ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT A 2020/2021. TANÉV I. FÉLÉVÉTŐL

TANÁR SZAKOS HALLGATÓK ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI ISKOLAI GYAKORLATRA TÖRTÉNŐ BEOSZTÁSA A 2020/2021. TANÉV I. FÉLÉVTŐL KEZDŐDŐEN

Tanár szakos hallgatók!

Aki még nem rendelkezik a saját képzési formájának megfelelő gyakorlati képzési naplóval, kérjük, vegyen át egy példányt a Bessenyei György Pedagógusképző Központban (augusztus 24-től)!

A járványhelyzett miatt nem teljesített szakmai zárószigorlat tárgyat a 2020/2021. tanév I. félévében az összefüggő gyakorlat tárggyal együtt vegyék fel a Neptun-rendszerben!

shadow