Figyelem! Május 25-én, csütörtökön 14 órától tájékoztatót tartunk az osztatlan tanárszakos hallgatók részére az összefüggő gyakorlat teljesítésével kapcsolatos kezdeti adminisztratív teendőkről. A rendezvényre különösen is várjuk azokat a hallgatókat, akik a következő tanévben az összefüggő gyakorlatukat fogják teljesíteni, mivel lehetőség lesz a felmerülő igények és lehetőségek egyeztetésére az iskolaválasztással kapcsolatban!

Helyszín: D/2. körelőadó

 

shadow

Figyelem! TKM 0030 / TKM 0030L teljesítés!

Kedves Hallgatók!

Május 16-án, 16 órától a B. I. 134-es teremben Kocsis Sándor úr tart előadást a TKM0030 - TKM0030L (Sajátos intézmények látogatása) c. tantárgy keretében.

shadow

Felhívjuk minden érintett hallgatót, oktatót és intézetet, hogy a szakdolgozati témaválasztással kapcsolatosan a következő tennivalók és határidők várnak ránk:

 1. Kérjük az intézeteket, hogy május 10-ig tegyék nyilvánossá szakdolgozati témahavaslataikat a hallgatók számára a tanszéki/intézeti honlapokon ill. az egyéb (hagyományos) hirdető felületeken.
 2. Kérjük a hallgatókat, hogy - ha még nem tették volna meg - május 20-ig mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot témavezetőjükkkel, egyeztetve a választott témát, ill. a szükséges tennivalókat.
 3. Kérjük továbbá a hallgatókat, hogy a szakdolgozati témabejelentőlapot legkésőbb a következő félév regisztrációs hetének végéig, azaz szeptember 1-ig töltsék ki négy példányban. A négy példány közül
 • egy példány a hallgatónál marad,
 • egy példányt a témavezetőnek kell odaadni,
 • egy példányt a tanulmányi előadónál kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Központban,
 • egy példányt pedig a Bessenyei György Tanárképző Központban.

A bejelentőlapok letölthetőek a következő linkről:

A szakdolgozatok formai, tartalmi követelményekről az alábbi oldalakon található részletes információ:

Jó munkát!

 

shadow

Tisztelettel kérjük az érintett hallgatókat, hogy a portfólió és a szakdolgozat beadásával kapcsolatban az alábbiak szerint járjanak el, különös figyelemmel a portfólió és szakdolgozat közötti különbségekre!

 

 

Portfólió leadása

 

A 2016/2017. tanév II. félévében a tanári MA képzés beadandó portfólióit elektronikus formában (szerkesztve vagy szkennelve, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2017. május 20. 24.00 óráig a http://www.nyf.hu/bgytk/node/5 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben elektronikusan ezt megtette!

 

A tárhely belépési információi:

 • Azonosító: saját Neptun kódja

 • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)
  (Amennyiben korábban belépett a felületre és átírta a jelszavát, azzal tud belépni.)

 

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_portfolio_2017.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

 

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

 

Megjegyzés: Ezenfelül az oktató kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést. (CD-n nem kell leadni, az ének-zene tanár szakképzettségen az eltérő szabályokról tájékoztatást kapnak.)

 

A határidőre be nem érkezett portfóliók csak a következő félévben kerülnek bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Az oktató egyéni kérésére a portfólió egy példányát nyomtatva is be kell adni a fenti határidőre.

 

A hallgatónak magával kell vinni a záróvizsgára a portfóliójának egy nyomtatott példányát, melyet a záróvizsga után visszakap.

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg.

 

Egyéb segítség:

A portfólióhoz csatolandó (annak része, aláírt formában) jogi nyilatkozat elérhetősége letölthető az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/Kepzesek_Es_Tantargyi_Programok/Tanari_mesterkepzesi_szakok/NYILATKOZAT_portfolio_keszitesehez.pdf

 

 

Szakdolgozat leadása

 

A 2016/2017. tanév II. félévében a tanári MA képzés beadandó szakdolgozatát elektronikus formában (szerkesztve vagy szkennelve, de mindenképpen mellékletekkel együtt 1 fájlban) elektronikus tárhelyre fel kell töltenie 2017. április 28. 24.00 óráig a http://www.nyf.hu/bgytk/node/5 linken.

Abban az esetben is erre a felületre kell feltöltenie, ha már korábbi félévben elektronikusan ezt megtette.

 

A tárhely belépési információi:

 • Azonosító: saját Neptun kódja

 • Jelszó: 1234 (Első belépés után módosítandó!)
  (Amennyiben korábban belépett a felületre és átírta a jelszavát, azzal tud belépni.)

 

A fájl elnevezését a következőképpen kérjük megadni:

Pl.: magyar-es_kemiatanar_Kiss_Bela_szakdolgozat_2017.osz

 

A rendszerben van lehetőségük törlésre és újra feltöltésre a megadott határidőn belül.

Figyelem, határidőn túli feltöltést nem fogad el a rendszer!

