Blokkszeminárium MAO9201

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció

2021.02.09.

A portfólióírás szempontjai, gyakorlati  megvalósításának lehetőségei

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

Feladatok kijelölése

  1. konzultáció

2021.03.09.

Kerekasztal-megbeszélés

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése

Feladatok kijelölése

  1. konzultáció

2021.04.06.

Kerekasztal-megbeszélés

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás

Feladatok kijelölése

  1. konzultáció

2021.05.04.

Kerekasztal-megbeszélés

Az autonómia és a felelősségvállalás

Feladatok kijelölése

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A szeminárium tömbösítve, minden hónap első kedd délelőttjén lesz megtartva, (8.30 – 12.00-ig) így:

-2021.02.09.
-2021.03.09.
-2021.04.06.
-2021.05.04.

 

A konzultációk kerekasztal-beszélgetéssel az előző órai téma és az ahhoz készült beadandó dolgozatok, prezentációk megbeszélésével kezdődnek. A megbeszélések alkalmával konstruktív véleményezés zajlik a hallgatótársak szakmai prezentációjával, témakifejtésével kapcsolatosan, amelyre órai munka jegyet szereznek a hallgatók. A konzultáció második felében az ismertetett témához a hallgatók választanak egy kidolgozandó feladatot a következő konzultációra. A kidolgozott anyagok feltöltése a csoport közös online, Classroom felületére egy héttel a következő szeminárium előtt esedékes, azaz

-2021. 03. 02-ig

-2021. 03. 30-ig

-2021. 04. 27-ig

A kidolgozott anyagokból, a hallgatók felkészülnek a következő kerekasztal-beszélgetésre. Minden konzultáción kapnak a hallgatók egy jegyet az órai munkájukra, valamint a kidolgozott és ismertetett portfóliófejezetükre.  Ezek alapján a félév végén a hallgatók a jegyeik számtani átlagát kapják meg minősítésként.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

 

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a minősítés nem felelt meg. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

 

Tomori Tímea

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd

Nyíregyháza, 2021. 02. 03.

 

 

shadow