MAO1112 Nyelvtörténet I. Uralisztika és finnugrisztika

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

 1. hét (2021.02.09.): Tájékoztató a tantárgy tematikájáról, a szakirodalomról és a követelményekről.
 2. hét (2021.02.16.): A nyelv történeti szempontú vizsgálata. Szinkrónia és diakrónia.
 3. hét (2021.02.23.): A nyelvek eredete. A nyelvrokonság fogalma, bizonyításának kritériumai.
 4. hét (2021.03.02.): A magyar nyelv tudománytalan rokonítási kísérleteinek bemutatása.
 5. hét (2021.03.09.): hét: A rokonítás módszertani kérdései: a hangmegfelelési törvényszerűségek és a grammatikai egyezések
 6. hét (2021.03.16.): Az alapnyelvek kérdése. Az uráli alapnyelv.
 7. hét (2021.03.23.): Az uráli alapnyelv rekonstruált elemei. Magán- és mássalhangzórendszer, szabályos hangváltozások.
 8. hét (2021.03.30.): Az uráli alapnyelv rekonstruált elemei. Tő- és toldalékmorfémák.
 9. hét (2021.04.06.): Az uráli alapnyelv rekonstruált elemei. Szófajok, mondattani sajátosságok.
 10. hét (2021.04.13.): A balti-finn ág népei és nyelvei.
 11. hét (2021.04.27.): A finn-volgai ág nyelvei és népei.
 12. hét (2021.05.04.): A permi ág népei és nyelvei.
 13. hét (2021.05.11.): Az ugor ág népei és nyelvei.
 14. hét (2021.05.18.): A szamojéd ág nyelvei és népei.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

 • Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 • vizsga típusa: szóbeli

 

A vizsgára bocsátás feltétele: részvétel az előadásokon, prezentáció bemutatása, egy uráli nép és nyelv ismertetése.

 

A kollokvium típusa: szóbeli.

A)  Írásbeli vizsga anyaga:

 

 1. Szóbeli vizsga témakörei:

 

A konzultációkon megbeszélt és a tematikában megadott témakörök

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az érdemjegyet a szóbeli felelet határozza meg. Az elégtelen szóbeli vizsga javítására a TVSz. alapján van lehetőség.

 

Kötelező szakirodalom:

Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

Nanovfszky György, szerk.: Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány, Bp., 2000.

Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma, Budapest 1998.

Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., 1981.

Hajdú Péter-Domonkos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp., 1978.

Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága. Gondolat Kiadói Kör, Bp. 2020.

Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp., 1978.

Uralisztika. Uráli nyelvészet. Bölcsész Konzorcium, Bp. 2006. (letölthető a MEK-ből)

Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Bp., 1994.

 

Nyíregyháza, 2021. 01. 26.

Dr. Sebestyén Zsolt

 

shadow