Erasmus hírek 2020. december

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnénk megosztani Veletek az Erasmus program híreit:

Volt Erasmus+ ösztöndíjasként biztosan Te is megtapasztaltad már, hogy mennyi szakmai és személyes fejlődési lehetőséget nyújt egy külföldön eltöltött félév. Most, hazatérésed után pedig segítünk, hogy tovább profitálj az Erasmusos élményeidből, és szakképzett trénerek segítségével képezhesd magad!

Továbbá információ az alábbi oldalon található: https://tka.hu/alumni/458/programok

A Zöld Erasmus jegyében telt az idei ErasmusDays rendezvénysorozat a Nyíregyházi Egyetemen:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2549694341994283&id=1493256060971455

A Nyíregyházi Egyetemen tanuló külföldi hallgatók köszöntéséről szóló cikkünk:

http://nye.hu/kulfoldi_hallgatok_2020_10_20

Erasmus Hallgatói Információs újságunk:

A koronavírus-járvány miatt fellépő veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedések, útmutatók gyűjteménye:

https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

További információ és szakmai konzultáció Dudás Éva Erasmus koordinátortól kérhető a dudas.eva@nye.hu email címen. 


🌍 Nem tudsz külföldre utazni, de szeretnél egy kis nemzetközi hangulatot? Szívesen ismerkednél a nálunk tanuló külföldi hallgatókkal, segítenél nekik?🤗
Írj nekünk itt vagy keress minket személyesen a részletekért! ☺️Információk az Erasmus Student Network Nyíregyháza szervezetről:

https://www.facebook.com/ESN.Nyiregyhaza/

Az Erasmus+ programban pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására

A Nyíregyházi Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ programországba történő tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 1. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
 2. a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 3. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 4. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 5. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 6. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 7. Roma szakkollégium tagja (volt)
 8. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
 1. Másodlagos szempont:
 2. A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2020/2021. tanévére tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitási pályázatot benyújtó hallgatók.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A pályázás módja

 1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot a dudas.eva@nye.hu címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 • Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

Pályázati határidő

A 2020/2021. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

2020. május 24.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje  2020. október 25, amely során csak a 2020/2021.. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

Az igénybejelentés formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól a dudas.eva@nye.hu címen vagy a Tempus Közalapítványtól
(1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek:

 • igénylőlap

A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak a 2020/21-es tanévben ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra (2020-as pályázati kör).

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2020/2021-es tanév

A Nyíregyházi Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2020/2021-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő, vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

 Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

 • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
 • Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
 • A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének. Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél, ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.

A pályázás módja

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.

Kötelező melléklet:

 1. 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló; amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.
 2. Fogyatékossággal élő hallgatók és munkatársak esetén: a már megállapított támogatások/ellátások megállapításának alapjául szolgáló érvényes iratok, így például
  1. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
  1. a rokkantsági járadékra való jogosultságról szóló határozat
  1. a megváltozott munkaképességű felsőoktatási hallgatók ellátásaihoz a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján kiállított hatósági határozat
  1. a komplex minősítés eredményéről – akár utólagos kérelemre is – kiállított hatósági bizonyítvány, amely igazolja az adott személy egészségi állapotának mértékét

A már rendelkezésre álló – ugyan három hónapnál régebbi, de érvényes – iratok benyújtásának lehetősége mindkét fél számára megkönnyíti a pályáztatási folyamatot.

 • gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről (amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket, az alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját, amennyiben hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényel támogatást a pályázó, akkor az annak szükségességét alátámasztó információt);
 • krónikus betegség esetén a betegség fennállását bizonyító laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai vagy más leletet és szakorvos által megállapított diagnózist. Amennyiben a szakorvosi lelet tartalmazza a betegség diagnózisát alátámasztó laboratóriumi vagy más leletet, ez utóbbi külön csatolása nem szükséges. Önmagában egy laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet szakorvosi diagnózis nélkül nem elegendő;
 • speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműnek kell lennie a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon kell benyújtani az alábbiak szerint:

Papír alapon benyújtandó a küldő intézmény koordinátorának:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
 • a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)

Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának a dudas.eva@nye.hu email címre:

 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
 • A kötelező melléklet szkennelt verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező melléklettel együtt.

