Alkalmazott nyelvtudomány MAO1204

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Féléves tematika:

 1. hét

A projekttémák kiválasztása:

 • A narratív tartalomelemzés ismertetése
 • A megakadásjelenségek vizsgálata
 1. hét

Nyelvi markerek a betegségek diagnosztikájában

 • Tartalomelemzés
 • Vokális szempontok
 • Emlékezet és nyelv
 1. hét

Az alkalmazott fonetikai eszközök

 • Az eszközök történeti áttekintése
 • A Praat szoftver megismerése
 1. hét

Igazságügyi nyelvészet

 1. hét

Az alkalmazott nyelvészet helye, fogalma, kutatási módszerek

 1. hét

A nyelvfejlődés elméletei

 1. hét

Nyelvfejlődés magzati korban

Nyelvfejlődés újszülött és csecsemő korban

 1. hét

Nyelvfejlődés kisgyermekkorban

Nyelvfejlődés óvodás korban

 1. hét

Nyelvfejlődés kisiskolás korban

A környezet szerepe a nyelvi fejlődésben

 1. hét

TESZT a nyelvfejlődésből: 2021. április 16.

 1. hét

Tavaszi szünet

 1. hét

A kutatási eredmények bemutatása: 2021. április 30.

 1. hét

A kutatási eredmények bemutatása: 2021. május 7.

 1. hét

A kutatási eredmények bemutatása: 2021. május 14.

 1. hét

A nyelvtudomány alkalmazása a segítő foglalkozásokban

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon kötelező a részvétel. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 1. Egy zárthelyi dolgozat megírása a nyelvfejlődés szakaszaiból. Időpont: 2021. április 16.
 2. Egy házi dolgozat elkészítése a megadott alkalmazott nyelvészeti kutatási módszer felhasználásával. Határidő: 2021. április 30.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos óralátogatást feltételez. Követelmény az előadásokon történő jegyzetelés. A félév közepén teljesítendő zárthelyi dolgozat 60% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat és az önálló kutatáson alapuló házi dolgozat érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

shadow