slideshow 1

A köznevelés módszertanának megújítása a cél

2017. december 7-én került megrendezésre a Nyíregyházi Egyetemen az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című pályázati program szakmai nyitókonferenciája. A pályázat megvalósítói konzorciumi együttműködésben az Eszterházy Károly Egyetem (konzorciumi vezető), az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem és az Oktatási Hivatal.

"Pedagógiai szemléletváltásra, módszertani megújulásra van szükség ahhoz, hogy minimalizálni tudjuk az iskolai lemorzsolódások, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát a köznevelésben."– emelte ki  Nagyné dr. Schmelczer Erika tanárképzési főigazgató, a pályázat szakmai vezetője, majd hozzátette - „Közvetlenül azokat a hátrányos helyzetű gyermekeket célozzuk meg, akik fokozottan ki vannak téve az idő előtti iskolaelhagyás kockázatának. A szülőket csak közvetetten vonjuk be, a pedagógusok felkészítése mellett főleg a diákokra koncentrálunk. Az új tanítási módszerekkel, innovatív eszközök bevonásával, a különleges tanórákkal azt kell elérnünk, hogy a diákok élményként éljék meg a tanítás-tanulás folyamatát, legyenek nyitottak, kíváncsiak és motiváltak az új ismeretek befogadására. Országosan 35 ezer állami, egyházi és alapítványi fenntartású iskolában tanító pedagógust szeretnénk bevonni a programba, akik 120 kredites, ingyenes továbbképzésen vehetnek részt.”

Az EU 2020 stratégia céljainak hazai megvalósulását szolgáló Nemzeti Reform Program egyik fő célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése, illetve a köznevelés hátránykompenzációs képességének a növelése. Ennek megfelelően a pályázati megvalósítók a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas, tanulást támogató pedagógiai módszerek kidolgozására és azok országos elterjesztésére, valamint az alapfokú oktatásban résztvevők számára a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítására vállalkoztak.

A kiemelt pályázat egyik fő része a módszertani megújítást szolgáló továbbképzési és módszertani segédanyagok, tanári kézikönyvek fejlesztése, másik feladatcsoportja a módszer országos elterjesztését szolgáló továbbképzések megszervezése, lebonyolítása. A továbbképzés célja olyan módszer megismertetése, amelyben az élményszerű és sikeres osztálymunka során minden gyerek tudásszintje emelkedik, miközben lehetőséget biztosít arra, hogy a köznevelési intézményekben egy kreatív, innovatív, egymással kommunikáló pedagógusi közösség megtalálja a napi kihívásokra a megfelelő pedagógiai válaszokat. Az alapfokú (állami, egyházi és alapítványi fenntartású) köznevelési intézmények tanítóinak, tanárainak kínált 120 kredites továbbképzés két kötelező és két szabadon választott modulból áll. A pedagógusoknak felkínált, összesen 8 kontaktnapot felölelő továbbképzési csomag minden modulja egy harmad részben e-learninges képzési formát tartalmaz. A Nyíregyházi Egyetem által szervezett pilot-képzések, a különböző fejlesztéspolitikai szempontból kiválasztott, illetve a korai iskolaelhagyás tekintetében veszélyeztetett intézmények bevonásával, a képzők felkészítése után, 2018 nyarán indulnak.

 

   

   

 

 


 

2016, Nyiregyhaza