KVO2024 Terepbotanika II.

Tantárgy neve: Terepbotanika II

Kódja: KVO2024

Előadó: Dr. Szabó Sándor

Nyíregyháza 2018. szeptember 09..

 

hét

 

Előadás témája

 

megjegyzés

 

 

 

1

 

Vízinövényekre ható környezeti tényezők.

 

 

 

2

Vízinövények ismertetése és taxonómiai csoportosítása.

 

 

 

3

Mocsári növények ismertetése és taxonómiai csoportosítása.

 

 

 

4

Vizes élőhelyek csoportosítása vízinövények alapján.

 

 

 

 

5

Vízinövények életformatípusai.

 

 

 

 

6

Élőhely-típusok definiálása, termőhelyi viszonyaik, jellemző fajaik és társulásaik.

 

 

 

 

7

Eutróf állóvizek, sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár.

 

 

 

 

 

8

Disztróf állóvizek, tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános, békaliliomos (láptavi) hínár.

 

 

 

 

9

Állományfelvételezési módszerek mocsári és vízinövény társulásokban. Vizsgálati módszerek: Kohler módszer, térinformatikai rendszerek alkalmazása,

 

 

 

 

 

10

Kölcsönhatások vízi élőlényközösségekben: kompetíció, predáció, szimbiózis, allelopátia, komenzalizmus, parazitizmus.

 

 

 

 

11

 . Magyarország leggyakoribb fás szárú növényeinek ismertetése

 

 

 

12

Magyarország leggyakoribb fás szárú növényeinek ismertetése

 

 

 

 

 

13

 

. Állományfelvételezési módszerek fás társulásokban

 

 

 

 

14

 

A félév lezárása

 

 

 

hét

 

A gyakorlat témája

 

megjegyzés

 

 

1

Vízi makrofitonok gyűjtése, meghatározása hínárhatározóval. Tuzson János Botanikuskert

Időpontja 2018. szeptember 05.

 

 

 

2

Vízi makrofitonok gyűjtése, meghatározása hínárhatározóval. Tuzson János Botanikuskert

Időpontja 2018. szeptember 12.

 

 

3

Vízi- és mocsári növények gyűjtése, meghatározása fajismeret bővítése. Rakamazi morotva.

Időpontja 2018. szeptember 14.

 

 

4

Mintavételi eszközök összeszerelése. A rakamazi holt-Tisza vízi növénytársulásainak állományfelvételezése Integrált Makrofita Minősítési Adatlap segítségével.

Időpontja 2018. szeptember 14.

 

 

5

Állóvízi vegetáció állományfelvételezése Kohler módszerrel (rakamazi morotva).

Időpontja 2018. szeptember 14.

 

 

6

A Sóstói erdő botanikai állományfelvételezése.

Időpontja 2018. szeptember 19.

 

 

7

A Sóstói erdő botanikai állományfelvételezése. Hallgatói önálló munka. Helyszín: Sóstói erdő.

Időpontja 2018. szeptember 26

 

 

8

Vízi növénytársulások és élettájak terepen történő bemutatása a az Igrice mocsár mentén: úszó- lebegő- és gyökerező hínárnövényzet.

Időpontja 2018. szeptember 28

 

 

9

Mocsári növénytársulások és élettájak terepen történő bemutatása az Igrice mocsár mentén: nádas, gyékényes, zsombékos és magas sásos.

Időpontja 2018. szeptember 28.

 

10

Mocsári növénytársulások és élettájak terepen történő bemutatása az Igrice mocsár mentén: égeres ligeterdő, fűzláp.

Időpontja 2018. szeptember 28.

 

11

 

A tokaji Kopasz-hegy vegetációjának ismertetése, növényhatározás.

 

Időpontja 2018. október 5.

 

 

12

A tokaji Kopasz-hegy vegetációjának ismertetése, növényhatározás.

 

Időpontja 2018. október 5.

 

13

A tokaji Kopasz-hegy vegetációjának ismertetése, növényhatározás.

 

Időpontja 2018. október 5.

 

14

Az mérési eredmények kiértékelése. A félév lezárása.

 

 

Követelményrendszer:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. A hallgatók kollektív tanulási stratégián alapuló módszer segítségével csoportfeladatokat oldanak meg az adott élőhely növényismeretének és témájában. Érdemjegyet kapnak a terepen kiadott botanikai és feladatok megoldása alapján. Az érdemjegy a beadott terepi jegyzőkönyvek és növényismereti feladatok teljesítménye alapján kerülnek kiszámolásra.

 

shadow