slideshow 1

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Hallgatói sportösztöndíj programra

EFOP-3.4.3-16-2016-00018 azonosító számú „Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen” című projekt keretében Hallgatói sportösztöndíj programot hirdet a Nyíregyházi Egyetem a középszinten sportoló (megyei bajnokság, MEFOB, SHS) hallgatói részére.

 

 

 

Tudnivalók a pályázat benyújtásához:

 

- A pályázó a Nyíregyházi Egyetemen aktív státuszú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

- Nyíregyházi Egyetemi Sportegyesület igazolt sportolója, aki rendszeres edzésmunkát végez és bajnokságában, versenyrendszerében rendszeresen szerepel, vagy olyan külső sportegyesületben igazolt versenyző, aki sportteljesítményével hozzájárul a Nyíregyházi Egyetem hírnevéhez a különböző egyetemi és főiskolai szintű versenyeken (MEFOB, SHS).

- A pályázat időtartama: 2019/2020-as tanév I. féléve.

 - A pályázati összeg: 50.000 Ft/félév/fő. Az adott félévre beérkező pályázatok közül 10 fő támogatható azonos mértékben.

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a hallgató sportágát és a bajnoki rendszert, ahol szerepel.

A pályázat mellékleteként a hallgatói jogviszony igazolást és sportegyesületi tagságát igazoló iratot a pályázónak csatolnia kell.

 

 

 

A pályázatokat Hegedüs Ferenc főiskolai docens, mentorprogram vezető részére 1 példányban kinyomtatva, aláírva (Nyíregyházi Egyetem, Testnevelés és Sporttudományi Intézet 009-es iroda) és elektronikus formában (hegedus.ferenc@nye.hu) is meg kell küldeni.

 

 

A pályázatok beadási határideje: 2019. szeptember 30.

A határidő után, nem megfelelő formátumban érkezett, pontatlanul kitöltött pályázatok elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.

 

 

A beérkezett pályázatok elbírálása: 2019. október 4.

A pályázat benyújtásával a pályázó hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a sportágában rendszeres felkészülésen vesz részt, melyet a sportági edzésnaplóval és a versenyeken/mérkőzéseken készült jegyzőkönyvek másolatával igazolni köteles.

A pályázatok elbírálását a Testnevelés és Sporttudományi Intézet igazgatója által kijelölt 4 tagú bizottsága végzi.

 

A  pályázatok  elbírálási szempontjai:

Az egyetemi sportegyesületben (NYESE) végzett sporttevékenység.

A MEFOB-on és az ágazati versenyeken elért eredmény.

Az egyetem hírnevét növelő, országos vagy nemzetközi szinten elért eredmény.

 

 

A részletes pályázati felhívás és a beadáshoz szükséges adatlap itt tölthető le.

 

 


 

2016, Nyiregyhaza