Ökológia alapjai

2018/2019 I. félév

ÖKOLÓGIA ALAPJAI I (KVO1009(L), BIO1011(L), BBI1110(L), BKT1108(L), KVB1208(L), BIB1313(L), MBI1122(L)) előadás

TEMATIKÁJA ÉS KÖVETELMÉNYEI

 

Hét

Témakör

Megjegyzés

1.

Ökológia története, kérdései, alapelvei és főbb területei

 

2.

A fajok előfordulását befolyásoló tényezők

 

3.

Populáció fogalma, Populációökológiai vizsgálati módszerek Populációdinamikai paraméterek

 

4.

Populációnövekedési modellek

 

5.

ZH

 

6.

Evolúció és ökológia

 

7.

Fajok közötti kapcsolatok, Niche elmélet, kompetíciós modellek

 

8.

Ragadozó-préda modell, táplálék hálózatok

 

9.

Életközösségek és jellemzésük

 

10.

ZH

 

11.

Ökológiai rendszerek anyag- és energia forgalma  

 

12.

Természetes és Mesterséges ökológiai rendszerek, A biológiai sokféleség, a diverzitás értelmezése

 

13.

Globális klímaváltozás és ökológiai következményei

 

14.

ZH

 

 

Követelmények

 

A foglalkozásokon való részvétel előírásai:

 

A félévi ellenőrzések követelményei:

Nappali szakokon:

3 db ZH a félév során, - I. ZH az első előadás óta, - II. ZH az előző ZH óta, valamint - III. ZH a félév során elhangzott teljes anyagból. Minden ZH-án 1-5 pont érhető el.

A vizsgára bocsátáshoz összesen minimum 4 pont szükséges a maximálisan megszerezhető 15 pontból.

Az előadások során nyújtott aktív és érdemi részvételt az oktató az évvégén további maximum 3 ponttal értékelheti.

 

Levelező szakokon:

A tárgy keretében lezajlott konzultációk után a levelezős hallgatók számára lehetőség van elővizsgára az oktatóval előre egyeztetett időpontban.

A tantárgyhoz rendelt kredit:

2

Az érdemjegy kialakítás módja:

Szóbeli és írásbeli vizsga.

Nappali szakokon:

A félév végén jegymegajánlásra van lehetőség azok számára akik vizsgára bocsátás követelményeit teljesítették, az utolsó III. ZH eredménye minimum 3 volt és összesen legalább 9 pontot gyűjtöttek a ZH-k során.

Jegymegajánlás a félév során a ZH-k során gyűjtött pontokból számított érdemjegy alapján: közepes (3): 9-11 pont, jó (4): 12-13 pont, jeles (5): 14-15 pont.

 

Nappali és levelező szakokon:

A szóbeli vizsgát írásos beugró előzi meg, amely eredménytelensége esetén elégtelen a vizsga eredménye.

 

A szóbeli, írásbeli vizsga, valamint a ZH-k esetében, a megszerezhető maximális pontszámok alapján az alábbi százalékos értékek alapján történik az értékelés:

0-49 %: elégtelen

50-59 %: elégséges

60-79 %: közepes

80-89 %: jó

90-100 %: jeles

Ajánlott irodalom:

Gallé László (2013) Ökológia. JATEPress www.doksi.hu

Pásztor E. és Oborny B. (szerk). 2007. Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Szentesi, Á., Török, J. (1997): Állatökológiai. Kovásznai Kiadó, Budapest

Ajánlott weboldalak:

Az előadással kapcsolatos háttéranyagok, multimédiás segédletek

http://zeus.nyf.hu/~szept/kurzusok.htm

 

 

 

 

shadow