Záróvizsgáztak az egyetemisták

A Nyíregyházi Egyetemen 2023. január 25-27. között kerültek megrendezésre a záróvizsgák, jelenléti formában. 21 záróvizsga-bizottságban 264 hallgató adott számot tudásáról. Idén március 11-én, szombaton kerül sor a keresztféléves oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésre, az egyetem Kodály termében.

Bemutatkozott a Z-szak

A Nyíregyházi Egyetemen is indult a Z-szak, azaz a természettudomány-környezettan osztatlan tanárszak. /// Képzeljük el, hogy a természettudományokra úgy tekintenek egy egyetemen, mint a régi idők nagy tudósai: nem választják el élesen egymástól a tudományágakat, hanem mindent összhangban, integráltan vizsgálnak és a megfigyelésekre építenek. Pontosan ezt csinálják a Nyíregyházi Egyetem vadonatúj Z-szakán, ahol a természettudományos tárgyak integrált oktatásával olyan tanárokat szeretnének képezni, akik frappáns kísérletekkel és módszerekkel szerettetik meg a gyerekekkel a tudományt. Irány a természet!

Almaültetvényt ötvözött a napelemparkkal

A K&H Bank Zrt. agrárüzletága a társadalmi szerepvállalása jegyében nyolc éve hirdeti meg a Fenntartható Mezőgazdaságért Ösztöndíjpályázatot. A pályázaton három kategóriában lehet nevezni doktoranduszoknak, mestereknek és alapképzésen résztvevő aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákoknak. A Nyíregyházi Egyetemet Fesztóry Ottó 3. éves mezőgazdasági mérnök szakos hallgató képviselte.

In memoriam Fehérné Székely Ildikó

BÚCSÚZUNK FEHÉRNÉ SZÉKELY ILDIKÓ FŐISKOLAI TANÁRTÓL (1945-2023)
Fehérné Székely Ildikó, az 1964-es felvételi vizsgái után, külön engedéllyel, párhuzamosan végezte Budapesten a gordonkatanári és a középiskolai énektanári és karvezetés szakot. Gordonkatanári oklevelét 1967-ben, zeneakadémiai diplomáját 1969-ben szerezte meg. 1967 és 1969 között Ajkán, majd Tatabányán dolgozott zeneiskolai tanárként, majd friss egyetemi diplomájával 1969-ben érkezett Nyíregyházára, a Vasvári Pál Gimnáziumba. A zenei tagozat vezetése mellett kórusvezetői munkára is felkérést kapott. 1971-ben Nyíregyháza város Bessenyei emlékplakettet adományozott kiváló munkája elismeréseként. Még ugyanebben az évben a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Ének-zene Tanszékére került, ahol tanársegédként kezdte felsőoktatási szakmai munkáját. 1975-ben adjunktusi, majd 1989-ben főiskolai docensi kinevezést kapott. 1994-től főiskolai tanári munkakörben dolgozott tovább.

Aktív turisztika, sítábor Szlovákiában az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak részvételével

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban - a mindennapos testnevelés mellett - komoly hagyományai vannak az iskolán, a tanórán kívüli, s az „ép testben ép lélek” elvét való, különböző formában és sportágakban megvalósuló testmozgásnak, a testkultúra ápolásának. Külön kiemelkednek ebből az aktív turizmushoz kapcsolódó olyan programok, mint például a természetjárás, a kerékpározás, az ún. vizes sportok, a lovasport és nem utolsósorban a téli sportok királynőjeként számontartott síelés is.

A Nyíregyházi Egyetem felkészíti polgárait a XXI. század kihívásaira

Változnak a nyelvvizsga-követelmények, érdemes alaposan tájékozódni

2022. december 20-án lépett hatályba a nemzeti felsőoktatási törvény módosítása. Eszerint minden olyan volt hallgató, aki 2022. augusztus 31-ig felsőoktatási intézményben sikeres záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában nem vehette át a diplomáját, nyelvvizsga kötelezettség nélkül megkapja az oklevelét. A fentiek értelmében a Nyíregyházi Egyetem 2023. január 19-ig kiállítja az érintett hallgatók számára az oklevelet. Ennek tényéről az intézmény volt hallgatói a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül üzenet formájában és e-mailben értesítést kaptak – tájékoztatott Kósáné dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes.

In memoriam Kósáné dr. Oláh Julianna

Szomorú szívvel értesültünk nyugdíjas kolléganőnk, Kósáné dr. Oláh Julianna életének 78. évében bekövetkezett haláláról. Kedves munkatársnőnk hosszú időn keresztül oktatta jogelődintézményünk, az egykori Bessenyei György Tanárképző Főiskola hallgatóit. Magyar–német szakos egyetemi tanulmányainak befejezése után öt évig városunk középiskoláiban tanított, majd 1973-tól intézményünk Tanítóképző Intézetének lett oktatója.