Egyed Péter 1954-ben született Kolozsvárott, ismert értelmiségi családból; apja Egyed Ákos történész, húga Egyed Emese irodalmár. A középiskolát szülővárosában végezte, majd a kolozsvári egyetemen folytatott filozófiai és szociológiai tanulmányokat. Már az egyetemi években, 1973-tól kezdve rendszeresen publikált, először a hallgatók azóta legendás hírűvé vált folyóiratának, az Echinoxnak a magyar oldalain, majd a Korunkban; szépirodalmat, irodalomkritikát és elméleti tanulmányokat egyaránt. 1977-ben, még diploma előtt jelentkezett bemutatkozó szépirodalmi kötetével (A parton lovashajnal), a harmadik Forrás-nemzedék ígéretes tagjaként. Végzés után őt is érintette az akkori román tanügy kötelező kihelyezési gyakorlata, amely sok életutat tört derékba, és különösen a magyar kisebbség értelmisége számára volt kártékony. Így került tanárként a temesvári közlekedési líceumba, ahonnan 1980-ban sikerült visszatérnie Kolozsvárra (második kötete még Temesvárott látott napvilágot). A nyolcvanas években a Kriterion kolozsvári fiókjának szerkesztőjeként dolgozott. Ő jegyezte többek között Bretter György Itt és mást című poszthumusz gyűjteményes kötetének előszavát (A demokratikus mondat szerelmese, 1979), még mielőtt formálisan a kiadó munkatársa lett volna. (Később többször is visszatért Bretter életművének filológiai rekonstrukciójához és filozófiai értelmezéséhez, legutóbb a 2007-ben megjelent Bretter György filozófiája című, általa szerkesztett összeállításban.) A kiadó munkatársaként neki köszönhető néhány filozófiai alapmű hozzáférhetővé tétele a romániai magyar közönség számára (például John Stuart Mill: A szabadságról című esszéje, 1983). Utolsó jelentősebb szerkesztői munkája a hatalom által korábban visszatartott, a kiadónál elfekvő kéziratok közül Szilágyi István Agancsbozót című terjedelmes regényének szöveggondozása volt 1990-ben. (Ezek a művek gyors egymásutánban, Tiltott könyvek szabadon feliratú szalaggal jelentek meg.) A kiadói évek alatt is rendszeresen jelennek meg saját írásai, kötetei.

Az egyetemi tanítás és a rendszeres szakfilozófiai tevékenység lehetősége a romániai rendszerváltással nyílt meg a számára. A román kommunizmus bukásakor az országban a magyar nyelvű felsőoktatás kritikus helyzetben volt; nemzedékek estek ki vagy az emigráció miatt, vagy egyszerűen azért, mert az arra alkalmas emberek el sem kezdhették egyetemi pályafutásukat. Egyed Péternek alapvető szerepe volt abban, hogy a rendszerváltás utáni első egyetemi nemzedékekből, tanítványaiból kinevelődjék az a réteg, amely tovább tudja vinni a teoretikus gondolkodást az új, szabadabb körülmények között is. Egyed Péter jelentős szerepet játszott a folyóirat-kultúra megújításában is; hozzájárult a Korunk rendszerváltás utáni továbbéléséhez és fejlődéséhez, hathatósan támogatta a fiatalabb nemzedék filozófiai lapjának, a Kelléknek az alapítását, majd létrehozta a kolozsvári doktoriskola saját folyóiratát Többlet címmel. Kezdeményezője volt az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság alapításának, amely kezdettől fogva együttműködött a Magyar Filozófiai Társasággal, amelynek több cikluson keresztül elnökségi tagja volt.

Sokat tett a romániai és magyarországi magyar filozófia kapcsolatainak újjászervezéséért, ennek keretében működött együtt többek között a nyíregyházi Filozófia Tanszékkel, mindjárt a kilencvenes évek elejétől, amelyet megerősített a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör (a Gaál Gábor Kör utóda) és a nyíregyházi Bretter György Szakkollégium kapcsolata is.     Filozófiai szakpublikációinak középpontjában a szabadság fogalma állott. Politikafilozófiai érdeklődését filozófiatörténeti kutatásokkal támasztotta alá, amelyeknek szerves részét képezték a magyar filozófia történetét tárgyaló vizsgálódások, különösen a magyar, és ezen belül az erdélyi kantianizmus terén.

Betegsége okozta fájdalmait konoksággal határos emberi tartással viselte, az utolsó időkben is inkább a jövőről, alkotói terveiről beszélt.

