slideshow 1

Szakirányú továbbképzések az egyetemen

A Nyíregyházi Egyetem az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdeti meg:

A részletek és a jelentkezés feltételei az alábbi linken olvashatóak:

Figyelem!
A település- és területfejlesztési menedzsment szakirányú továbbképzési szak oktatását online formában kívánjuk megvalósítani.
A bor- és gasztroturizmus menedzser, a mérnök-közgazdász és a logisztikai és szállítmányozási menedzser szakirányú továbbképzési szakok tekintetében az elméleti órákat online formában, míg a gyakorlati órákat a hagyományos (személyes jelenlétet igénylő)  módon kívánjuk megvalósítani.

 

http://www.nye.hu/felvi/node/69

 

Új szakirányú továbbképzéseink:

    Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés Gyakorlatvezető tanító ismeretkör

    Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör

    Coach szakirányú továbbképzés

    Mérnök Coach szakmérnöki szakirányú továbbképzés

 

Leírások:

 

Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Gyakorlatvezető tanító ismeretkör

 

A Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzés keretében kínál lehetőséget arra, hogy a jelentkezők a pedagógusképzési területen négy félév alatt szerezzenek ilyen oklevelet. A pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakra jelentkezők az első két félévben az úgynevezett kötelező ismeretkörökhöz kapcsolódó tantárgyakat hallgatják, majd a második két félévben kerül sor a specializációra, azaz a választáson alapuló ismeretkörök tantárgyaira. 2020-ban a meglévők mellett új választáson alapuló ismeretkörként jelent meg az intézmény kínálatában a gyakorlatvezető tanító, mely a tanító szakos hallgatók gyakorlatvezetői feladataira nyújt felkészítést.

A képzés célja:

A pedagógus-szakvizsga gyakorlatvezető tanítói ismeretkörrel nevű szakot választó pedagógusok olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a képzés során, amelyek birtokában eredményesen végezhetik a mentori munkájukat, elsősorban azoknak a tanítójelölteknek a felkészítését, akik a koordinálásuk alatt folytatják iskolai gyakorlatukat az adott intézményben. Cél, hogy a képzésben résztvevők elmélyítsék és megújítsák azokat az ismereteiket, amelyekkel hatékonyan támogathatják a pályakezdő pedagógusok szerteágazó tevékenységét.

Megszerezhető ismeretek:

A képzés résztvevői ennek érdekében többek között megismerkednek a tanítóképzés rendszerével, a tanítási-tanulási folyamat irányításával, a tervezésnek a mentori munkában betöltött szerepével, a gyakorlati jellegű tárgyak keretében pedig az olyan korszerű tantárgy-pedagógiai ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a 21. századi tanítómentori munkához. Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak ismerete például ugyanúgy helyet kapott a szak tantervében, mint a DFHT-metódus vagy a LEGO-módszer.

A hallgatóknak a szakképzettség megszerzéséhez a négy félév során összesen 120 kreditet kell összegyűjteniük. Mind a kötelező ismeretkörhöz, mind a gyakorlatvezető ismeretkörhöz kapcsolódóan 55-55 kreditet szerezhetnek, illetve 10 kreditet ér a szakdolgozat elkészítése. A részben kollokviummal, részben gyakorlati jeggyel záruló tantárgyak felelősei az egyetem Alkalmazott Humántudományi Intézetének és az Óvó- és Tanítóképző Intézetének az oktatói.

 

Pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör

A Nyíregyházi Egyetem szakirányú továbbképzés keretében kínál lehetőséget arra, hogy a jelentkezők a pedagógusképzési területen négy félév alatt szerezzenek ilyen oklevelet. A pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakra jelentkezők az első két félévben az úgynevezett kötelező ismeretkörökhöz kapcsolódó tantárgyakat hallgatják, majd a második két félévben kerül sor a specializációra, azaz a választáson alapuló ismeretkörök tantárgyaira. 2020-ban a meglévők mellett új választáson alapuló ismeretkörként jelent meg az intézmény kínálatában a gyakorlatvezető óvodapedagógus, amely az óvodapedagógus szakos hallgatók gyakorlatvezetői feladataira nyújt felkészítést.

