Stílus és jelentés MAO1111

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

1. hét

2021. 02. 08.

A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése

2. hét

2021. 02. 15.

A szavak és a kifejezések szintje

3. hét

2021. 02. 22.

A szintaktikai szint

4. hét

2021. 03. 01.

A képi szint

5. hét

2021. 03. 08.

 A szövegszint

6. hét

2021. 03. 15.

Extralingvális eszközök

7. hét

2021. 03. 22.

A stíluselemzés gyakorlása – egy szépirodalmi szöveg stíluselemzésének órai bemutatása és leadása

8. hét

2021. 03. 29.

A retorikai cselekvés és szituáció

9. hét

2021. 04. 05.

A retorikai műfaj

10. hét

2021. 04. 12.

A beszédmódok

11. hét

2021. 04. 27.

A gondolkodásmódok

12. hét

2021. 05. 03.

A szónoki beszéd készítésének gyakorlata

13. hét

2021. 05. 10.

Szónoki beszéd készítése a megadott stílustényezők figyelembevételével – felelet

14. hét

2021. 05. 17.

A félév értékelése

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultációra feladatot kapnak, amelyeket folyamatos értékelés követ. A félévközi beadandó dolgozat megírása és szóbeli ismertetése, valamint a szemeszter végi rögtönzött beszéd előadása a gyakorlati jegy feltétele. A dolgozat, az előadás és a beszéd minősége és azoknak a számtani átlaga adja meg a félév végi jegyet. Amennyiben a három jegy közül valamelyik jegy elégtelen, úgy a félév végi minősítés is elégtelen.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultáción elvégzett feladatok minősége határozza meg. Amennyiben a hallgató kétszer nem készül fel az órára vagy a beadott dolgozatot elégtelenre írja, esetleg nem adja elő beszédét a félév végi jegy elégtelen minősítésű lesz. A beadandó dolgozat leadási határideje: 2021. 05. 02-ig esedékes. A jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Ajánlott irodalom:

 

shadow