Nyugodjék békében!

shadow

Kiss Lajos András új kötete

 2018 májusában megjelent Dr. habil. Kiss Lajos András, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézet oktatójának Nagy tér vagy nagy gondolat - Az európai identitás dilemmái című tanulmánykötete. A kiadvány a Liget Műhely Alapítvány gondozásában látott napvilágot.

 

 

shadow

A Magyar Hadtudományi Társaság, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete, valamint a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja tisztelettel meghívja Önt A Nagy Háború nagy tanulságai című tudományos konferenciára.

Időpont: 2018. március 7. (szerda)

Helyszín: Nyíregyházi Egyetem, Rektori díszterem, A épület, 114. (Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B)

A programot a mellékelt meghívó tartalmazza.

meghívó

shadow
shadow

Czifrák Roland emlékére

2017. október 9-én autóbalesetben életét vesztette Czifrák Roland, a Történettudományi és Filozófia Intézet mesterszakos hallgatója. Czifrák Roland a nyíregyházi Teleki Blanka Szakközépiskolában földrajzot és történelmet tanított, mellette pedig Nagyecseden futballozott. A 32 éves pedagógust családja mellett csapattársai és fiatal tanítványai is gyászolják. A nagyecsedi focisták külön, 16-os számú mezével feldíszített koszorúval kísérik majd végső útjára a sportolót.  Temetése 2017. október 24-én (kedden) 15 órakor lesz a debreceni Köztemetőben. Október 14-én csoporttársai a Nyíregyházi Egyetem B épülete előtt emlékeztek meg egykori diáktársukról, barátjukról.

shadow

A Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete, a nyíregyházi Jósa András Múzeum, a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja, valamint Papp László Tamás újságíró szervezésében két napos konferencia megrendezésére kerül sor október 9-10-én

shadow

A Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoportja Korok és életek, értékek és társadalmi szerepek Erdélyben címmel rendezett tudományos konferenciát 2017. május 17-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat épületében. A rendezvénnyel a Magyar Történelmi Társulat alapításának 150. évfordulóját ünnepelte a szervezet. A konferenciát Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg. A tudományos ülést prof. dr. Czövek István, a Társulat helyi csoportjának tiszteletbeli elnöke vezette le. A nyitó előadást prof. dr. Egyed Ákos akadémikus tartotta gróf Mikó Imréről, az 1867-ben alapított Magyar Történelmi Társulat első elnökéről. Prof. dr. Papp Klárának, az MTA doktorának előadása az erdélyi arisztokrata hölgyek szerepvállalásaira fókuszált, míg dr. Szoboszlay György főiskolai adjunktus, az MTT Sz.-Sz.-B. megyei szervezetének elnökhelyettese a kora újkori Kolozsvár boszorkányvádjait vizsgálta.

A képre kattintva az eseményről készült további felvételek tekinthetőek meg.

shadow

 A Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Csoportja Korok és életek, értékek és társadalmi szerepek Erdélyben címmel rendez tudományos konferenciát 2017. május 17-én (szerdán) 10 órai kezdettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat épületében (Megyeháza, Nyíregyháza, Hősök tere 5.). A rendezvénnyel a Magyar Történelmi Társulat alapításának 150. évfordulóját ünnepli a lokális szervezet. A konferenciát Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke nyitja meg. A tudományos ülést prof. dr. Czövek István, a Társulat helyi csoportjának tiszteletbeli elnöke vezeti le. A nyitó előadást az Európa-szerte elismert kolozsvári történész, prof. dr. Egyed Ákos akadémikus tartja, aki hosszú éveken keresztül folytatott kutatásokat gróf  Mikó Imréről, az 1867-ben alapított Magyar Történelmi Társulat első elnökéről. Prof. dr. Papp Klárának, az MTA doktorának előadása erdélyi arisztokrata hölgyek szerepvállalásaira fókuszál, míg dr. Szoboszlay György főiskolai adjunktus, az MTT Sz.-Sz.-B. megyei szervezetének elnökhelyettese a kora újkori Kolozsvár boszorkányvádjait vizsgálja. A részletes program a mellékelt meghívóban olvasható.

részletes program

shadow

Helytörténeti pályázat, 2017

shadow

Nők a kereszténységben: képes beszámoló

Forrás: nyiregyhaza.hu

Sikerrel zárult a Magyar Történelmi Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportja és a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézete közös szervezésében 2017. április 20-21-én Nők a kereszténységben címmel megrendezett konferencia.

A gondolatébresztő előadásokat a közönség lelkes hozzászólásai egészítették ki.

A 'Tovább' gombra kattintva egy válogatást láthatnak a rendezvény médiamegjelenéseiből.

shadow