Dr. phil. Csiky Nándor

 

 

Dr. phil. Csiky Nándor
adjunktus
 
 
 
Szobaszám: „B” épület 135.
Tel.: 42/599-400/2330-as mellék
 
 
 
 

Szakmai önéletrajz

Végzettség, szakképzettség:

német nyelvtanár (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1999)

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2003)

magyar-német/német magyar szakfordító és tolmács (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2008/09)

gépészmérnök (BSc), járműgépész specializáció (Nyíregyházi Főiskola, 2013)

 

Oktatói beosztás:

2009: főiskolai adjunktus

 

Tudományos fokozat:

Dr. phil. (német filológia, Regensburgi Egyetem, 2007)

 

Oktatott tárgyak:

1. 2009-2011: német lexikológia, német nyelvtörténet, a német nyelv pluricentrizmusa, a fordítás és tolmácsolás elmélete és gyakorlata, német fonetika, általános és műszaki német nyelv, műszaki angol nyelv

2. 2011-től: általános és műszaki német és angol nyelv

                                                                           
 

Kutatási terület:

lexikológia, szószemantika, szómezőelmélet, nyelvtörténet

 

Szakmai eredmények:

Külföldi ösztöndíjakkal Innsbruckban, Poděbradyban és Hamburgban tanultam. A DAAD doktori ösztöndíjasaként 2003 és 2007 között a Regensburgi Egyetem doktorandusza voltam és „magna cum laude” minősítéssel „Dr. phil.” tudományos fokozatot szereztem.

Disszertációm monografikus formában „Das Wortfeld WACHSEN im Deutschen – Studien zu seiner Struktur in Gegenwart und Geschichte” címmel jelent meg 2008-ban Hamburgban. Tanulmányaim jellemzően német nyelvterületen (Frankfurt a. M., Berlin, Münster, Wien), német nyelven jelentek meg lexikológiai és nyelvtörténeti témakörökben. Tagja, ill. társszerzője voltam a „Deutsch-ungarische kontrastive Grammatik“ kutatócsoportnak, ill. szakkönyvnek. Egyéb tanulmányaim angol és német nyelven jelentek meg.

 

Gépészmérnökként angol és német nyelvű műszaki tananyagot dolgoztam ki mérnökhallgatók számára, ill. azonos témájú nyelvi kurzusokat tartok (pl. gépelemek, belsőégésű motorok, gyártástechnológiai eljárások témában).

 

Német és angol nyelven tolmácsolással és szakfordítással is foglalkozom. Egyéb nyelvtudásom: szlovák, cseh.
 

 

shadow