slideshow 1

 

Játékos tanítás-tanulás, élmények a Nyíregyházi Egyetemen és az Eötvös Gyakorlóiskolában

(A LEGO Education Módszertan bevezetése a tanító- és tanárképzésben és gyakorlata a köznevelés területén)

A Nyíregyházi Egyetem -, egykor, mint Bessenyei György Tanárképző, illetve ezt követően Nyíregyházi Főiskola néven - a pedagógusképzés, a leendő tanítók és tanárok képzésének és felkészítésének több évtizeden át meghatározó fellegvára. Az intézményben tanuló és innen a pedagóguspályára, iskolákba kerülő tanítók és tanárok korszerű körülmények között és felkészült oktatók által olyan mesterségbeli tudásra, szemléletmódra és - a gyakorlóiskolai tanítások révén - praktikus gyakorlati ismeretekre tettek szert, amely révén „minden körülmények között” meg tudták és tudják állni a helyüket az iskolában, a katedrán.

A pedagógusok elméleti és gyakorlati képzése mellett a Nyíregyházi Egyetem és az Eötvös Gyakorlóiskola egyúttal olyan „műhely” - ként működött és működik napjainkban is, ahol az oktatók és pedagógusok, a szakvezető tanárok innovációs szemlélet- és gondolkodásmódja révén a pedagógusképzésben is folyamatosan jelen van az új, a korszerű és modern elképzelések megvalósításának igénye és szándéka.

Ennek egyik legújabb elemét és keretét jelenti az a 2018. május 29 - én Belgiumban aláírt együttműködési megállapodás, amely a Nyíregyházi Egyetem és a LEGO Education International között jött létre. A megállapodás alapján a LEGO Education International a közép-kelet-európai térségben elsőként a Nyíregyházi Egyetemen hozott létre úgynevezett Innovációs Stúdiót, amelyet 2018. október 17-én ünnepélyes keretek között át is adtak. A módszertani központként is működő, s a pedagógiában a játékos tanítást-tanulást előtérbe helyező tantermet átadása után azt azon nyomban birtokba is vették a tanítók és tanárok valamint a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók és diákok.

Az iskola világát, az iskolában folyó munkát, a tanítás-tanulás tekintve az utóbbi időben gyakran jelennek meg és halljuk az „élményiskola”, az „élménypedagógia”, az „élmény alapú tanítás- és tanulás” fogalmakat, kifejezéseket, s ezzel összefüggően fogalmazódnak meg azok a gondolatok, melyek szerint a „jó iskola” az, „ahol iskolába járni élmény és sikerélmény”, ahol „a jó iskola élménypedagógiával valósul meg”, s amelyben a tanítási-tanulási szintér változatossága mellett a ”tanítás és a tanulás is élmény” lesz.

A Nyíregyházi Egyetemen megnyílt „LEGO Education Innovation Studio” - mely Nyugat-Európa számos tanárképzést biztosító egyetemével együtt egy nemzetközi hálózat része is egyben -, olyan modern tanítási-tanulási szintérként funkcionál, amelyben annak kialakítása, felszerelése és az abban folyó munka révén a jövő pedagógusainak lehetőségük van innovatív oktatási módszerekkel való ismerkedésre. Az új szemléletű módszertan a logika és a játék kombinációjára építve, az abban résztvevő tanítónak-tanárnak és diáknak egyaránt élményt nyújtva segíti és támogatja az ismeretközvetítést és ismeretszerzést, a logikai gondolkodás fejlesztését, a szövegértést, a matematika és a robotika alapjainak az elsajátítását egyaránt. E korszerű szemlélet- és gondolkodásmód a tapasztaláson alapuló tanulást helyezi előtérbe úgy, hogy a tanítás-tanulás folyamatába bevonva épít a diákok aktivitására. A megszokott klasszikus „könyvszagú” tantermi oktatás szerepét ebben a formában átveszi a játékos alapokra helyezett tanítás-tanulás, mely révén annak szereplői számára az ismeretszerzés és az különböző témák feldolgozása átélt élményekké válik.