Megjegyzés: Ezenfelül a témavezető kérheti, hogy az elektronikus változatot e-mailben küldje meg  számára, ez egyéni egyeztetés alapján történik, de nem váltja ki a feltöltést. (CD-n nem kell leadni, az ének-zene tanár szakképzettségen az eltérő szabályokról tájékoztatást kapnak.)

 

A határidőre be nem érkezett szakdolgozat csak a következő félévben kerül bírálatra, záróvizsgára bocsátás feltétele az elektronikus anyag feltöltése!

 

Szakdolgozat egy példányát minden esetben bekötve le kell adni a témavezetője intézetének.

 

A záróvizsgán a szakdolgozat biztosítása nem a hallgató kötelessége.

 

A bírálatot (benne az értékelés pontszámát és a bíráló kérdéseit) a bírálat elkészülte után, (határidő: május 31.) a hallgató az elektronikus felületen tekintheti meg. Továbbá az elkészült bírálatokból 2 pld-t kérünk leadni a Bessenyei György Tanárképző Központba.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a záróvizsga napján  a szakdolgozata a záróvizsga jegyzőjénél marad.

 

Egyéb segítség megtalálható az alábbi linken:

http://www.nyf.hu/bgytk/node/5

 • Szakdolgozat készítési útmutató

 • A szakdolgozathoz csatolandó (annak része, aláírt formában)

 • jogi nyilatkozat

 • belső címlap

 

Eredményes felkészülést és sikeres záróvizsgát kívánunk!

shadow

20. partiumi tudományos diákkör

20. alkalommal rendezi meg a Partiumi Keresztény Egyetem a tudományos diákkonferenciáját 2017. május 5-én. A részvételi felhvás megtalálható és letölthető innen; többek között neveléstudományi témákkal is lehet jelentkezni!

shadow

Gyakorlati beosztások 2016/17/2. félév

Összefüggő szakmai gyakorlat

Külső tanítási gyakorlat

 

Kérjük az érintett hallgatókat, hogy mihamarabb, de legkésőbb 2017. február 17. péntekig vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt iskolával ill. mentorukkal! (A megosztott excel táblázatban az iskola nevére kattintva az adott iskola honlapjára lehet eljutni, ahol a 'Kapcsolat' oldalon megtalálhatóak az elérhetőségek.)

Kérjük, bármilyen kérdés, probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a Bessenyei György Tanárképző Központ munkatársaival!

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, vegyen át egy példányt a Tanárképző Központban!

 

Tanítási gyakorlat (Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

 

Kérjük az érintett hallgatókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a kijelölt szakvezetőjükkel; a nappalis hallgatók az adott szaknapjuk időpontjában!

Általános kapcsolattartók: Buhály Attila (BGyTK, 2279-es mellék) ill. Dobos Zoltánné (2420-as mellék)

shadow

Tanárképzés-választó

Az Oktatási Hivatal elkészítette az ún. "Tanárképzésválasztó alkalmazást", amelyen keresztül minden érdeklődő és felvételiző a megfelelő paraméterek megadásával leellenőrizheti, hogy milyen képzési formára jelentkezhet a tanárképzésen belül. Az alkalmazás elérhető a következő linken:

 

Tanárképzés-választó

 

A linket ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe!

shadow

Tisztelt hallgatók!

Ezúton jelezzük, hogy az összefüggő szakmai gyakorlathoz kapcsolódó TKM0030 "Sajátos funkciójú intézmények..." c. kurzuselemhez csatlakozó tájékoztató pontos időpontja és helye a következő:

 

2016. november 30. 15ó, Megyeháza

 

Találkozó 15 órakor a Megyeháza főbejáratánál (Hősök tere 5.) Térkép: https://www.google.hu/maps/place/Megyeh%C3%A1za/@47.9571294,21.7119237,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47389f96095e19e7:0x4c2bdf5027a039f3!8m2!3d47.9571294!4d21.7141124

 

Kérjük a pontos megjelenést!

shadow

Meghívó TDK-konferenciára

MEGHÍVÓ

 

A NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANULÁS- ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTANI, TUDÁSTECHNOLÓGIAI DIÁKKÖR

 

sok szeretettel hív és vár mindenkit

 

I. Tudományos Diákköri Konferenciájára

 

A konferencia időpontja: 2016. november 22. kedd, 14 óra

Helyszíne: Nyíregyházi Egyetem, B ép. II. em. 223.

 

A konferencia programja

 • Gálik Tamás: A Kémia tantárgy népszerűsítése (témavezető: Kapitány Sándor, főiskolai adjuktus)
 • Lócska Orsolya Dóra: Matematika a médiában, média a matematikatanulásban (témavezető: Dr. Kovács Zoltán, főiskolai tanár)
 • Fiák Tibor: Objektumorientált programozás tanítása Greenfoot keretrendszerrel (témavezető: Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

shadow

TDK-felhívás

A Nyíregyházi Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa és a Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Diákkör idén ősszel is meghirdeti házi konferenciafelhívását; a részletek, határidők, tennivalók elérhetők itt!

shadow