Tanítási gyakorlat, 2015/16/2. félév

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi linken megtekinthető a 2015/16/2. félévi tanítási gyakorlat beosztások:

Tanítási gyakorlat 2015/16/2

Néhány megjegyzés:

 1. A lista csak a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó tanítási gyakorlatokat tartalmazza; az inkluzív nevelés ill. család- és gyermekvédő tanár szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatbeosztások ügyében kérjük, forduljon Szatmári Ágnes ill. Harsányiné Petneházi Ágnes tanárnőkhöz (NyE, APPI).
 2. Kérünk mindenkit, hogy a beosztásának megfelelő tárgyból vegye fel a(z) xxM 9000(L) kódszámú tanítási gyakorlat tantárgyat a neptunban!
 3. Kérünk mindenkit, hogy a nappali tagozatos hallgatók a február 15-ével kezdődő héten az adott szaknak megfelelő szaknapon, a levelező tagozatos hallgatók pedig mihamarabb vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetővel!
 4. A szaknapok és a helyszínek a következők:
 • matematika (9-12) Dobos Eszter csütörtök 9.00 216. 11. d
 • történelem (5-8) kedd 11.00 218. 6. b
 • történelem (9-12) Morauszky Tamás kedd 9.00 11. 9. c
 • vizuális kultúra (9-12) Opre Edina hétfő 9.00 325. 5. c
 • magyar (9-12) kedd 9.00 203. 11. c
 • testnevelés (9-12) kedd 9.00 tornaterem 11. b
 • ének (5-8) Duliczki Tamás hétfő 10.00 318. 6. a
 • földrajz (9-12) Dancsiskóné Bakos Katalin szerda 9.00 304. 9. a

Problémás esetben kapcsolattartó: Dobos Zoltánné igazgatóhelyettes (Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn.) ill. Dr. Buhály Attila (NyE Tanárképző Központ, B ép. I. 107.)

Amennyiben még nem rendelkezik Gyakorlati naplóval, minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot az adott szak módszertanos oktatójával (névsort lásd itt: http://www.nyf.hu/bgytk/node/31)

Jó munkát!

Dr. Buhály Attila

NyE Bessenyei György Tanárképző Központ

 

shadow

Tanári mesterszakos záróvizsga-beosztások

Tisztelt Hallgatók!

A 2016. január 20-22-i tanári mesterszakok záróvizsga-beosztásai ezen a linken tekinthetőek meg.

 

shadow

A tanári mesterképzésben a kizárólag második tanári vagy további szakképzettségként felvehető szakképzettségek a 2016-17-es tanévtől jogszabályi előírás alapján kikerülnek a tanári szakképzettségek közül és csak szakirányú továbbképzésben indíthatók.

Intézményünkben ez két szakképzettséget érint:

 • család –és gyermekvédő tanár
 • inkluzív nevelés tanára

A Bologna-rendszerű tanári mesterképzésben első tanári szakképzettség, oklevél továbbra is csak két szakképzettségen szerezhető. A fenti rendeletmódosítás miatt a felvételi jelentkezésekben az alapképzési szaknak megfelelő szakképzettség mellé csak olyan szakképzettség társítható, melyből az 50 kredites második tanári szakképzettséget megalapozó ismeretek teljesültek.

Az előfeltétel nélkül választható szakképzettségek (család-és gyermekvédő tanár, inkluzív nevelés tanára) társítási lehetősége a 2016. évi felvételi eljárásban megszűnik, nem jelölhető meg szakpárnak.

A 2013/14-es tanévtől beindult osztatlan tanárképzés teljes képzési idejű és a rövid ciklusú képzési formáiba az alapképzési szakokból 100+50 kredit beszámítással 2017-től lehet jelentkezni azoknak, akik a tanári mesterképzés belépési feltételeit 2016-ban nem tudják teljesíteni.

A Bolognai rendszerű osztott tanári mesterképzésre utoljára 2016. február 15-én lehet jelentkezést benyújtani. Ezt követően csak az osztatlan tanárképzésben meghirdetett teljes képzési idejű szakpárra és a már oklevéllel rendelkezők számára 2017-től meghirdetendő rövid ciklusú képzésekre lehet jelentkezni.

 

shadow
shadow

Tanítót keres Óradna magyarsága

Óvó- és vagy tanító pedagógust, ill. magyartanárt keres az erdélyi, Beszterce-Naszód megyei Óradna. Ezen a linken megtalálható a bővebb ismertető, feltételek és körülmények, ill. egy rövid, három perces hangfájl is, ami a Kossuth Rádió "Határok nélkül" c. műsorban elhangzott bejátszást tartalmazza.

