Pályázatok

Felnőttképzéssel, pedagógus-továbbképzéssel, iskolarendszeren kívüli képzéssel kapcsolatos, végrehajtott pályázati projektek:

A program neve Időtartam
Grundtvig DSSD projekt / Időskorúak és hátrányos helyzetűek digitális kompetenciáinak fejlesztése szociális kapcsolataik fejlesztése érdekében 2013-2015
TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0015 Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok 2012 -2015
A munkaerőpiachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenségek csökkentését célzó innovatív kísérleti projekt kidolgozása és lebonyolítása, hátrányos helyzetű, a munkaerőpiacról kiszorult fiatalok képzése hiányszakmákban
2012-2015
TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002 “Esély V.” Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok
Munkanélküli és inaktív személyek munkaerőpiaci integrációját segítő, innovatív elemeket tartalmazó képzési program kidolgozása, képzés és személyes kommunikációs hatékonyságot fejlesztő tréning lefolytatása.
2011-2012
Grundtvig EME projekt / A peremre szorult idősek vizsgálata Magyarországon, Spanyolországban, Németországban, Cipruson, Olaszországban és Romániában 2011-2013
Grudtvig 2 projekt / UNIDOS – Együtt – a sokszínűség közössége (UNITY – Starting form diversity) c. projekt 2007-2011
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával: A Partiumi Tudáscentrum fejlesztése” c. 0022/NA-1ÖP-4 referenciaszámú projekt képzési alprojektjének megvalósítása 2009-2011
TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0027 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 2008
„Új kezdet – új lehetőség” HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0182/4.0
Szociális szférában dolgozó szakemberek továbbképzése
2008
EQUAL/HU/2004/A104  „Esély a teljes életre III.” programÉrettségizett roma fiatalok komplex, többféle kimenetet biztosító képzése, amely egyszerre irányul a romák képzés útján történő felzárkóztatására, illetve a fogyatékossággal élő gyerekekkel foglalkozók körének bővítésére 2005 – 2008
Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés normatív jellegű támogatására (NFI) 2004
Akkreditált nemzeti, etnikai kisebbségi, valamint anyaországi pedagógus továbbképzés 2004
Pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő program Non-profit ügyintéző, non-profit menedzser képzés lebonyolítása a Sz-Sz-B. Megyei Munkaügyi Központ támogatásával 2003 – 2004.
   
PHARE HU 0008-02-01-0015 – A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (5 program) A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása 2002-2004
Minőségbiztosítás a közoktatásban 2003
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési alaprész központi keretből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 2002 – 2003
Az északkelet-magyarországi régióban élő halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében és képzésében résztvevő nevelők és oktatók képzésének és továbbképzésének fejlesztése, a „kockázati csoportokkal” kapcsolatba kerülő tisztviselők továbbképzése 2002
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési alaprész központi keretből finanszírozandó, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 2000
A Munkaerőpiaci Alap Szakképzési Alaprész 1999. évi megyei decentralizált keretéből nyújtható támogatás multimédiás oktatóterem berendezésére 1999
A Sz-Sz-B Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által szakképző iskolák számára hirdetett, az iskola állományában dolgozó szakoktatók képzésének támogatására 1998-1999
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által hirdetett pályázat a hátrányos helyzetű végzős középiskolai tanulók ingyenes felvételi előkészítőjének megszervezésére és lebonyolítására. (Évente egyre több diákkal, 2004-ben több mint 200 fővel megvalósult program.) 1997-2004
Az északkelet-magyarországi régió tanárainak képzése és továbbképzése a kommunikációzavarban szenvedő tanulók nevelésére és oktatására 1998-1999

 

shadow