó: A diákok Horvát Péter programtájékoztatóját hallgatják (1)

 

 

5. fotó: A diákok Horvát Péter programtájékoztatóját hallgatják (2)

 

 

6. fotó: Ismerkedés a hangárban egy repülőgéppel (1)

 

 

7. fotó: Ismerkedés a hangárban egy repülőgéppel (2)

 

 

8. fotó: A pilótafülke varázsában ülve (1)

 

 

9. fotó: A pilótafülek varázsában ülve (2)

 

 

10. fotó: A Tréner Kft. hangárjai előtt együtt a pilótajelöltek és a repülőgép

 

 

11. fotó: „Tetszik”

 

 

12. fotó: A Tréner Kft. oktatási központjának szimulátorában (1)

 

 

13. fotó: A Tréner Kft. oktatási központjának szimulátorában (2)

 

 

14. fotó: A szimulátorban „felszállás” közben

 

Fotó: Marcsekné V. J. és Dr. Komáromi I.