slideshow 1

In memoriam Nagy Károly (1931-2019)

Az ész tudja, hogy aki egyszer megszületik, az el is távozik, a szív azonban hadakozik, a végsőkig kitart a földi lét mellett. Különösen nehéz szívvel vesszük tudomásul a halálhírt tavasszal, amikor a természet éledezik és minden új erőre kap.
Nagy Károlynak, mindenki Karcsi bácsijának elfogyott az ereje, 2019. március 27-én visszaadta lelkét teremtőjének.

Végső búcsút 2019. április 5-én (pénteken) 14.00 órától a sóstóhegyi temetőben veszünk tőle.

Tarpán született, földműves család első gyermekeként. Iskoláit szülőfalujában kezdte, gimnáziumi tanulmányait Beregszászon és Nyíregyházán végezte. Matematika-kémia szakos tanári diplomáját Egerben, egyetemi oklevelét pedig Debrecenben, az egyetem bölcsésztudományi karán szerezte meg.

Pedagógus pályáját Komádi nagyközségben kezdte meg.

1960-ban nősült Ibrányban, ahol tanárként, községi könyvtárosként dolgozott és itt lett alapító tagja a gimnáziumnak is.

1963-ban került Nyíregyházára a megyei könyvtár olvasószolgálatának vezetőjeként, 1966-ban a kémia tantárgy megyei vezető szakfelügyelője lett. 1970-ben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetésével bízták meg, 1973-tól a kollégium első igazgatójaként végezte feladatait. 1976 őszétől ismét szakfelügyelőként dolgozott és a jelenlegi Arany János Gimnáziumban, Általános Iskolában tanított kémiát. Időközben főiskolai címzetes docens címet kapott. 1992-ben ment nyugdíjba, de 2005-ig folyamatosan dolgozott különböző oktatási intézményekben óraadóként.

2011. augusztus 20-án Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Inczédy György Életmű-díj elismerésben részesítette.

 


 

2016, Nyiregyhaza