Hangtan MAO1105L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. konzultáció (2 óra):
 • A hangtan/fonetika tárgya, története
 • A beszédképzés szervei

2. konzultáció (3 óra):

 • A mgh.-k és a msh.-k képzése
 • A mgh.- és msh.-törvényszerűségek
 • A szupraszegmentális hangszerkezet

A foglalkozásokon történő részvétel:

Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: kollokvium.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

A vizsgára bocsátás feltétele: a konzultáción történő részvétel, órai jegyzetelés és az órai gyakorlatokon történő aktivitás.

 

A kollokvium típusa: szóbeli.

A szóbeli vizsga témakörei:

 1. A hangtan/fonetika tárgya, története
 2. A beszédképzés szervei
 3. A mgh.-k képzése
 4. A msh.-k képzése
 5. A mgh.-törvényszerűségek
 6. A msh.-törvényszerűségek: az igazodás és a hasonulás
 7. A msh.-törvényszerűségek: az összeolvadás, a rövidülés és az elízió
 8. A szupraszegmentumok: a hangsúly, a hangerő és a hangszínezet
 9. A szupraszegmentumok: a tempó, a szünet és a ritmus

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az érdemjegyet a szóbeli vizsgán elért teljesítmény alakítja ki. Elégtelen kollokviumi jegy esetén a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint lehet utóvizsgára jelentkezni.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

shadow