Tájékoztató intézményváltoztató hallgatók részére

Amennyiben más felsőoktatási intézményből jelentkezik át a Nyíregyházi Főiskola valamely alapszakára az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
- Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz intézményváltoztató hallgatók részére (pdf) vagy (doc)
- Kreditbeszámítási lap (pdf) vagy (doc)
- Érvényes hallgatói jogviszony igazolás
- Tantárgyi tematika
- Leckekönyv hiteles másolata
A kérelem elbírálását követően írásban értesíti a Tanulmányi és Felvételi Csoport az átvétel eredményéről. Az átvétel minden esetben csak költségtérítéses finanszírozási formára, azonos képzési területen lehetséges. A mindenkor érvényes költségtérítési díj a Nyíregyházi Főiskola honlapján megtalálható.

shadow