Az állás közvetítője Zámbó Istvánné Piacsek Erzsébet, a hegykői Fertő-táj Általános Iskola igazgatója; akinek felkeltette az érdeklődését a dolog, az ő elérhetőségein keresztül jelentkezhet vagy tájékozódhat:

Zambó Istvánné Piacsek Erzsébet, iskolaigazgató, Fertő-táj Általános Iskola, Hegykő, Iskola u. 7-9.

T/F: 99-540 040, mobil: 06-30-259-39-83

www.hegykoiskola.hu  

 

 

shadow

Napjainkban a szellemi tulajdon egyre komolyabb szerepet kap – bár ezt sokszor nem ismerjük fel. A digitalizált világban a számítógépes programok, az internetes tartalmak, a digitális információ olyan fontos részét képezik életünknek, aminek a jelentősége egyre nő. Fogyasztói
társadalmunkban a márkanevekkel, a tudatos vásárlás kérdéseivel folyamatosan találkozunk, és találmányok sora teszi kényelmesebbé mindennapi életünket. Mindezek alapja a szellemi tulajdon – illetve annak védelme –, amiről ugyanakkor az átlagember tudása sokszor hiányos.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. októberében a felsőoktatásban tanuló, tanár szakos hallgatók részére ír ki pályázatot annak érdekében, hogy segítse a jövő pedagógusait annak felismerésében, milyen fontos a szellemi tulajdonnal kapcsolatos tudás elsajátítása. A program során az érdeklődő hallgatók a pályázati „Találd meg, ki, fel!” Facebook-oldalon heti rendszerességgel követhetnek olyan új információkat, amelyek segítik a tantárgyukhoz kapcsolódó legfontosabb szellemitulajdon-védelmi kérdések megismerését, valamint pályázhatnak szellemitulajdon-védelmi tartalmat játékos formában feldolgozó programmal, óravázlattal, játékkal, illetve szakköri foglalkozás vagy miniprojekt tematikájával.

A meghirdetett "Ujvári János diplomadíj pályázat" célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

A pályázat őszi ciklusára való jelentkezés határideje 2015. november 5., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2016. március 1.

A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található.

További részletek még itt: Újvári János diplomadíj-pályázat felhívás 2016. februárjában végzős hallgatók részére

 

shadow

 

 

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (MÉRNÖKTANÁR) 4 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (MÉRNÖKTANÁR) 3 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (KÖZGAZDÁSZTANÁR PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAKIRÁNYON) 4 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (KÖZGAZDÁSZTANÁR PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAKIRÁNYON) 3 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (KÖZGAZDÁSZTANÁR KERESKEDELEM-MARKETING SZAKIRÁNYON) 4 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

SZAKMAI FŐISKOLAI, SZAKMAI BSC ALAPKÉPZÉSI VÉGZETTSÉG ÉS SZAKKÉPZETTSÉG BIRTOKÁBAN (KÖZGAZDÁSZTANÁR KERESKEDELEM-MARKETING SZAKIRÁNYON) 3 FÉLÉVES KÉPZÉS TÍPUSBAN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK GYAKORLATI KÉPZÉSI NAPLÓJA (minta)

shadow

Kérjük a szakdolgozókat (mind a tanári MA-szakosokat, mind a szakvizsgázókat), valamint a tanári mesterszakokon portfóliót író végzős hallgatókat, hogy az adott félévben esedékes határidőig töltsék fel dolgozatukat, portfólióikat a következő linken keresztül. (Figyelem! A szakdolgozat ill. a portfólió hivatalos beadásának annak feltöltése felel meg; ennek elmulasztása esetén a hallgató nem bocsátható záróvizsgára!)

Tanári szakdolgozatok, portfóliók feltöltése

 
A szakdolgozatok ill. portfóliók feltöltésének határideje a 2015/16. tanév II. félévében

 

A pedagógus szakvizsga ismeretkörei és szakirányú továbbképzési szakok:
 • szakdolgozat: 2016.05.02.
 
Tanári mesterképzés szakképzettségei:
 • szakdolgozat: 2016.05.02.
 • portfólió: 2016.05.20.

Bővebb információ és útmutató a szakdolgozat és a portfólió feltöléséről itt elérhető!


A szakdolgozatokat ill. portfóliókat bíráló kollégák a bírálandó munkákat a következő linken érhetik el: (kérjük, hogy a bírálatokat szintén ezen a linken keresztül töltsék fel, minden félévben a megadott határidőig.)

Tanári szakdolgozatok, portfóliók elérése, bírálatok feltöltése

 

shadow

Tisztelt tanári mesterszakos hallgatók!

