Akkreditált pedagógus továbbképzés

LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal (30 óra)

Digitális pedagógia (60 óra)

Együttműködésen alapuló aktív tanulás (30 óra)

A hatékony kommunikáció korszerű alapjai anyanyelvi aspektusból (30 óra)

Inklúzió a nevelésben (30 óra)

Komplex alapprogram (4x30 óra)

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásban (30 óra)

LEGO eszközökkel történő digitális történetmesélés az oktatásban (30 óra)

LEGO WeDo robotokkal támogatott éleményalapú ismeretátadás az alsó tagozatban (30 óra)

A magyar nyelv és irodalom oktatásának lehetőségei a magyar anyanyelvű migráns hátterű tanulóknál (30 óra)

Stressz- és konfliktuskezelés (tréning) (30 óra)

Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése (tréning) (30 óra)

Tanulási nehézségek felismerése és kezelése (60 óra)

A tartó- mozgatórendszeri elváltozások prevenciója és mozgásterápiája (30 óra)

Tehetségdiagnosztika és tehetséggondozás (30 óra)

A biológia aktuális problémái (30óra)

Az atlétika mozgásanyagának oktatása másként (30 óra)

Digitális médiumok a rajz, vizuális kultura órán (30 óra)

Az együttműködésre alapozott tanulás szerepe a kulturális integrációban (30 óra)

A FINALE kottaszerkesztő program használata a zenei nevelésben (30 óra)

Inkluzív szemlélet formálása gyerekkönyvek segítségével (30 óra)

Innovatív eljárások az alsó tagozatos ének-zene tanításban (30 óra)

LEGO Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során (30 óra)

A mini trampolin sokoldalú fejlesztő hatásának iskola alkalmazása (30 óra)

Mobiltechnológián alapuló tanulás-tanítás (30 óra)

Tanulási nehézségek felismerése és kezelése(30 óra)

A testnevelés oktatásának korszerű lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán (30 óra)

A történelemtanárok szakmai és módszertani kultúrájának fejlesztése - kritikai gondolkodás a történelemórán (30 óra)

A XXI. század globális és regionális kihívásai, ezen ismeretek beépítése az oktató-nevelő munkába (30 óra)

 

 

 

 

shadow