A Nyíregyházi Egyetem fenntartó által is jóváhagyott Intézményfejlesztési Terve a duális képzéseink fejlesztését tartalmazza. A projekt általános célja, hogy a Nyíregyházi Egyetem olyan új felsőoktatási szolgáltatási és együttműködési formákat alakítson ki környezete gazdálkodó szervezeteinek bevoná-sával, amelyek a térség munkaerő-piaci igényeihez illeszkedő, az új képzési kompetencia követelmé-nyeket is kielégítő kooperatív duális és moduláris képzési programok kifejlesztésével és működtetésével hosszútávon biztosítják a térség tényleges munkaerő-piaci igényeinek kielégítését.

shadow

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie.

shadow

A projekt azonosítója: EFOP-4.1.3-17-2017-00128

A projekt címe: A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projektgazda neve: Nyíregyházi Egyetem

shadow

A program a középiskolákban tanuló diákok angol nyelvi tudásának kiegészítését és fejlesztését segíti különböző szinteken, nem formális keretek között. A tudás fejlesztésére szolgáló tartalmak és innovatív módszerek kidolgozásában a Nyíregyházi Egyetem oktatói és más, szakmódszertannal foglalkozó szakemberek is részt vállalnak az oktatást biztosító tíz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskola húsz angoltanára mellett. A közoktatás és felsőoktatás kapcsolatának erősítését szolgálja a nem formális oktatásba bevont angol szakos tanárjelöltek jelenléte és a nyelvórákon történő közreműködése.

A középiskolai tanulók angol nyelvtudásának fejlesztése a továbbtanulás- és később a munkaerőpiaci esélyeket növeli számukra, ugyanakkor segíti a sikeres nyelvoktatás megszilárdítását a közoktatásban.

shadow

A természettudományos képzés az elmúlt időszakban háttérbe szorult, melynek következményeként kirívóan alacsony a természettudományos és műszaki diplomát szerzők száma, ráadásul a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól, magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza térségében magas igény mutatkozik a szakképzett természettudományos végzettségű munkaerő iránt, melyet jelenleg a munkaerőpiac nem tud kielégíteni, ezért társadalmi érdek, hogy a rátermett fiatalok számára a műszaki és természettudományos pályák vonzóbbá tétele megvalósuljon, melyhez azonban elengedhetetlen a modern, gyakorlatias természettudományos oktatás. 

A fenti szükségletet alapul véve a projekt átfogó célja a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáférésének biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében. A projekt keretében Élményközpont kialakítása valósul meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát. 
 
A projekt keretében sor kerül a természettudományos oktatást támogató programtervek fejlesztésére és széles körben, a környező iskolák részére történő eljuttatására, továbbá a központ eszközkészletének kialakítására, valamint a szükséges felújítási/átalakítási munkálatokra az Élményközpont megfelelő működése érdekében. Az Élményközpont befogadóképessége 80-100 fő, egyszerre 5 csoport fogadására lesz alkalmas.
 
shadow

A pályázat által támogatott kutatás négy éve során lehetőség adódik olyan anyagszerkezet kifejlesztésére, amelyek a jelenleginél magasabb szinten elégítik ki az fémből készült csont- és ízületpótló implantátumokkal szemben jelentkező egyre fokozottabb igényeket. A projektben tervezett állatkísérletek és képfeldolgozási technológiák alkalmazásával célunk a titán alapú fémimplantátumok olyan trabekuláris struktúrájának megalkotása, amely minden eddig ismert megoldásnál jobban biztosítja az osteointegrációt. A projektet megvalósító konzorcium tagjai: Varinex Zrt., Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és a Kereken-Pálya Kft.

 

shadow

NTP-TMV-17-0118
Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 890 000 Ft 2017.07.01-2018.06.30.
shadow

NTP-TMV-17-0107 - Középiskolások V. zenei versenye

NTP-TMV-17-0107 Középiskolások V. zenei versenye 1 200 000 Ft 2017.07.01.-2018.06.30.
shadow

Projektazonosító:

EFOP-3.5.2-17-2017-00001

   

Kedvezményezett neve:

 

 

Nyíregyházi Egyetem    
A pályázat fő tagja:  Debreceni Egyetem    
Konzorciumi tagok: Nyíregyházi Egyetem és Miskolci Egyetem    
EFOP-3.5.2-17-2017-00001 Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)

400.742.309,- Ft

a támogatás mértéke 100%

2017.07.01.- 2020.06.30.
A Nyíregyházi Egyetemre eső projekt összege  

102.332.457,- Ft, a támogatás mértéke 100%

   
shadow

Kedvezményezett neve:

Nyíregyházi Egyetem

Fő tag: Debreceni Egyetem
Konzorcium tagok: Nyíregyházi Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem

Projekt megnevezése:

Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében

Projekt azonosító száma:

EFOP-3.6.2-16-2017-00001

Leszerződött támogatás összege: 967 420 489 Ft

Nyíregyházi Egyetem esetében ez az összeg:

210 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Támogatás intenzitása (%):

100%

 

 

shadow