Blokkszeminárium (módszertant követő szeminárium 2.) MAO9201L

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

1.konzultáció:

2021.02.13.

A félévi tematika ismertetése, a feladatok kijelölése, a jegyszerzés és minősítés feltételeinek megismerése.

A portfólióírás szempontjai, gyakorlati  megvalósításának lehetőségei.

A tanítási gyakorlaton szerzett tapasztalatok megbeszélése, az anyanyelv tanításának nehézségei és azok hatékony megoldásának lehetőségei.

A konzultáción nyújtott teljesítmény értékelése.

A foglalkozásokon történő részvétel:

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése:

Az óra gyakorlati jellege miatt a konzultáción történő részvétel kötelező. A konzultáción a hallgató megismeri a portfólióírás menetét, gyakorlati részleteit. A hallgató a konzultáción megadott instrukciók alapján kidolgoz két fejezetet a portfólióból megfelelő minőségben és ezt beadandó dolgozatként az oktató ímél címére továbbítja 2021. 04. 30-ig, azaz a leadási határidőig. A hallgató az órai munkára is minősítést kap. A beadott dolgozat 2/3 arányban, míg az órai munka minősítése 1/3 arányban lesz súlyozva a félév végi végső minősítéskor.

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

Az érdemjegy meghatározására vonatkozó értékelési rend a következő. A gyakorlati jegy kiszámítása a félév során szerzett részjegyek átlaga alapján történik egyszerű kerekítéssel. (5 tizedre végződő átlag esetén a jegyek súlyozása az oktató mérlegelése alapján történik.) Ha a félévi részjegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a minősítés nem felelt meg. Javításra a TVSZ 13.§ alapján kerül sor.

 

 

Tomori Tímea

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, főiskolai tanársegéd

Nyíregyháza, 2021. 02. 03.

 

 

 

shadow