Archivum - Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Alapító okirat

Szabályzatok

A Főiskola feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

- 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
- 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
- 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
- 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
- 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
- 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 79/2006. (III. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
- 39/2012. XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről
- 49/2012. XII. 15.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről
- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
- 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról
- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

A jogszabályok teljes szövege elérhető: www.magyarorszag.hu kormányzati portálon.


 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az NYF esetében nem értelmezhető


 

3. Közszolgáltatások

A Nyíregyházi Főiskola alaptevékenységét az Alapító Okirat tartalmazza. Az NYF alapvetően oktatási és kutatási tevékenységet végez.

Az oktatással kapcsolatos bővebb információk:
- Felvételi információk
- Hallgatói Szolgáltató Központ
- Képzésszervezési információk
- Tanulmányi tájékoztató
 


 

4. A Nyíregyházi Főiskola nyilvántartásai

A Nyíregyházi Főiskola adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata


 

5. Nyilvános kiadványok

Az NYF esetében nem értelmezhető


 

6. Döntéshozatal, ülések

Szenátus

Gazdasági Tanács

A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai


 

7. Döntések, koncepciók, szervezetek, javaslatok
 

Szenátus

Gazdasági Tanács

A Nyíregyházi Főiskola tanácsai és állandó bizottságai


 

8. Pályázatok

Hallgatói támogatások
Erasmus pályázatok


 

9. Hirdetmények

Aktuális hírek


 

10. Közérdekű adatok igénylése

A Nyíregyházi Főiskola adatkezelési, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata


 

11. Közzétételi listák

Nincs ilyen