Stilisztika MMA1110L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

 

  1. konzultáció:

2021. 04. 09.

A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése

A stílus fogalma az ókortól napjainkig

A stílus fogalma a nyelvben

A stilisztika eredete, önállósodása

A stilisztika helye a tudományok rendszerében

A funkcionális stilisztika

A magyar stilisztika története

 

 

  1. konzultáció:

2021. 05. 21.

A stílusteremtő és stílusmeghatározó tényezők

Stílusrétegek, stílusváltozatok és a stílus szociokulturális tényezői

Stílusérték, expresszivitás

Az inadekvát stílus jellemzői

A stíluselemzés elmélete és gyakorlata

A szépirodalmi szövegek stíluselemzése

 

 

Félévi követelmény: kollokvium

 

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A szemeszter végén szóbeli és írásbeli vizsgán történik a számonkérés Stilisztika tantárgyból. A tantárgy teljesítésének feltétele egy szépirodalmi szöveg stíluselemzésének határidőre történő beadása. A szöveg elemzésének minősége adja meg a minősítés kétharmadát. A szépirodalmi szöveg stíluselemzésének előadása, majd a szövegről és elemzésről való kerekasztal-beszélgetés minősége adja az osztályzat egyharmad részét. Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, úgy a félév elégtelen érdemjeggyel zárul. A dolgozatot legkésőbb a vizsga napját megelőző hét szerdáig szükséges leadni.

 

Ajánlott irodalom:

 

Tomori Tímea

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd

Nyíregyháza, 2021. 02. 03.

shadow