A tanári beszéd retorikája MAO1201L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 1. konzultáció (6 óra):
 • Gondolatok a pedagógus munkaeszközéről, a beszédről (Montágh Imre alapján, videóelemzéssel)
 • Mivel foglalkozik a retorika? A beszédművek megszerkesztésének és kivitelezésének retorikai szempontjai
 • Retorikai gyakorlatok
 1. konzultáció (3 óra):
 • A beszédképzés szervei
 • Hangképzési problémák a tanári beszédben
 • A megakadásjelenségek
 • A tanári beszéd jellegzetességei, az osztálytermi kommunikáció
 • Ismeretek a szelektív mutizmusról és a dadogásról, pedagógiai helyzetgyakorlatok
 • Komplex retorikai gyakorlatok (Bóna Judit alapján)
 • Egyéni beszámolók

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy.

 

Az értékelés módja, ütemezése:

 • Egy félspontán narratív beszéd megtartása a csoport előtt (téma: szülői értekezlet). Időpont: 2021. május 7.

 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A félév során a 2. konzultáción a hallgatók csoport előtti beszédet tartanak, amelyet közösen értékelünk. A narratív beszédprodukció csoport előtti elmaradása elégtelen gyakorlati jegyet von maga után.

 

Azérdemjegy kialakításának módja:

A félév végi gyakorlati jegyet a narratív beszédprodukció minősítése adja. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

Nyíregyháza, 2021. január 19.

 

 

 

Dr. Schéder Veronika PhD

főiskolai docens

 

shadow