ELÉRHETŐSÉGEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, PANASZKEZELÉS

Nyíregyházi Egyetem

Bessenyei György Pedagógusképző Központ

 

Pedagógus Továbbképző és Felnőttképzési Szolgáltató Csoport

Komplex Alapprogram Régiós Képzési és Továbbképzési Központ

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
Nyíregyházi Egyetem ‘B’ épület, 113. iroda

Telefon: 42/599-400 (2803 mellék)

Felnőttképzési szakmai vezető: Késmárki Krisztina
e-mail: kesmarki.krisztina@nye.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 16.00

Péntek: 8.00 – 13.30

 

Panaszkezelés szabályozása:

A képzésben résztvevők sérelem esetén az ügyfélszolgálatot ellátó munkatárshoz, az egységvezetőhöz, illetve a felnőttképzésért felelős vezetőhöz egyaránt fordulhatnak, aki a panaszt szóban vagy írásban egyaránt befogadja. Panasz elektronikus levélben is benyújtható. A panaszról „Panaszlapot” tölt ki a képzésben résztvevő, vagy az intézmény munkatársa és mindkét fél aláírásával igazolja a panasz fenntartását, illetve befogadását. Amennyiben az írásbeli panasz nem a formanyomtatványon érkezik be, arról az intézmény munkatársa kitölti a Panaszlapot, és csatolja hozzá a panaszos beadványát. A felnőttképzést folytató egység vezetője a panaszt – jellegétől függően – kivizsgálja, egyeztet az érintettek között, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést rögzíti a Panaszlapon, és ellátja aláírásával. Az intézkedés eredményéről a panaszosnak írásban kell visszajelezni, ennek felelőse az egységvezető. A visszajelzést személyes átvétel esetén annak másolatán igazoltatni kell, postán történő megküldése esetén a postai feladóvevénnyel együtt csatolni kell a Panaszlaphoz. A panaszlapokat a felnőttképzést folytató egység a csatolt mellékleteikkel együtt 5 évig őrzi.

shadow