Az intézetről

A Nyíregyházi Főiskola alap- és alkalmazott kutatási potenciáljának fejlesztése érdekében 2004-ben alapította meg az Agrár és Molekuláris Kutató Intézetet (AMKI), majd 2011-ben a szolgáltatási tevékenységek előtérbe kerülésével egyidejűleg az intézet neve Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézetre (AMKSZI) változott.

Az AMKSZI a kémia-, biológia-, agrár- és élelmiszer tudományágakhoz kapcsolódó interdiszciplináris K+F+I intézet, amelynek a legfontosabb tevékenységei a következők:

Szolgáltatások: mezőgazdasági- és élelmiszeripari termékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata, élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszerek kiépítése és bevezetése, ipari technológiai folyamatok optimalizálása, élelmiszeripari problémák feltárása és megoldása, mikrobiológiai fázisvizsgálatok kidolgozása és végrehajtása, technológiai és higiéniai oktatás, valamint a környezetgazdálkodásban és -védelemben alkalmazható szerves és szervetlen kémiai analitika és molekuláris diagnosztika.

Kutatás–fejlesztés: területe a magas hozzáadott-értékű egészségmegőrző élelmiszerek és táplálék kiegészítők kifejlesztése, különleges táplálkozási célú élelmiszerek kifejlesztése.

Alkalmazott kutatások: kiterjednek a természetes antioxidánsok hatásmechanizmusának, probiotikumok és prebiotikumok vizsgálatára és alkalmazásukra az élelmiszeriparban, kíméletes élelmiszeripari technológiák, élelmiszeripari melléktermékek újrahasznosítására. Élelmiszeripari termékek eltarthatóságának modellezése, takarmányok mikrobiológiai és toxikológiai vizsgálata.

Alapkutatások: a termesztett és vadon élő növényekben található bioaktív hatóanyagok beazonosítása, felhasználva a legmodernebb elválasztástechnikai és szerkezetvizsgálati módszereket. A beazonosított hatóanyagok hatásmechanizmusának tanulmányozása biológiai modell rendszereken molekuláris sejtbiológiai módszerekkel.

Az elmúlt években olyan infrastruktúra épült ki, amellyel az intézet munkatársai eredményes kutató munkát folytatnak, ipari partnerekkel több kutatás-fejlesztési feladatot megoldottak, számos pályázatot zártak le sikerrel.

Az analitikai kémiai és élelmiszervizsgálatokhoz az alábbi korszerű műszerekkel rendelkezünk: gázkromatográfok, GC/MS, folyadékkromatográfok, HPLC/MS/MS, ionkromatográf, elemanalizátor, UV/VIS, IR spektrofotométerek, ICP, atomabszorpciós spektrofotométer, tejvizsgáló, színmérő, állományelemző, szomatikus sejtszámláló. Ezekkel a berendezésekkel szinte valamennyi, az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó kémiai vizsgálat elvégezhető, de sok más területen is alkalmazhatók, pl. talajvizsgálat, takarmány-, víz-, bor-, pálinka vizsgálat. Az intézet többféle biológiai, mikrobiológiai és molekuláris diagnosztikai vizsgálatra is felkészült. Ehhez PCR, RT-PCR, Bioanalyser és speciális mikroszkópok állnak rendelkezésre.

Kapcsolat

Intézet logo-ja

shadow