BEVEZETŐ

A Bessenyei György Pedagógusképző Központ Pedagógus Továbbképző és Felnőttképzési szolgáltató Csoportja az intézményi szabályzatok által meghatározott körben koordinálja az egyetem pedagógus-továbbépzési és felnőttképzési szolgáltatói tevékenységét.

A 30 és 60 órás pedagógus-továbbképzési programok akkreditációján, szervezésén és lebonyolításán kívül idegen nyelvi képzések felnőttképzési engedélyeztetését és minőségbiztosítási feladatait látja el a BGYPK ezen csoportja, valamint pályázati források felkutatásával és felhasználásával is hozzájárul az egyetem ezen tevékenységének működtetéséhez.

A köznevelés módszertani megújítására létrejött, és Európai Unós forrásból támogatott országos méretű pályázati projekt keretében a Komplex Alapprogram Régiós Képzési és Továbbképzéis Központ feladatkörét is ebben a cspoprtjában látja el a BGYPK.

Tevékenységünkkel kapcsolatos részletes információkat a Nyíregyházi Egyetem (Sóstói út 31/B) főépületének 1. emeleti 113. szobájában, illetve a 06 42 599 400 / 2803-as telefonszámon kérhetnek az érdeklődők, e-mailben pedig a kesmarki.krisztina@nye.hu és eros.agnes@nye.hu címeken nyújtunk tájékoztatást.

shadow