A pályázat benyújtásának határideje

2020. május 25.

2020. szeptember 28.

2021. január 18.

A 2020/2021-es tanévben őszi félévre és tavaszi félévre kiutazók 2020. május 25-i vagy szeptember 28-i határidővel, a tavaszi félévre kiutazók 2020. január 18-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.

Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni.
A kórtörténeti összefoglaló alapján az orvosszakértők az igényelt támogatás jogosultságát a mobilitás szempontjából vizsgálva négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.

  Enyhe betegség /fogyatékosság Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság Súlyos betegség/fogyatékosság
Hallgatók maximum 150 €/hó maximum 320 €/hó maximum 500 €/hó
Felsőoktatási munkatársak maximum 20 €/nap maximum 60 €/nap maximum 100 €/nap

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, ka103@tpf.hu) kaphat.

Tájékoztatás Erasmus ösztöndíjakról

Tájékoztatás Erasmus ösztöndíjakról 

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021. tanévi Erasmus hallgatói ösztöndíjakra továbbra is fogadunk jelentkezéseket a lenti információs oldalon leírtak szerint, melyről korábban már tájékoztattuk Önöket. 

http://www.nye.hu/erasmus_2020

Az ösztöndíjak igénybevétele a járványügyi helyzet függvényében alakul majd.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos bővebb felvilágosítás, szakmai tanácsadás Dudás Éva koordinátortól kérhető a dudas.eva@nye.hu email címen. 

Tárgy: ÚTMUTATÓ A NEMZETKÖZI MOBILITÁSI PROGRAMOKBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓKNAK
Tisztelt Hallgatók!
A Tempus Közalapítvány közzétette a frissített útmutatóját a mobilitási programokban érintett hallgatók számára, melyet az alábbi linken találnak:
https://tka.hu/palyazatok/13535/utmutato-a-nemzetkozi-mobilitasi-programokban-reszt-vevo-hallgatoknak-felsooktatasi-oktatoknak-es-munkatarsaknak

Kérdés esetén Dudás Éva Erasmus koordinátort kereshetik a dudas.eva@nye.hu email címen.


TKA Guides for Outgoing and Incoming Participants of Mobility Programmes – for the Duration of the State of Emergency Related to COVID-19 Pandemic

The guides published by the Tempus Public Foundation for incoming and outgoing participants of mobility programmes for the duration of the state of emergency related to COVID-19 Pandemic are downloadable in the following link:

https://tka.hu/hir/13509/utmutato-a-nemzetkozi-mobilitasi-programokban-reszt-vevo-hallgatoknak-felsooktatasi-oktatoknak-es-munkatarsaknak

Information about the Coronavirus pandemic is available here:

https://koronavirus.gov.hu/

Hygienic recommendations

 1. Wash your hands with warm water and soap thoroughly and frequently.
 2. Use hand sanitizer.
 3. Refrain from greetings with personal contact (handshakes, kisses, etc.)
 4. Do not rub your eyes and refrain from touching your face.
 5. Use a paper tissue when coughing or sneezing. Apply the hygienic rules of coughing. Through used paper tissues into the garbage.
 6. Disinfect frequently used/touched items and surfaces (computer keyboards, door handles, etc.).
 7. Open the windows to let fresh air in frequently.
 8. As far as possible, avoid crowds when travelling and in your free time. 
 9. Emergency numbers: http://studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/emergency-numbers.html

Nyíregyházi Egyetem / University of Nyíregyháza / Erasmus +

Minden jog fenntartva!
A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.
All rights reserved!
Co-funded by the European Union. The content of this publication does not neccessarily reflect the official opinion of the European Union.