A „LEGO Education Innovation Stúdió” kereti között a Nyíregyházi Egyetem, óvó- és tanító- valamint tanárképző intézeteinek, gyakorlóiskolájának oktatói és pedagógusai közül továbbképzések formájában többen is elsajátították azokat az új módszertani alapokat, amelynek a birtokában majd a pedagógusképzésben, tanító- és tanárképzésben, a gyakorlóiskolai gyakorlati képzésben részt vevő hallgatókkal is megismertetik e korszerű és játékos tanítás elveit valamint gyakorlatát.      

A LEGO Education Módszertannak a köznevelésben - és közvetve a felsőoktatásban, a pedagógusképzésben - történő népszerűsítése, bevezetése napjaink aktuális innovációs törekvése és szándéka.

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium köznevelési szerepköre mellett a felsőoktatásban területén a gyakorlati képzés színtereként a leendő pedagógusok felkészítésének helyszíne is egyben, ahol a tanító- és tanárjelöltek életszerű körülmények között, magas színvonalon tudnak felkészülni leendő hivatásuk gyakorlására. Az iskola e kettős, illetve hármas funkciójában egyben olyan egyéni arculatot tükröző, sokrétű tevékenységet biztosító oktatási „műhely”, amelynek innovatív szellemiségű aktív, alkotó pedagógusai nyitottak és élen járnak a modern, új szemléletű pedagógiai - módszertani megoldások alkalmazása valamint szélesebb körű elterjesztése területén.

Az Eötvös Gyakorlóiskola pedagógusai és diákjai a „LEGO Education Innovation Stúdió” létrehozásától kezdődően aktívan és lelkesen vesznek részt e programban. A LEGO Stúdió avatóünnepségén és az ott tartott élményt nyújtó bemutató foglalkozás/tanítás mellett tanítónői közül többen részesei voltak a LEGO Education módszertani képzésének is.  

Az Eötvös Gyakorlóiskola elképzeléseit és további terveit illetően a LEGO Education Módszertan népszerűsítésének és szélesebb körű elterjesztésében szerepel többek között további tanítók, szakvezető tanítók, informatikát oktató pedagógusok részvétele a LEGO Education módszertani képzésben. A módszer bevezetése a köznevelésben, az általános iskola 1- 4. évfolyam osztályaiban a matematika oktatásában a tanítási órákon és szakköri keretek között is, valamint a „Robotika” program ugyancsak szakköri formában történő megismertetése a kisiskolásokkal („WeDo 2.0”) és a felső tagozatosokkal („Mindstorms EV3”) egyaránt. Az Eötvös Gyakorlóiskola a LEGO Education módszertanának a bemutatását és népszerűsítését, alkalmazását a köznevelésben egy - „LEGO Education Módszertani Terem” nevet viselő - oktatóterem infrastrukturális kialakításával valósítja meg. Az Eötvös Gyakorlóiskola céljai között megjelenik az intézménynek módszertani „műhely” - ként való részvétele a pedagógusképzésben valamint az aktuális pedagógus-továbbképzésekben, a LEGO Education módszertan köznevelési intézményekben történő népszerűsítésében.

A LEGO Education program bevezetésében és népszerűsítésében vállalt gyakorlóiskolai szerepünk és tevékenységünk mottójaként találóak az alábbi gondolatok: „Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie. A „mintaiskolával” vagy mai nyelven gyakorlóiskolával szemben a tanárok, a körülmények és a felszerelés tekintetében is magasak a követelmények.”

Vassné dr. Figula Erika – Dr. Komáromi István
rektor                    igazgató

 

 

Az 1/C osztály és tanítónői a LEGO Stúdió avatóünnepségén, a Nyíregyházi Egyetemen
 A kép forrása: www.nyiregyhaza.hu / Fotó: Szarka Lajos

 


 

2016, Nyiregyhaza