Norma és közlésmód MAO1209L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. konzultáció (6 óra):
 • A nyelvművelés helye és szerepe az alkalmazott nyelvtudományban – történeti megközelítés; A nyelvművelő klasszikus feladatai
 • A nyelvi norma fogalmának többféle megközelítése; A helyesírási és a kiejtési norma; A standard nyelvi norma kialakulását befolyásoló tényezők
 • Nyelvművelés helyett: nyelvstratégia; Napjaink nyelvstratégiai szemlélete (Balázs Géza és Minya Károly alapján)
 • A hiperkorrekció jelensége (Dede Éva alapján)
 • A nyelvi babonák
 • Mikor/hogyan… normatív? Gyakorlatok
 1. konzultáció (4 óra):
 • Napjaink nyelvi állapota (Schirm Anita alapján)
 • Nyelvstratégiai kérdések az internetes nyelvhasználattal kapcsolatban (Bódi Zoltán alapján)
 • Írásbeli példaanyagok elemzése
 • Szóbeli kommunikációs helyzetgyakorlatok
 1. konzultáció (3 óra):
 • A nyelvi jogok
 • Cigány gyermekek iskolai problémái
 • Házi dolgozatok csoport előtti bemutatása: Normaszegések egy facebook-csoport hírfolyamában (min. 2000 karakter). Időpont: 2021. április 17.

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

1 db házi dolgozat készítése a konzultációkon hallott előadásanyagok segítségével. Határidő: 2021. április 17.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 3. konzultáción a hallgatók bemutatják házi dolgozatukat a csoport előtt. Minden hallgatói teljesítményt közösen (csoportosan) értékelünk.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi gyakorlati jegyet a konzultációkon történő részvételi aktivitás, ill. a beadandó dolgozat érdemjegye határozza meg. A beadandó dolgozat el nem készítése vagy sikertelensége a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

 

shadow