Tisztelt Hallgatók!

Már több, mint tíz éve annak, hogy Európában, egységes keretek között kezdetét vette a felsőoktatás új reformfolyamata. 1999. június 19-én 29 európai ország felsőoktatásáért felelős minisztere aláirt egy nyilatkozatot, az un. Bologna Nyilatkozatot, amely aláírással elkötelezték magukat amellett, hogy felsőoktatási politikáikat – legkésőbb 2010-ig – összehangolják azon alapelvek megvalósítása érdekében, amelyek egy egységes Európai Felsőoktatási Térség kiépülését eredményezik. Ez a nyilatkozat nem jelent jogi szerződést, csupán önkéntes elhatározás amellett, hogy olyan közösség alakulhasson ki Európában:

  •  amelyben nem okoz nehézséget a felsőoktatási tanulmányok más országokban történő végezése, vagy a külföldi munkavállalás, mert a közösséghez csatlakozó országok kölcsönösen elismerik az elvégzett és dokumentált tanulmányokat, a megszerzett diplomákat,
  • amelyben a képzési rendszer eleme, hogy a felsőoktatás hallgatói egy-egy szemesztert külföldön tanuljanak,
  • amelyben paradigmaváltást követően magas színvonalú képzés folyik, s a hozzáférés esélyegyenlősége garantált,
  • amelyben a kitűzött célok teljesítése megalapozza a tudás társadalmának építését, a tudásgazdaság megvalósítását, s ezáltal biztosítja a gazdaság növekedését, stabilitását és a békét.

Az eltelt 10 év alatt a reformfolyamat alapgondolatai számos célkitűzéssel gazdagodtak, amelyek mind azt szolgálják, hogy olyan szolgáltató felsőoktatási hálózat alakuljon ki a térségben, amelynek középpontjában a mobilitásra képes hallgató áll.

A folyamat megvalósulásának sajátos a magyarországi története. Annak ellenére, hogy 2010-re mi is arról adtunk számot, hogy alapvetően a vállalt kötelezettségeket teljesítettük, a kb. 70 %-os készültségi állapotból a tökéletesítéshez még sok a tennivalónk. Sokat kell tennünk a kommunikáció területén, amely úgy a társadalom széles rétegei felé kell, hogy jelentsen adósság törlesztést, mind a felsőoktatáson belül a célok jobb megértését, a megvalósulások egymásra hangolását, a folyamat elemeinek rendszerré történő építését kell, hogy jelentse.

2006-tól felmenő rendszerben általánossá vált a bolognai rendszerű képzés Intézményünkben is. A bolognai folyamat az Európai Felsőoktatási Térség megvalósításának 2010. évi bejelentésével azonban nem fejeződött be. Újabb 10 éves program készült, amelynek tartalmáról, a megvalósítás folyamatáról és eredményeiről, a soron következő feladatokról, szeretnénk Önöket tájékoztatni a következő oldalainkon.

Bármennyire is természetes, hogy egy olyan új rendszerben élünk, amely a lehetőségek kínálója, de egyúttal azoknak az útvesztője is lehet, ha a szélesen értelmezett autonómia keretei között nem figyelünk jobban saját ügyeink intézésére.
Kirajzolódó tapasztalat, hogy ebben a rendszerben a nagyobb hallgatói önállóságból következően meghosszabbodik a képzési idő, amely sokszor a nagyobb odafigyelés hiányából a „tudatlanságunkból” is adódhat. Ezen esélyeket szeretnénk lecsökkenteni azáltal, hogy folyamatos tanulmányi tanácsadást végzünk e keretek között is.
Az aktualitásokra mindenkor felhívjuk hallgatóink figyelmét, de várjuk egyéni, megoldásra váró problémáik felvezetését is. Ez utóbbiak, ha közérdeklődésre számot tartóak, akkor azokra mások által is hozzáférhető válaszokat adunk, ha nem, egyénre szabottan foglalkozunk a megoldás lehetőségeivel.

Saját és közös érdekeink megvalósítására vegyék igénybe szolgáltatásainkat.

„ Mert az információ tudás, a tudás pedig szárnyakat ad a vágyaink teljesítésének.”

 

Tudomány-Szakértelem-Regionalitás                                                          Tovább a Bologna aktualitásokra...
 

 

shadow