Anyanyelvi ismeretek 1. KO1001L

Beszédtechnika és retorika

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

 

Féléves tematika:

 

  1. konzultáció

A tantárgy bemutatása, a kapcsolódó követelmények ismertetése

A beszédtechnika és retorika szükségessége a tanári pályán

A hangképző szervek és a légzés (beszéd- és technikai légzés)

A helyes kiejtés kérdései

Beszédtechnikai gyakorlatok kijelölése

  1. konzultáció

Zárthelyi dolgozat

Kijelölt beszédtechnikai gyakorlatok egyéni bemutatása

Retorikai alapvetés

A beadandó feladatok kijelölése

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel:

  • A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.).

 

Félévi követelmény: minősített aláírás

 

Az értékelés módja, ütemezése:

Aktív részvétel a konzultációkon, a 2. konzultáción (2021. március 19. 16 óra) zárhelyi dolgozat megírása, az előírt feladatok elvégzése, egy önállóan elkészített, audiovizuálisan rögzített szövegmű beadása 2021. május 21-én 12 óráig.

 

A félévközi ellenőrzések követelményei:

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden konzultáción feladatot kapnak

 

Az érdemjegy kialakításának módja:

A félévi minősített aláírást a konzultáción elvégzett feladatok,  a zárthelyi dolgozat érdemjegye , a beadott audiovizuálisan rögzített munka határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat és a  beadott audiovizuális munka elégtelen minősítésű, a félév „nem felelt meg” minősítéssel zárul. A „nem felelt meg” minősítés javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

 

 

Nyíregyháza, 2021. január 30.

 

 

 

Tukacsné Károlyi Margit PhD

ny. főiskolai tanár

shadow