slideshow 1

Pontszámítás felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján

A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt a jelentkező – a felvételi eljárás részeként, a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból
  • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
  • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
  • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
  • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.
 
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.
 
Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2021. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.
 
A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.
vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére. 
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2021. június utolsó hetében kerül sor. 
 
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot.
 
Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye).
 
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.
 
Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.
 

 

2016, Nyiregyhaza