Felnőttképzés - minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA

 

Nyíregyházi Egyetem

Felnőttképzés Minőségpolitika

Intézményünk, a 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B székhelyű Nyíregyházi Egyetem célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül intézményünk döntően a résztvevők munkaerőpiacon történő érvényesülését elősegítő szakmai/digitális/iedegennyelvi képzésbe történő bekapcsolódást segítő képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a munkahelyek megtartását.

Elsősorban székhelyünk vonzáskörzetében kívánunk az álláskeresők, munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzés során sajátíthassanak el tanfolyamainkon a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. Fentieken túl hozzá kívánunk járulni a hátrányos helyzetű személyek, térségek felzárkózásához is.

Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, valamint munkatársaink és oktaóink tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.

Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Nyíregyháza, 2021. jaunár 14.

shadow