Szövegalkotás és szövegértés MAO1202

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

 1. hét

Az elektronikus eszközök hatása a gyermekek nyelvi és beszédfejlődésére

A félév végi gyak.jegyhez szükséges gyermekvizsgálat megbeszélése. Beadási határidő: 2021. április 27.

 1. hét

A szövegértési, szövegalkotási kompetencia

Az iskolai komplex szövegértési feladatlapok ismertetése

 1. hét

A mentális lexikon

A nyelvi produkciós és feldolgozási készség agyi lokalizációja – eszközös vizsgálatok

 1. hét

A beszédfeldolgozás folyamata és zavarai

A GMP-diagnosztika

 1. hét

A beszédprodukció folyamata, fajtái

Beszédalkotási gyakorlatok

 1. hét

Fogalmazások íratása különböző írásbeli műfajokban: 2021. március 16.

(Nézzenek utána önállóan az egyes műfajok sajátosságainak!)

Választható műfajok: elbeszélés, napló-/blogbejegyzés, élménybeszámoló, útirajz, leírás (külső tulajdonságok), jellemrajz (belső tulajdonságok), ismertetés, érvelés, ajánlás, hír.

Választható témák:

1. Pandémia

2. Rasszizmus/intolerancia

3. Tanári hivatás

 1. hét

A lényegkiemelő képesség fejlesztése

(Kiegészítő tananyag: a gyorsírási rendszerről egy rövid ismertető.)

 1. hét

Az olvasás tipikus és atipikus folyamatai

A diszlexia

 1. hét

Az atipikus feldolgozás mintázatai autizmus-spektrumzavarral élő tanulóknál

 1. hét

Logi-sztori játék

Dixit társasjáték, Identity társasjáték

 1. hét

Tavaszi szünet

 1. hét

A „metamorphoses” alkotó-fejlesztő meseterápia alkalmazási lehetőségei

Önismeret-fejlesztés

Egy órai anyag feldolgozása a meseterápia módszerével

 1. hét

A Beszélgessünk róla! c. könyvsorozat meséivel való foglalkozás: Globális konfliktusok, Menekültek és migránsok, Éhezés és szegénység, Rasszizmus és intolerancia

 1. hét

A Meseország mindenkié c. könyvről való beszélgetés

 1. hét

Összegzés, értékelés

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon kötelező a részvétel. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 1. Egy szövegalkotási feladat: min. 1, max. 2 A/4-es oldal terjedelemben (12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sortávolság, sorkizárt). Időpont: 2021. március 16.
 2. Egy gyermekvizsgálat elvégzése (szövegértés). Leadási határidő: 2021. április 27.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos óralátogatást feltételez. Követelmény az előadásokon történő jegyzetelés. A két dolgozat közül az egyik el nem készítése vagy sikertelensége elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a két beadandó házi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

 

 

 

shadow