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy a 2017/18/1. félévben esedékes összefüggő szakmai gyakorlat tekintetében a választott partneriskola megjelölésére az alábbi linken elérhető adatbázisban van lehetőség:

Kérünk mindenkit, hogy legkésőbb június 6-ig a fenti adatbázisban jelölje meg, hogy melyik partneriskolában szeretné tölteni a gyakorlatát!

Az adatbázisba való belépési lehetőség:

Felhasználónév: személyes Neptun-kód

Jelszó: 1234 (belépés után megváltoztatható!)

Fontos információ: a választással még nincs arra garancia, hogy tényleg oda is kerül beosztásra az adott hallgató; a beosztás véglegesítésére az adott szakos módszertanos kollégák, ill. a "kiszemelt" partneriskolákkal való egyeztetést követően kerül sor, legkésőbb a 2017/18/1. félév regisztrációs hetében.

Figyelem! Ez az információ és feljelentkezési mód csak a tanári mesterszakos hallgatókra vonatkozik; az osztatlan tanárszakos hallgatók gyakorlatának szervezése új rendszer szerint fog történni!

 

shadow

„Minden tanári karban fontos egy koherensen „rossz” tanár jelenléte (értve ez alatt a maximalista, diáknyúzó, együtt nem érző fajtát), hogy a diákoknak viszonyítási pontot adjon.

A jó tanár szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. Az igazán jó tanár hitelét a szakmai hitele teremti meg. Nemcsak a tanított szakjaival összefüggő ismereteket tudja – lehetőleg pontosan –, nemcsak ezen ismeretek fejlesztését vállalja – lehetőleg folyamatosan –, hanem ismeri, és érti ezen ismeretek összefüggéseit is. A jó tanár iránytűt ad a diák kezébe azzal, hogy az ismeretek lényegét emeli ki. Van ereje és mersze szelektálni és megmutatni, hogy mely ismeretek azok, amelyek kevéssé fontosak. A jó tanár az ismerethálózat felépítésével nemcsak azok megtanulását és alkalmazását segíti, hanem egy óriási eszközt ad a diák kezébe annak az eldöntésére, hogy melyik új ismeret a hiteles.

A jó tanár egyszerre az állandóság és a változás egysége. Azzal, hogy a jó tanár hiteles értékmintát ad, következetes, állandóan és mindenben a jót keresi, a szeretet állandóságát testesíti meg a környezetében. Azzal, hogy a jó tanár a diákjai, a különleges, az új és a környezete iránt nyitott, azzal, hogy állandóan tanulásra kész, az új bizalomteli elfogadásának, a változásnak az izgalmát hozza a vele kapcsolatban állók életébe. E kettősség egyidejű betöltésével válik a jó tanár olyan kulturálisan domináns személyiséggé, aki formálja a köré szerveződők közösségét.

A jó tanárnak érzéke van a különlegesre. Nem fél tőle, hanem élvezi és örül neki. Nem zavaró, elzárandó, elrekesztendő, betiltandó eseménynek tartja a különlegest, hanem megfigyelendő, fejlesztendő, kivételes csodának, egy nyiladozó érték (esetleg tehetség) első megjelenési formájának. A jó tanárnak a tehetség kihívást jelent, növeli a kreativitását. A jó tanár mindig nyitott arra, hogy az egyediségnek olyan egyedi programot találjon ki, amelyik csak rá szabott.

A jó tanár már elfogadta saját magát. A jó tanár ismeri, és elfogadja a hibáit és korlátait. Emiatt alázatos. Nem fedezi fel, és nem gyűlöli a saját hibáit a tanítványaiban. Tudja, hogy mi a tehetségnek az a szintje, ahol az ő szakmai tudása véget ér, ahol másnak kell átadnia a kiválóságot. Bízik magában, hogy azokra az emberi tartalmakra, amelyeket ő hordoz, a diákjainak akkor is szüksége lesz, amikor már a tanár a saját tanítványának egy szavát sem érti, ha a szakmára terelődik a szó. A jó tanár tudja, hogy mit ér, és emiatt hiteles.

A jó tanár egyszerre apa, aki igényeket támaszt, akinek a szeretete a teljesítés feltételéhez kötött, aki állandóan izgalmat hoz, és mindig újat mutat. Ugyanakkor a jó tanár egyben anya is, aki elfogadó, szeretete feltétel nélküli, aki az állandóság megnyugtató és vigaszt adó ősbizalmát hordozza.”

 (Csermely Péter: Milyen a jó tanár? – részletek)

shadow