A képzésben részt vevők felkészítése az óvodapedagógus-jelöltek gyakorlati képzésének irányítására, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentorpedagógusi feladatok ellátására a különböző köznevelési intézményekben. A továbbképzés keretében kerül sor a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítésére, elmélyítésére, korszerű ismeretekkel történő megújítására. A képzés során a hallgatók felkészülnek az óvodapedagógus kompetenciáinak fejlesztésére, a gyakorlati képzés tervezésére, szervezésére, irányítására. A mentorpedagógusi felkészítés átfogja a pályakezdés szakmai támogatásának valamennyi területét, különös hangsúlyt helyezve a pedagógiai hatások differenciált tervezésére, módszereire.

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás és nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. A hallgatóknak a szakképzettség megszerzéséhez a négy félév során összesen 120 kreditet kell összegyűjteniük. Mind a kötelező ismeretkörhöz, mind a gyakorlatvezető ismeretkörhöz kapcsolódóan 55-55 kreditet szerezhetnek, illetve 10 kreditet ér a szakdolgozat elkészítése. A részben kollokviummal, részben gyakorlati jeggyel záruló tantárgyak felelősei az egyetem Alkalmazott Humántudományi Intézetének és az Óvó- és Tanítóképző Intézetének az oktatói.

 

Coach szakirányú továbbképzés

A képzés célja: olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coaching szemléletű vezetésre képesek. A képzés csoportját elsősorban olyan szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve csoportmunka ösztönzésére. Az ismeretek bővítése során lehetővé válik annak elsajátítása, hogy miként lehet támogatni másokat a kihívások leküzdésében, és az, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, illetve a szervezet folyamatai javulnak a tevékenység és a stratégiakialakítás területein. A képzésben a Nyíregyházi Egyetem tapasztalt oktatói tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át.

A képzés főbb tárgyai: Pszichológiai alapok, Szakmai identitás fejlesztése (Önismeret, Konfliktuskezelés), Segítő kapcsolat, Kommunikációs alapok és technikák, A coaching alapjai, A coaching alkalmazása,  Coaching technikák, Esetbemutatások, Menedzsmentismeretek. A képzés elméleti ismereteit kiegészítik a tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások.

A felvétel feltétele: bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési oklevél (BA/BSc/korábbi főiskolai).

A képzés időtartama: 2 félév

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 

 

Mérnök Coach szakmérnöki szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek képessé válnak a termelés, az üzleti élet és gazdaság különböző területein eredményes coaching tevékenységre, illetve coaching szemléletű vezetésre. A képzésre olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik az alapképzettségüket a coaching eszközrendszere segítségével kiegészítve megfelelő támogatást kívánnak nyújtani akár a szervezetükön belül, akár külső szakértőként a coacholt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez. A coaching szemlélet, valamint eszközeinek, ill. módszereinek alkalmazása lehetőséget biztosít a környezetében élők teljesítményének fokozására, a munkájukat nehezítő, vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. A képzés során hallgatók megtanulják és tapasztalatot szereznek abban, hogy miként lehet támogatni másokat a kihívások leküzdésében, hogy mindeközben a tanultakat saját maguk és a szervezetük számára is eredménnyé alakítsák. A coaching alkalmazása bizonyítottan hatékony segítséget jelent a szervezeti folyamatok fejlesztésében, az egyes tevékenység és a stratégiakialakítás területein. A képzésben a Nyíregyházi Egyetem tapasztalt oktatói tudományosan megalapozott, és a gyakorlatban is eredményesen alkalmazható tudást adnak át.

A képzés főbb tárgyai: Pszichológiai alapok, Szakmai identitás fejlesztése (Önismeret, Konfliktuskezelés), Segítő kapcsolatok, Kommunikációs alapok és technikák, A coaching alapjai, A coaching alkalmazása a mérnöki környezetben, Coaching technikák, Esetbemutatások, Menedzsmentismeretek. A képzés elméleti ismereteit kiegészítik a tárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások.

A felvétel feltétele: a szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gépészmérnöki, mérnök-informatikus, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, műszaki menedzser, építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezetmérnöki alap, ill. mesterképzési szakon (BSc, ill. MSc) vagy korábban főiskolai, egyetemi szakon szerzett oklevéllel rendelkezik.

A képzés időtartama: 2 félév

A képzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

******************************

A részletek és a jelentkezés feltételei az alábbi linken olvashatóak:

http://www.nye.hu/felvi/node/69

 

 

 

 


 

2016, Nyiregyhaza