slideshow 1

Pályaalkalmassági vizsgálat – tanárképzésre jelentkezők számára

A pályaalkalmassági vizsgálat során tanárképzésben a jelentkező előzetesen megküldött motivációs levele szolgál alapul, melyet az E-felvételi rendszerbe 2020. július 09-ig feltölt.

A motivációs levél tartalmazza a jelentkező pályaelképzeléseit, karrierterveit, egyéni életút-fejlődési terveit, valamint azt, hogy miért kíván tanár lenni.

Levelében nyilatkoznia egészségügyi állapotáról is az alábbiak szerint:

„Nyilatkozom, hogy nincs olyan betegségem, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányaim folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányaim során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatot is.”

 

2 és 4 féléves tanári mesterképzésre történő jelentkezés esetében az alábbiakban mentesül a jelentkező a pályaalkalmassági vizsgálat alól:

  • a pedagógusképzésben szerzett alapképzési oklevél birtokában a pedagógus végzettség igazolása alapján,
  • szakmai alapképzésben szerzett oklevél birtokában szintén a pedagógus végzettség igazolása alapján,
  • nem tanári mester oklevél birtokában a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás igazolása mentesít a pályaalkalmassági vizsgálat alól.

10 féléves, osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében - amennyiben a jelentkező pályán levő pedagógus - a pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás igazolásának benyújtása mentesíti a jelentkezőt a pályaalkalmassági vizsgálat alól.

 

 

2016, Nyiregyhaza